Hedefleme: Hedef kitlenizi belirleyin

Reklamlarınızı daha önce seçilen hedef kitleye gösterebilirsiniz. Bunun için reklam gösterim koşullarını ayarlayın:

Aşağıdaki tabloda kampanya türleri için geçerli gösterim koşulları görülmektedir.

Metin-grafik reklamlar Mobil uygulama reklamları Medya içerikli kampanya
Anahtar sözcük grupları

Otomatik hedefleme

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçimi

Kullanıcının mobil uygulamalara ilgisi

Kısa süreli ilgi alanları

Kullanıcı profili