Reklam gösterim koşulları

Reklamlarınızı daha önce seçilen hedef kitleye gösterebilirsiniz. Bunun için reklam gösterim koşullarını ayarlayın:

Aşağıdaki tabloda kampanya türleri için geçerli gösterim koşulları görülmektedir.

Metin grafik reklamlarMobil uygulama reklamlarıMedya içerikli kampanya
Anahtar sözcük grupları

Otomatik hedefleme

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçimi

Kullanıcının mobil uygulamalara ilgisi

Kullanıcı profili