XLS ve XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimi

Web arayüzüne ek olarak, Direct'te kampanyaları XLS ve XLSX dosyaları yardımıyla da yönetebilirsiniz. Bu özellik sayesinde, birden fazla reklamla çalışırken zamandan tasarruf edebilir, reklamlarınız ve kampanyalarınızı internet bağlantısına ihtiyaç duymadan yönetebilirsiniz.

Örneğin, reklam kampanyasının verilerini içeren dosyayı dışa aktarıp çevrimdışı modda değişiklikleri uygulayabilir, ardından güncellenen dosyayı geri yükleyebilirsiniz. Bu işlemden sonra reklamlar, dosyada yapılan değişikliklere göre arayüzde otomatik olarak güncellenir. Mevcut reklam kampanyalarını düzenleyebilir, yeni kampanyalar oluşturabilir, reklam gruplarını veya anahtar sözcük gruplarını bir kampanyadan kopyalayıp diğerine aktarabilirsiniz.

Uyarı. XLS ve XLSX dosyalarına kopyalanan kampanyalarda strateji ayarları kaydedilmez. Varsayılan olarak yeni kampanyada gösterimlerin tüm sitelerde yapıldığı ve bütçesi kısıtlamasız Manuel teklif yönetimi stratejisi uygulanır. Kopyalanan kampanyada strateji ayarlarını değiştirmeyi unutmayın.

Puanlar ve sınırlamalar

XLS/XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimi özelliği ücretsiz sağlanır. Yine de, Yandex Direct'in teknik özellikleri nedeniyle bu konuda bazı sınırlamalar mevcuttur. 24 saat içinde yapılabilecek işlemlerin sayısı ve türleri hesabınızın puanına bağlıdır. Hesaptaki puan bakiyesi her gece yinelenir. Önceki gün harcanmayan tüm puanlar geçersiz olur.

Kullanılabilen puanların sayısı da birçok etkene bağlı olup, moderasyon sonucunda reddedilen reklamlar ile CTR'ı düşük anahtar sözcük gruplarının sayısı, ortalama reklam kampanyası CTR'ı ve ortalama bütçe tutarı bu etkenler arasındadır.

Puanlar aşağıdaki işlemler için düşürülür:

Yeni reklam ekleme 12 puan
Reklam düzenleme 4 puan
Yeni anahtar sözcük grubu ekleme 2 puan
Anahtar sözcük grubu düzenleme 1 puan

Bir yükleme için harcanan puanların sayısı yüklemenin onay sayfasında gösterilir. Puanlar sadece başarılı veri transferi sonucunda harcanır. Yükleme sırasında hata oluştuysa puan harcanmaz.

Uyarı.

Yandex, bazı kullanıcılar için hiçbir sebep göstermeksizin XLS/XLSX dosyalarıyla kampanya yönetimine erişimi durdurma yetkisine sahiptir.

XLS/XLSX dosyalarıyla çalışma

XLS/XLSX dosyaları ile mevcut reklam kampanyalarını düzenleyebilir, yeni kampanyalar oluşturabilirsiniz. Mevcut kampanyayı düzenlemek için öncelikle bu kampanyayı dosya olarak dışa aktarıp değişiklikleri uygulayın ve ardından güncellenen dosyayı geri yükleyin. Yeni kampanya oluşturmak için dosya şablonunu kullanın.

Menüden Araçlar → Kampanyaların XLS/XLSX ile yönetilmesi'ni seçin ve açılan pencerede istediğiniz sekmeye geçiş yapın.

Açılan listede, değişiklik yapmak istediğiniz kampanyayı seçerek dosya türünü belirtin (XLS veya XLSX). Aynı anda yapılması olası değişikliklerin önüne geçmek için kampanyayı geçici bir süre için engelleyebilirsiniz. Bunun için ilgili işaretlemeyi yaptığınızda reklam düzenleme, ayarlar ve diğer dosyaların yüklenmesi geçersiz olur. Bununla birlikte, teklif düzenleme geçersiz olacaktır. Engelleme, kampanya parametreleri sayfasında kaldırılabilir.

Dosya formatı ve alanların doldurulması

Dosya birkaç sekmeden oluşur:

  • Metinler: Değişikliklerin yapılacağı ana sekme. Burada reklam kampanyasının verileri ve tüm reklam ayarları bulunmaktadır. Bu sekmedeki bazı alanlar düzenlenemez. Doldurma ipuçları hakkında daha fazla bilgi.

  • İletişim bilgileri: Tüm reklamlar için adres ve telefon bilgisi.

  • Bölgeler: Bölge alanındaki değerler rehberi. Veriler bilgi amaçlıdır, sekmede değişiklik yapılmamalıdır.

  • Alanlardaki değerlerin rehberi: Kampanya türü, Reklam türü, Cihaz türü, Bağlantı türü, İşletim sistemi sürümü alanlarındaki değerlerin rehberi. Veriler bilgi amaçlıdır, sekmede değişiklik yapılmamalıdır.

Metinler sekmesindeki alanlarının içeriği kampanya türüne bağlıdır. Alanların doldurulmasıyla ilgili açıklama tabloda verilmiştir.

Alan Doldurulma ve sınırlama özellikleri

Kampanya türü

Sadece yeni kampanya oluşturulduğunda doldurulmalıdır.

Değerler rehberi Alanlardaki değerlerin rehberi sekmesinde verilmiştir.

Sipariş №

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Kampanya için negatif anahtar sözcük grupları

Virgül ile ayrılmalıdır. Maks. 20 000 karakter.

