Reklamların etiketleri. Etiketlerin yardımıyla gruplaşma

Daha kolay ve hızlı çalışma ortamını sağlamak için etiketler reklam gruplarının birleşmesine olanak sağlar. Reklam veren herhangi bir işlem yapmak amacıyla aynı etikete sahip olan gruplara tek tıkla erişebilir.

Ürün kategorilerine, markalarına, ürün fiyatına v.b. kriterlere göre reklamlara etiket eklenebilir. Bir gruba birkaç etiket verilebilir.

Yeni etiketlerin oluşturulması

Etiketi oluşturmak için

 1. “Etiket yönetimi” bölümüne gidin.

  Kampanya görüntüleme sayfasından bu bölüme geçiş yapmalısınız (“Etiketler” bağlantısı ve ardından “Etiketleri düzenle” bağlantısı). Varolan tüm etiketlerin listesi sayfada gösterilir: yeni etiketleri oluşturabilir, varolan etiketleri silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz.

 2. Reklam grubu görüntüleme sayfasında.

  Gerekli grubun altında “Etiketler” butonuna tıklamalısınız. Butona tıklandığında yeni etiketler oluşturulabilir ve gruplar için kullanılabilir. Reklam veren etiketleri zaten oluşturduysa bu etiketler pencerede gösterilir. Bunlarla da çalışılabilir: Reklamlara eklenebilir veya iptal edilebilir.

 3. Reklam grubunun oluşturma sayfasında.

  “Etiketler” bölümünde “Oluştur” bağlantısına tıklanmalıdır. Açılan pencerede grubun yeni etiketleri virgül ile ayırarak ekleyebileceğiniz veya gerekli satırı bayrak ile işaretleyerek varolan kampanyaların listesinden etiketleri seçebileceğiniz satır gösterilir.

Etiketlerin düzenlenmesi

Etiketleri silmek veya yeniden adlandırmak için kampanya görüntleme sayfasında “Etiketler” bağlantısına ve ardından “Etiketleri düzenle” bağlantısına tıklamalısınız.

Bağlantı varolan tüm etiketlerin listesini içeren etiket yönetim sayfasına götürür.

Etiketi yeniden adlandırmak için adını alanda düzenlemelisiniz.

Etiketi silmek için çarpı işaretine tıklamalısınız. “Kaydet” butonuna tıkladıktan sonra silinen etiketler listeden ve tüm reklam gruplarından kaldırılır.

Bu sayfada yeni etiketleri de ekleyebilirsiniz. Onları boş alana virgülle ayırarak yazmalısınız.

Etiketlerin toplu düzenlenmesi

Tek işlemle etiketi birkaç gruba ekleyebilirsiniz. Bunun için görüntüleme sayfasında gerekli grupları bayrak ile işaretmelisiniz ve sayfanın alt kısmında işlem listesinde “Ortak etiketleri oluştur” seçmelisiniz.

Açılan pencerede grup için listeden etiket ekleyebilirsiniz ya da yenisini oluşturabilirsiniz.

Etikete göre grupların seçilmesi

Belirli etikete sahip tüm grupları şu şekilde seçebilirsiniz:

 • sayfanın üst kısmında “Etiketler” bağlantısı ile açılan pencerede bulunan etiketin adına tıklayarak;

 • reklam grubunun altında “Etiketler” bloğunda bulunan etiketin adına tıklayarak;

 • etiket yönetim sayfasında işaretli olan reklam grupların miktarını gösteren sayıya tıklayarak.

Bu etikete sahip tüm reklam grupları sayfada tek bir liste şeklinde gösterilir. Grupları görüntüleyebilir, düzenleyebilir, sayfanın altındaki listesinde belirtilen ortak işlemleri uygulayabilirsiniz.

Etiketsiz reklamları seçin

Hiçbir etiketin eklenmediği tüm reklam gruplarını hızlıca bulmanız gerekiyorsa, sayfanın üst kısmında “Etiketler” bağlantısıyla açılan pencerede “Etiketsiz reklamları göster” bağlantısına tıklayın.

Sayfada etiketsiz reklam grupları listelenir ve siz gerekli olan tüm işlemleri uygulayabilirsiniz.

Uyarı.
 • Bir kampanya için en fazla 200 etiket ve bir reklam grubu için en fazla 30 etiket kullanılabilir.

 • Bir işaretin maksimum uzunluğu, 25 simgedir. Virgül hariç her türlü karakterler kullanılabilir (virgül, etiketleri birbirinden ayırmak için kullanılır);

 • Etiketlerin yardımıyla Rapor Sihirbazı'nda reklam gruplarına göre istatistiği kolayca filtreleyebilirsiniz;

 • “Kullanıcı ayarları” bölümünde ilgili seçeneği işaretleyerek “Etiketler” bölümünü gizleyebilirsiniz.