Hedefe yönelik oturum (Engaged session) göstergeleri

Hedefe yönelik oturum göstergeleri, reklamı yapılan sitede hedefe yönelik işlemlerin (satın alma, sipariş, kayıt oluşturma) olasılığını hesaplar.

Hedefe yönelik oturum göstergelerine göre istatistik, Metrica sayacının kurulu olduğu sitenin reklamını yapan tüm kampanyalar için 14 Temmuz 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

  1. Hedefe yönelik oturum göstergeleri
  2. Kampanya analizlerinde kullanımı
  3. Rapordaki boşluklar

Hedefe yönelik oturum göstergeleri

Hedefe yönelik oturum

Direct'ten yapılan ziyaretlerin dönüşüm değerlendirmesidir. Bu gösterge, reklama tıklayan kullanıcıların ürün veya hizmete olan ilgisini yansıtır.

Makine öğrenimi algoritması sayesinde sistem, reklama tıklayarak geçiş yapan kullanıcının oturumunu analiz eder ve sitedeki hedefe yönelik işlemlerin olasılığını tahmin eder. Bu tahmin ziyaret edilen site sayfaları, görüntüleme zamanı ve derinliği gibi verilere dayanarak oluşturulur.

Her oturumun dönüşebilme göstergesi 0 ile 1 puan arasında değerlendirilir. Seçilen ziyaretlere göre alınan puanlar toplanır. Bu toplam, kesirli bir sayı olabilir.

Hedefe yönelik oturum başına maliyet (CPES - Cost Per Engaged Session)

Ortalama dönüşüm fiyatıdır veya reklam harcamalarının, ziyaretlerin dönüşebilme puanına oranıdır (Harcama/Hedefe yönelik oturum).

Hedefe yönelik oturum oranı (ESR - Engaged session rate) (%)
Dönüşüm etkililiği veya ziyaretlerin dönüşebilme puanının, toplam reklam geçiş sayısına oranıdır (Hedefe yönelik oturumlar/Tıklamalar × %100).

Kampanya analizlerinde kullanımı

Hedefler Metrica'da ayarlı olmadığında veya oluşturulan hedefler reklamın çalışması hakkında net sonuç göstermediğinde kampanyalarınızın etkililiğini göstergeler yardımıyla değerlendirebilirsiniz.

Reklam analizi için Metrica'da hedef kullanıyorsanız bu hedefe göre verileri ve hedefe yönelik oturum göstergelerini karşılaştırın. Hedefe göre kesitte gösterilen trafik dönüşümlü ancak hedefe yönelik oturum göstergelerine göre değilse (veya tam tersi) kampanya ayarlarını, sitenin yapısını ve etkinliği ölçen hedefi kontrol edin.

Hangi reklam formatlarının, hedef kitlenin, reklam alanlarının ve gösterim bölgelerinin daha fazla hedef ziyaret getirdiğini öğrenmek için hedefe yönelik oturum fiyatını ve hedefe yönelik oturum oranını çeşitli kesitlerde karşılaştırın.

Hedefe yönelik oturum göstergelerinin devamlı analizi, reklamın daha iyi çalışması için reklam kampanyanızda veya sitede nelerin değiştirilmesi gerektiğini anlamanıza yardımcı olur.

Kampanyanız için ağlarda çeşitli formatlarda gösterimlerin yapıldığını varsayalım. Formatlara göre elde edilen istatistikleri karşılaştırın. Hedefe yönelik oturum fiyatı ve hedefe yönelik oturum oranıyla ilgili elde edilen veriler videoların çok etkin bir hedef kitle çekme aracı olduğunu kanıtlamaktadır. Video içeren reklamların gösterim olasılığını yükseltmek için ilgili teklifler için yükselen katsayılar uygulayın.

Rapordaki boşluklar

Aşağıdaki koşullar karşılanıyorsa rapor sütunları boş gösterilir:

  • Raporda seçilen kesitler, ziyaretlerin dönüşebilme puanı için yeterli tıklama sayısına sahip değil. İstatistik görüntüleme aralığını artırın; veri gruplarını, seçilen kesitleri ve filtreleri değiştirin.
  • Kampanya seçeneklerinde Metrica sayacı yok,
  • Sitede Metrica sayacı kurulu değil.
  • Mobil uygulama reklamları türünde kampanya analiz edilmektedir.
  • Toplanan kampanya istatistikleri, tahmin hesaplanması için yeterli değildir.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.