Dönüşüm optimizasyonu

Strateji, kampanya oluştururken belirtilen ortalama fiyat dahilinde uygulama içinde maksimum hedef etkinlikleri elde etmenizi sağlar. Bir hedefe ulaşmak için ortalama maliyet, toplam dönüşüm maliyetinin dönüşüm sayısına oranı olarak hesaplanır. Örneğin, 150 ruble ve 50 ruble olmak üzere 2 dönüşüm aldıysanız, ortalama maliyet 100 ruble olacaktır.

Çalışma esasları

Kullanıcının uygulamada yapması gereken işlemi (örneğin, ürünü sepete koymak veya kullanıcı kaydı işlemini tamamlamak gibi) hedef olarak belirtiyorsunuz. Uygulanan bu strateji çerçevesinde özellikle seçilen hedefe ulaşımlarla daha sık sonuçlanan reklamlara tıklamaların oranı artırılır. Teklif değerleri ise belirtilen tüm koşullar dikkate alınarak en iyi sonuçlar elde edilecek şekilde otomatik seçilir.

Uygulamanın cep telefonunda veya tabletinde kurulu olduğu belirlenen kullanıcılara reklam gösterilmez.

Stratejilerin genel çalışma prensipleri hakkında daha fazla bilgi.

Bağlanma koşulları

Uygulama, Direct tarafından desteklenen izleme sistemlerinden birine bağlı olmalıdır. Uygulama için Direct’te izleme bağlantısı verilmiş olmalıdır.

İzleme sisteminde yararlı eylemlerin iletimi etkinleştirilmelidir. Özellik devre dışıysa reklamlar reddedilir. Eylemler, Direct’teki hedeflerle uyumlu isimler kullanılarak iletilmelidir.
Direct hedefleri
 • “Uygulama kurulumu”;
 • “Hedef gerçekleştirildi”;
 • “Uygulama başlatıldı”;
 • “Ödeme bilgileri eklendi”;
 • “Alışveriş sepetine eklendi”;
 • “Sık kullanılanlara eklendi”;
 • “Kayıt işlemi tamamlandı”;
 • “Eğitim tamamlandı”;
 • “Sipariş işlemi başlatıldı”;
 • “Satın alma işlemi gerçekleştirildi”;
 • “Puan verildi”;
 • “Arama tamamlandı”;
 • “Kredi harcandı”;
 • “Başarı açıldı”;
 • “İçerik incelendi”;
 • “Uygulamada zaman geçirildi”;
 • “Kullanıcı paylaşıldı”;
 • “Kullanıcı eylemleri 1-3” — Diğer eylem adları uymuyorsa kullanın.

Nasıl eylem oluşturulacağı ve ileteceği hakkında bilgi almak için izleme sisteminizdeki talimatları inceleyin.

Bu stratejiyi seçmek için telefon numarasının onaylanması gerekebilir. Kullanıcı ayarlarında doğru numara belirtildiğinden emin olun.

Strateji ayarları

Hedef

Hedef; reklam yardımıyla kullanıcıların gerçekleştirmelerini arzu ettiğiniz eylemlerdir. Hedef olarak izleme sisteminden iletilen eylemi seçin. Varsayılan olarak Yükleme kurulumu seçilidir.

Ortalama dönüşüm fiyatı

Haftalık maliyetin belirtilen hedefi gerçekleştiren tıklama sayısına oranıdır.

Strateji, etkinleştirilmesinden sonraki hafta içinde kendi kendini eğitir. Dolayısıyla bu parametrenin değerleri belirtilen değerlerden farklılık gösterebilir. Ayrıca ortalama dönüşüm fiyatı aşağı veya yukarı sapabilir, ancak hafta sonunda belirtilen değere ulaşmaya çalışacaktır.

Belirtilen dönüşüm fiyatını seçilen düzenlemeler de etkiler.

Ortalama dönüşüm fiyatının en düşük değeri 0,03 TL'dir.

Haftalık bütçe

Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

Kampanyanın eğitim amacıyla yeterli veriye sahip olmasını sağlamak için haftalık bütçenizi 70 × Ortalama Dönüşüm Fiyatı (minimum ayarlar) veya 350 × Ortalama Dönüşüm Fiyatı (önerilen ayarlar) olarak ayarlayın. Ayrıntılı bilgi.

Gerçek harcama, bütçede belirtilenden, yüzde olarak birkaç puan farklı olabilir. Stratejiler arasında yaptığınız geçişler, bütçe değişiklikleri, kampanyanın durdurulması, zaman hedefleme ayarlarının ve kampanyanın başlangıç tarihinin değişmesi bu farkın doğmasının nedenleridir.

Bütçe dağılımı, zaman hedefleme ayarlarına bağlıdır. Örneğin, reklam gösterimlerini haftada iki gün ile sınırladıysanız, sadece iki güne bütçe dağılımı yapılır.