Negatif anahtar sözcük grupları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Para birimi

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Grubun ek reklamı

Zorunlu alan.

- — grubun ana reklamı;

+ — grubun diğer reklamları.

Reklam türü

Sadece yeni kampanya oluşturulduğunda doldurulmalıdır.

Değerler rehberi Alanlardaki değerlerin rehberi sekmesinde verilmiştir.

Mobil reklam

Zorunlu alan.

+ — mobil reklam

- — masaüstü reklam

Mobil reklamlar hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Grup ID

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Grup adı

Zorunlu alan.

Grup numarası

Sadece sayı geçerlidir.

“Gösterim sayısı az” durumu Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Sözcük grubunun ID

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile)

Sadece gruptaki ana reklam için doldurulmalıdır.

Maks. 4096 karakter (negatif anahtar sözcükler dahil), sözcük başına en fazla 35 karakter.

Reklam ID

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Uyarı.

Bu alandaki değer silinirse mevcut kampanyada eski reklamlar silinerek yeni reklamlar oluşturulur.

Başlık 1

Zorunlu alan.

Maks. 56 karakter (boşluklar ve noktalama işaretleri dahil). Bir sözcükte maksimum 22 karakter kullanılabilir.

Başlık 2

Boşluklar dahil olmak üzere maksimum 30 karakter ve maksimum 15 noktalama işareti. Bir sözcükte maksimum 22 karakter kullanılabilir.

Metin

Zorunlu alan.

Boşluklar dahil olmak üzere maksimum 81 karakter ve maksimum 15 noktalama işareti Bir sözcükte maksimum 23 karakter kullanılabilir.

Başlık/metin uzunluğu

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Bağlantı

Zorunlu alan.

Reklam teklifini içeren sitenin veya sayfanın adresi.

Gösterilen bağlantı

Maks. 20 karakter. Harfler, sayılar ve şu işaretlere izin verilir -, , /, %, #. Alan adı belirtmeniz gerekmez.

Gösterilen bağlantı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Bölge

Sadece gruptaki ana reklam için doldurulmalıdır.

Değerler rehberi Bölgeler sekmesinde verilmiştir. Dosya yükleme sayfasında sıralanan bölgelere öncelik tanınır (Yüklenen tüm reklamlar için bölgeyi belirle bayrağı).

Teklif

Sadece gruptaki ana reklam için doldurulmalıdır.

Arama'da reklam için fiyat teklifi. Alandaki değer şu koşullarda yok sayılır:
  • Otomatik yönetim stratejisi etkin
  • Manuel yönetim stratejisi etkin ve sadece ağlarda gösterimler seçili

Ağlarda teklif

Sadece gruptaki ana reklam için doldurulmalıdır.

Ağlarda reklam teklifi (YRA ve harici siteler). Alandaki değer şu koşullarda yok sayılır:
  • Otomatik yönetim stratejisi etkin
  • Manuel yönetim stratejisi etkin ve sadece Arama'da gösterimler seçili
  • Manuel yönetim stratejisi etkin, tüm sitelerde gösterim seçili, Arama'da ve ağlarda teklif yönetimi ayrı değil

Alan boşsa Teklif alanındaki değer kullanılır.

İletişim

+ — kartvizit içeren reklam (veriler İletişim bilgileri sekmesinde doldurulmalıdır);

- — kartvizit içermeyen reklam.

Kartvizit hakkında daha fazla bilgi.

Reklam durumu

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Sözcük grubu durumu

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Hızlı bağlantıların başlıkları

Boşluklar dahil olmak üzere maksimum 30 karakter. Bir sözcükte maksimum 23 karakter kullanılabilir. Başlıklar “||” ile ayrılmalıdır. Başlıkların toplam uzunluğu maksimum 66 karakter olabilir.

Hızlı bağlantılar hakkında ayrıntılı bilgi.

Hızlı bağlantıların açıklamaları

Boşluklar dahil olmak üzere maksimum 60 karakter. Bir sözcükte maksimum 23 karakter kullanılabilir. Hızlı bağlantıların açıklamaları “||” ile ayrılmalıdır.

Hızlı bağlantı adresleri

“||” ile ayrılmalıdır.

Parametre 1 ve Parametre 2

Değerler, {param1} ve {param2} yerine bağlantıya eklenir.

Parametreler hakkında ayrıntılı bilgi...

Etiketler

Sadece gruptaki ana reklam için doldurulmalıdır.

Virgül ile ayrılmalıdır. Her etiket için maks. 25 karakter.

Etiketler hakkında daha fazla bilgi.

Görsel

Grafik reklamlar için zorunlu alan.

Görsel (metin grafik reklamlar) veya kreatif (grafik reklamlar) için bağlantı.

Kreatif

Video ID'si.

Kreatifin moderasyon durumu Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Netleştirmeler

“||” ile ayrılmalıdır. Her netleştirme için maks. 25 karakter.

Netleştirmeler hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Grup için negatif anahtar sözcük grupları

Virgül ile ayrılmalıdır. Maks. 4096 karakter.

Not. Aynı reklam grubuna ait farklı satırlarda farklı negatif sözcük grupları belirtirseniz dosya yüklendiğinde bu sözcük grupları birleştirilir.

Negatif anahtar sözcük grupları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Yaş sınırlaması Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Uygulama mağazası bağlantısı

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Cihaz türü

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Bağlantı türü

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

İşletim sistemi sürümü

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

İzleme bağlantısı

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Simge

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Değerlendirme

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Değerlendirme sayısı

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Fiyat

Doldurulmaz ve düzenlenmez.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.