Yandex.Audience segmentlerinin kullanımı

Yandex.Audience , Direct'te reklam ayarları yapmak için hedef kitle hakkındaki veriler ile Yandex ve bilgi sağlayıcılarının (DMP) verilerinin kullanılmasını sağlayan bir servistir. Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarında veya teklif düzenlemede segmentleri kullanabilirsiniz.

Yardım bölümünde gerekli bilgiye ulaşamadıysanız aşağıdaki listeden istediğiniz konuyu seçin.

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarında gerekli segment yok

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulu oluşturulduğunda açılan listede gerekli segmenti bulamadıysanız Yandex.Audience'ta segmentin durumunu kontrol edin. Sadece “Hazır” durumda olan segmentler kullanılabilir.

İstediğiniz segment başka bir kullanıcıya ait olabilir ve bu kullanıcı segmente erişimi kapatmış olabilir. Segmente erişimi kontrol edin ve gerekirse erişim yetkisi talep edin.

İstediğiniz segmentin Yandex.Audience'ta Direct'teki kampanyayla aynı kullanıcı adı altında olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, segment için farklı kullanıcı adına erişim yetkisi alın.

Daha ayrıntılı bilgiye Yandex.Audience Yardım sayfasının Erişim yönetimi bölümünde ulaşabilirsiniz.

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşuluna sahip reklam gösterilmiyor

Reklamda kullanılan yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarını kontrol edin. Yandex.Audience'ta segment silindiyse veya erişimi kısıtlandıysa, Direct'te “Segment bulunamadı” uyarısı görülür. Koşulu değiştirin veya silin.

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarına göre gösterim yok

Yandex.Audience segmentlerine hedefli reklam gösterimlerinin yapılmaması, yeniden pazarlama ve hedef seçim koşullarının çok kısıtlı olmasından kaynaklanabilir. Örneğin, segment kombinasyonu kullanıldığında benzer bir durum görülebilir. Bu tip koşullar gösterimlerin hedef kitlesini büyük ölçüde kısıtlayabilir. Koşulları değiştirmeyi ve daha az kısıtlama belirlemeyi deneyin.

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarında konum verileri bazındaki segmentler yanlış kullanılıyor olabilir. Örneğin, kampanyada “İstanbul ve Marmara Bölgesi” belirtildiyse ve yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarında kullanılan segmente konum olarak Akdeniz Bölgesi dahil edildiyse, bu tür reklama göre gösterim yapılmaz.

Olası diğer nedenler hakkında daha fazla bilgiye Gösterimlerle ilgili sorunlar bölümünde ulaşabilirsiniz.

Diğer sorular

Sorunuza yanıt bulamadıysanız aşağıdaki formu kullanarak lütfen bize ulaşın.