Brand Lift nasıl yapılır?

Araştırmanın temelini hedef kitle anketi oluşturur. Kitle iki gruba ayrılır:
  • %90: A grubu (test edilen grup), marka reklamlarının gösterileceği kullanıcı grubu,
  • %10: B grubu (kontrol grubu), reklamların gösterilmeyeceği kullanıcı grubudur.

Her iki gruptaki kullanıcılardan 3 soruyu yanıtlamaları istenir. Soruların her biri, reklam kampanyasının belirli bir verimlilik göstergesini araştırır. Soruların sorulma biçimi tabloda sıralanan örneklerden çok farklı olmamalıdır:

Gösterge Soru
Brand Awareness (Marka bilinirliği) Hangi markaları tanıyorsunuz?
Ad Recall (Reklamın akılda kalıcılığı) Hangi reklamı gördünüz?
Purchase Intent (Satın alma niyeti)

Bir dahaki sefere hangi markaların ürünlerini satın alacaksınız?

Bir dahaki sefere hangi markaların hizmetlerini kullanacaksınız?

Product Consideration (Satın almak üzere ürünün incelenmesi)

Ürün seçerken hangi markaları dikkate alırdınız?

Hizmet seçerken hangi markaları dikkate alırdınız?

Brand Favorability (Marka tercihi) Hangi markaları beğeniyorsunuz?
Ad Message Recall (Reklam sloganının hatırlanabilirliği) Hangi reklam mesajını hatırlıyorsunuz?

Yanıt seçenekleri: Sizin markanız ve rakip markalar. Ad Message Recall göstergesi için yanıt olarak sloganlar belirtilir.

Her göstergenin değeri şu formüle göre hesaplanır:

, burada

  • A: Anket yanıtlarında markanızı seçen A Grubu'ndaki kullanıcıların oranı;
  • B: Anket yanıtlarında markanızı seçen B grubundaki kullanıcıların oranı.

Göstergedeki artış, reklamın, marka algısını olumlu etkilediğini gösterir.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.