Dönüşüm optimizasyonu

Bu strateji; ortalama dönüşüm fiyatını, haftalık bütçeyi koruyarak veya her iki koşulu da aynı anda yerine getirerek sitenize veya Turbo sitenize maksimum sayıda hedef ziyaret elde etmenizi sağlar. Ayrıca sadece hedeflenen kullanıcı ziyaretleri için ödeme ayarlayabilirsiniz. Bu strateji, ziyaretçileri siteye çekmek için hedef belirlemiş olan reklam verenler için uygundur.

Çalışma esasları

Bu strateji, diğer reklam ve anahtar sözcüklere göre daha sık hedef eylemi gerçekleştirebilen reklam ve anahtar sözcükleri tercih edip tıklanma oranını artırmaya çalışır. Fiyat teklifleri, en iyi sonuçları elde edecek ve belirtilen koşullarla uyumlu olacak şekilde otomatik olarak seçilir.

Stratejilerin çalışması hakkında ayrıntılı bilgi

Bağlanma koşulu

Stratejinin çalıştırılabilmesi için kampanyaya Yandex.Metrica veya Turbo site sayacı eklenmelidir. Yandex.Metrica için şunları kontrol edin:

  1. Reklamı yapılan siteye sayaç kodu yerleştirilmelidir. Sitenin tüm sayfalarına sayaç kodu yerleştirmenizi öneririz.

  2. Sayaçta hedefler ayarlanmış olmalıdır. Bu strateji için sadece standart (birleşmemiş) hedefler uygundur.

  3. Sayaç numarası kampanya parametrelerinde belirtilmeli veya Metrica için bağlantı işaretleme özelliği etkinleştirilmelidir. Daha fazla bilgi

Strateji ayarları

Maksimum hedef işlemleri almak istediğiniz koşulu seçin:
Dönüşüm başına ödeme

Sadece kullanıcıların hedef ziyaretleri için ödeme yapmak için bu seçeneği etkinleştirin. Strateji, ayarlarında belirtilen fiyata göre dönüşüm sağlar.

Hedefe göre optimize et

Hedef; reklam yardımıyla kullanıcıların gerçekleştirmelerini arzu ettiğiniz eylemlerdir. Bir veya birkaç birleştirilmemiş hedefe göre ziyaret seçilebilir. Kullanılabilir Yandex.Metrica hedeflerinin listesi günde bir güncellendiği için yeni hedefin strateji parametrelerinde görüntülenmesi biraz zaman alır.

Kampanyanın reklam ayarlarında Turbo siteyi geçiş sayfası olarak belirtmek istiyorsanız Turbo sitedeki otomatik sayaçta önerilen hedeflerden birini seçin.

Turbo sitenin önerilen hedeflerin listesi
  • Form aracılığıyla talep gönderimi;
  • Geri bildirim butonuna tıklama: Telefon / E-posta / WhatsApp / VK.com / Instagram;
  • Başlık: VK.com / Instagram sosyal ağının butonuna tıklama;
  • Başlık: İletişim bilgileri butonuna tıklama: Telefon / adres / E-posta;
  • Ürünü sepete koyma
Dönüşüm fiyatı

Sadece Dönüşüm başına ödeme seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılabilir.

Hedef ziyaret fiyatını belirtin. Dönüşüm fiyatı 5000 Rubleden fazla olmamalıdır. En uygun dönüşüm fiyatının hesaplanması hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Ortalama dönüşüm fiyatı

Dönüşüm başına ödeme seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Haftalık hedef ziyaretin ortalama fiyatı: haftalık bütçe harcamasının, hedef ziyaret sayısına oranıdır.

Bir haftalık süre içerisinde ortalama dönüşüm fiyatı her iki yönde dalgalanabilir. Bağlandıktan sonraki ilk hafta içerisinde strateji eğitilmeye başlar ve bu süre içerisinde ortalama dönüşüm fiyatı belirtilen fiyattan farklı olabilir.

Ortalama dönüşüm fiyatının en düşük değeri 0,03 TL'dir.

En uygun dönüşüm fiyatının hesaplanması hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

İlişkilendirme modeli

Ziyaret için ne tür bir girişin kaynak sayılacağını belirleyen kurala İlişkilendirme modeli denir: Bu model, reklamın, işinizin gelişmesine olan katkısını daha net belirlemeye yardımcı olur. Fiyat teklifi belirlenirken, sistem seçilen ilişkilendirme modeline göre Yandex.Metrica istatistiklerini kullanır, sizin belirttiğiniz sonuca ulaşmayı hedefler.

Model seçimi, iş türüne, trafik çekme yoluna ve sizin hedeflerinize bağlıdır. İlişkilendirme modeli varsayılan olarak Yandex.Direct'ten yapılan son ziyaret olarak ayarlanmıştır. Gerektiğinde bu ayarı değiştirebilirsiniz.

İlişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

En yüksek tıklama fiyatı

Dönüşüm başına ödeme seçeneği etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Gerekirse tıklama başına maliyetini sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse, varsayılan olarak bu değer haftalık bütçenin %10'unu aşmaz.

Tıklama başına maliyetini sınırlamanızı önermiyoruz. Harcamaları kendiniz kontrol etmek istiyorsanız haftalık bütçe belirlemenizi öneririz.

Haftalık bütçe

Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir. Dönüşüm başına ödeme seçeneği etkin olduğunda haftalık bütçe tutarı Dönüşüm fiyatının en az 20 katı olmalıdır.

Gerçek harcama, bütçede belirtilenden, yüzde olarak birkaç puan farklı olabilir. Stratejiler arasında yaptığınız geçişler, bütçe değişiklikleri, kampanyanın durdurulması, zaman hedefleme ayarlarının ve kampanyanın başlangıç tarihinin değişmesi bu farkın doğmasının nedenleridir.

Bütçe dağılımı, zaman hedefleme ayarlarına bağlıdır. Örneğin, reklam gösterimlerini haftada iki gün ile sınırladıysanız, sadece iki güne bütçe dağılımı yapılır.

Bütçeden harcama yapılamıyorsa arayüzde bununla ilgili bir uyarı görür ve e-posta yoluyla bildirim alırsınız. Bu, genellikle seçilen anahtar sözcük gruplarının düşük tıklanabilirliğine, yetersiz bütçeye veya düşük en yüksek teklife işaret eder.

Uyarı. Kampanyanın çalışmasını analiz edin ve mantıklı parametre değerleri belirtin. Ulaşılması mümkün olmayan ortalama dönüşümfiyatı değeri, yetersiz bütçe veya en yüksek tıklama fiyatının düşük sınırı stratejinin çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Sistem bu durumda etkili anahtar sözcük gruplarına göre teklifleri yükseltemez ve hedef ziyaretlerin sayısı daha az olacaktır.

En uygun dönüşüm fiyatı nasıl hesaplanır?

En uygun dönüşüm fiyatı değeri, toplam kârın en yüksek olduğu değerdir.

Bir müşteriden elde edilen kâr, şu formülle hesaplanabilir

Toplam kârlılığı bulmak için bu farkı dönüşüm sayısı ile çarpmak gerekir:

Dönüşüm değeri, dönüşüm gerçekleştiğinde elde edilen en optimum yararı ifade eder. Örneğin siteye 100 başvuru size 50.000 Ruble getirdiyse, bu durumda “Başvuru oluşturuldu” hedefi için dönüşüm değeri 500 Ruble olarak ortaya çıkar.

Seçilen dönüşüm fiyatı hem bir müşteriden elde edilen kazancı hem de hedef ziyaret sayısını etkiler. Dönüşüm fiyatı düşük olduğunda müşteriden elde edilen kâr yüksek olabilir fakat hedef ziyaret sayısı düşük olabilir. Dönüşüm fiyatının yüksek olması tam tersine müşteriden gelen kârı azaltırken daha fazla dönüşüm getirebilir. Toplam kârın maksimum olacağı şekilde bir dönüşüm fiyatı bulunmalıdır.

Hedef ziyaret sayısının dönüşüm fiyatıyla bağlantısı lineer değildir. Belirli bir eşik değerinden itibaren, dönüşüm fiyatının arttırılması hedef ziyaret sayısını anlamlı şekilde arttırmaz:

Rapor Sihirbazı vasıtasıyla Dönüşüm (%), Hedef fiyatı, Dönüşüm göstergelerini seçerek güncel dönüşüm fiyatını öğrenebilirsiniz. En uygun dönüşüm fiyatını Deneme ile hesaplayabilirsiniz. Deneysel kampanya ayarlarında dönüşüm fiyatları için farklı değerler belirtin. Sonucun doğru değerlendirilmesi ve yeterli sayıda istatistiğin toplanması için deney süresi çok kısa (bir haftadan az) olmamalıdır. Elde edilen istatistiğe göre dönüşüm fiyatının değişmesinin kârları nasıl etkilediğini değerlendirin.

İstatistiği karşılaştırırken, istatistiksel bir hata payının (elde edilen verilerin, gerçek değerinden olası sapması) olabileceğini de göz önünde bulundurun. Dönüşüm sayısına bağlı olarak yaklaşık hata payı tabloda gösterilmektedir.

Dönüşümler Gerçek değerden sapma
Dönüşüm (%) Dönüşüm fiyatı
25 ± %20 ± %40
100 ± %10 ± %20
400 ± %5 ± %10
2500 ± %2 ± %4
10 000 ± %1 ± %2

Rapor oluşturma ve istatistiklere göre karar verme hakkında daha fazla bilgi