Bütçeden harcama yapılamıyorsa arayüzde bununla ilgili bir uyarı görür ve e-posta yoluyla bildirim alırsınız. Bu, genelde seçilen sözcük gruplarının tıklama oranının düşük olduğu, bütçenin yetersiz olduğu veya en yüksek tıklama maliyetinin düşük olduğu anlamına gelir.

En yüksek tıklama fiyatı

Tıklama başına maliyeti sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse, varsayılan olarak bu değer haftalık bütçenin %10'unu aşmaz. Bu ayar yalnızca uzman modunda kullanılabilir.

Not. Uygun parametre değerleri belirtin. Ulaşılması mümkün olmayan ortalama dönüşüm maliyeti değeri, yetersiz bütçe veya en yüksek tıklama maliyetinin düşük sınırı, sistemin etkili anahtar sözcük grupları için teklifleri yükseltememesine ve dönüşümlerin azalmasına yol açabilir.

Kurulum başına ödeme

Bu strateji, uygulamanızın kurulumu için belirlenen düzenlemelere göre sabit bir ücret karşılığında dönüşümler almanızı sağlar.

Strateji ayarları

Kurulum başına ödeme seçeneğini etkinleştirin. Hedef otomatik olarak "Uygulama kurulumu" olarak değişir.

Dönüşüm fiyatını belirtin. Düzenlemeleri ayarladıysanız seçilen koşullar için dönüşüm fiyatı değişir.

Stratejinin etkili çalışabilmesi için tüm kaynaklardan, kurulum ile ilgili verileri Direct'e aktarın. AppMetrica kullanıyorsanız izleme aracını ayrıca ayarlamak gerekmez. Adjust kullanıyorsanız Yandex Direct modülünü, Appsflyer için tüm kaynaklardan kurulum aktarımını etkinleştirin.

Kurulum başına ödeme yapılan kampanyaların özelliği

Kampanyanın dönüşüm sayısı çok az veya dönüşümleri yokken arayüzde bu konuda uyarı görüntülenir.

En uygun dönüşüm fiyatı nasıl hesaplanır?

En uygun dönüşüm fiyatı değeri, toplam kârın en yüksek olduğu değerdir.

Müşteri başına elde edilen kâr şu formülle hesaplanabilir:

Kâr = Dönüşüm değeri − Dönüşüm fiyatı

Toplam kârlılığı bulmak için bu farkı dönüşüm sayısı ile çarpmak gerekir:

Kâr = (Dönüşüm değeri − Dönüşüm fiyatı) × Dönüşüm sayısı

Dönüşüm değeri, dönüşüm gerçekleştiğinde elde edilen en optimum yararı ifade eder. Örneğin siteye 100 başvuru size 50.000 Ruble getirdiyse, bu durumda “Başvuru oluşturuldu” hedefi için dönüşüm değeri 500 Ruble olarak ortaya çıkar.

Seçilen dönüşüm fiyatı hem bir müşteriden elde edilen kazancı hem de hedef ziyaret sayısını etkiler. Dönüşüm fiyatı düşük olduğunda müşteriden elde edilen kâr yüksek olabilir fakat hedef ziyaret sayısı düşük olabilir. Dönüşüm fiyatının yüksek olması tam tersine müşteriden gelen kârı azaltırken daha fazla dönüşüm getirebilir. Toplam kârın maksimum olacağı şekilde bir dönüşüm fiyatı bulunmalıdır.

Hedef ziyaret sayısının dönüşüm fiyatıyla bağlantısı lineer değildir. Belirli bir eşik değerinden itibaren, dönüşüm fiyatının arttırılması hedef ziyaret sayısını anlamlı şekilde arttırmaz:

Rapor Sihirbazı vasıtasıyla Dönüşüm (%), Hedef fiyatı, Dönüşüm göstergelerini seçerek güncel dönüşüm fiyatını öğrenebilirsiniz. En uygun dönüşüm fiyatını Deneme ile hesaplayabilirsiniz. Deneysel kampanya ayarlarında dönüşüm fiyatları için farklı değerler belirtin. Sonucun doğru değerlendirilmesi ve yeterli sayıda istatistiğin toplanması için deney süresi çok kısa (bir haftadan az) olmamalıdır. Elde edilen istatistiğe göre dönüşüm fiyatının değişmesinin kârları nasıl etkilediğini değerlendirin.

İstatistiği karşılaştırırken, istatistiksel bir hata payının (elde edilen verilerin, gerçek değerinden olası sapması) olabileceğini de göz önünde bulundurun. Dönüşüm sayısına bağlı olarak yaklaşık hata payı tabloda gösterilmektedir.

Dönüşümler Gerçek değerden sapma
Dönüşüm (%) Dönüşüm fiyatı
25 ± %20 ± %40
100 ± %10 ± %20
400 ± %5 ± %10
2500 ± %2 ± %4
10 000 ± %1 ± %2

Rapor oluşturma ve istatistiklere göre karar verme hakkında daha fazla bilgi

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.