Ortalama dönüşüm fiyatı

Haftalık Ortalama dönüşüm fiyatı: Haftalık bütçe harcanmasının haftalık hedef ziyaretler sayısına orandır. Strateji sayesinde siteye mümkün olan en yüksek hedef ziyaret sayısını elde edebilirsiniz ve haftalık ortalama dönüşüm fiyatını belirttiğiniz değere yaklaştırabilirsiniz.

“Ortalama dönüşüm fiyatı” stratejisi ziyaretçileri siteye çekmek için hedefleri belirten ve bu hedeflere ulaşmak için ne kadar harcama yapmaları gerektiğini bilen reklam verenler için uygundur.

Strateji, haftalık tıklama sayısı 200'ün üzerinde olan ve haftalık hedef ziyaret sayısı 10'un üzerinde olan her kampanya için etkilidir.

Çalışma esasları

Reklamlara ve anahtar sözcük gruplarına tıklandığında sitede hedefe ulaştıran işlem ile biten geçişler için sistem tıklama oranını yükseltmeye çalışır. Teklifler, ortalama dönüşüm fiyatını belirttiğiniz değere yaklaştırmak için otomatik olarak seçilir. Bir hafta içinde ortalama dönüşüm fiyatının her iki tarafa yönelik dalgalanması mümkündür.

Stratejilerin çalışması hakkında ayrıntılı bilgi

Bağlanma koşulları

Şu koşulları yerine getirerek “Ortalama dönüşüm fiyatı” stratejisini etkinleştirebilirsiniz:

Metrica sayacı kampanyaya bağlı
 1. Reklamı yapılan sitede sayaç kodu yerleştirildi. Sitenin tüm sayfalarına sayaç kodu yerleştirmenizi öneririz.

 2. Sayaçta hedeflerin ayarlanmış olmaları gerekmektedir. Strateji için sadece standart (birleşmemiş) hedefler uygundur.

 3. Sayaç numarası kampanya parametrelerinde belirtildi veya Metrica için bağlantıların işaretlenmesi özelliği etkinleştirildi. Daha fazla bilgi...

Kampanyada yeterli istatistik toplandı
 1. Reklam kampanyasında, başlangıcından itibaren en az bir hedef ziyaretin olması gerekmektedir: reklama tıklayan ziyaretçi, seçilen hedefi gerçekleştirmelidir (veya hedeflerden bir tanesini).

 2. Kampanyada son 28 günlük hedef ziyaretlerin ve tıklamaların eşik sayısı aşılmalıdır:

  28 günlük hedef ziyaretler + 0,01 × 28 günlük tıklamalar ≥ 40

  Kampanya 28 günden kısa bir süredir aktifse hesaplama için hedef ziyaretler ve tahmini tıklama sayısı kullanılır.

  Strateji ayarlarında sadece ağlarda gösterimleri seçtiyseniz ağlardan gelen hedef ziyaretler ve tıklamalar dikkate alınır.

Strateji ayarları

Ortalama dönüşüm fiyatı

Kampanyanın çalışmasını ayrıntılı bir şekilde analiz etmenizi ve ortalama fiyat için mantıklı bir değer belirtmenizi öneririz. Ulaşılması mümkün olmayan değer sistemin etkili anahtar sözcük gruplarına göre teklifleri yükseltmesine izin vermez ve tıklama sayısı düşer.

Ortalama dönüşüm fiyatının en düşük değeri, 0.03 TL'dir.

Hedef

Bir veya birkaç birleştirilmemiş hedefe göre ziyaret seçilebilir.

Metrica'da eklenen hedef, stratejinin parametrelerinde hemen gözükmeyebilir; fiyat listesinin güncellenmesi günde bir defa yapılır.

Haftalık bütçe

Gerektiğinde haftalık bütçeyi sınırlayabilirsiniz. Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

En yüksek tıklama fiyatı

Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse varsayılan olarak haftalık bütçeyi en fazla %10 veya 450 Ruble aşabilir (diğer döviz türleri için belirtilen miktar mevcut Ruble kuruna göre hesaplanır).

Maksimum tıklama fiyatını sınırlamanızı önermiyoruz. Harcamaları kendiniz kontrol etmek istiyorsanız haftalık bütçe belirlemenizi öneririz.