Düzenlemeler

Düzenlemeler; reklam belirli koşullarda gösterilirken tekliflerin, dönüşüm fiyatlarının veya değerlerinin artırılmasına veya azaltılmasına olanak sağlar. Değerler, katsayılar uygulanarak düzenlenebilir. Katsayı; teklifin, dönüşüm fiyatının veya değerinin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Düzenlemeler nasıl çalışır?

Düzenlemeler sayesinde kullanıcı özelliklerine, reklam formatına ve diğer koşullara göre teklifinizi, dönüşüm fiyatını veya değerini değiştirebilirsiniz.

Düzenlenebilecek öğeler:

 • Hedef kitle: Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayıdır. Örneğin, sitenizden daha önce ürün siparişi vermiş olan kullanıcılara reklam gösterilirken teklif otomatik olarak belirtilen katsayı ile değişir.
 • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.
 • Video eklentileri: Video eklentileri için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Gösterim bölgesi: Reklamların gösterim bölgesi için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Cihazlar: Farklı cihaz türleri için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Envanter, farklı medya reklamı türleri için azaltan veya arttıran katsayıdır. Yalnızca medya içerikli kampanyalar içindir.
 • Hava, hava koşullarına göre azaltan veya arttıran katsayı.
 • Özel yayın alanı: Özel yayın alanında veya arama ipuçlarında görüntülenen reklam için artıran katsayıdır.
 • Ödeme gücü: Yeterince ödeme gücüne sahip kullanıcı kitlesi için düşüren veya artıran katsayıdır.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız düzenlemelerin belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsanız bu grup için sıfır katsayısını girin.

Diyelim ki kampanyayı düzenleyerek “%40 yükselsin” şeklinde belirttiniz ve bunun belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

“Maksimum Tıklama Sayısı” stratejisinde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin, 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan bir strateji kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Dönüşümlere odaklanan stratejilerde (Maksimum Dönüşüm Sayısı, Kârlılık Sınırlamalı Maksimum Dönüşüm Sayısı olmak üzere) hedef göstergeler belirtilen düzenlemeler dikkate alınarak sağlanır.

Örneğin, “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisini kullanarak ortalama dönüşüm fiyatını 20 TL olarak belirttiğinizi ve akıllı telefonlar için %100 yükselten düzenlemeyi uyguladığınızı düşünelim. Bu durumda akıllı telefonlar için ortalama dönüşüm fiyatı 40 TL iken diğer cihazlar için 20 TL olur. Dönüşüm başına ödeme etkinleştirildiğinde benzer ayarlar uygulanıp dönüşüm fiyatı 20 TL düzeyinde sabitlenirse akıllı telefondaki bir dönüşüm için alınacak ücret 40 TL olur.

“Maksimum Dönüşüm Sayısı”'nı yalnızca haftalık bütçe sınırlaması ile kullanırsanız, (ortalama dönüşüm fiyatı belirtmeden) ve akıllı telefonlar için %100 artırılan düzenleme ayarladığınızda mobil cihazlardaki gösterimlerde teklif 2 kat artırılmış şekilde kullanılabilir. Bu durumda strateji, belirtilen haftalık bütçeye uymaya çalışır.

Reklam harcama payı veya yatırım kârlılığı sınırlanan Maksimum Dönüşüm Sayısı stratejilerinde bu düzenlemeler, stratejinin seçilen kesitte reklam harcama payı veya yatırım getirisi için tuttuğu değeri etkiler.

Örneğin, akıllı telefonlar için %100 artıran bir düzenleme uygulandığında ve reklam harcama payı %10 olarak belirtildiğinde otomatik strateji, akıllı telefonlar için reklam harcama payını %20 oranında, diğer cihazlar için %10 oranında tutar. Dönüşüm başına ödeme etkinleştirildiğinde ise bu strateji size belirttiğiniz reklam harcama payına ve belirttiğiniz düzenlemelere uygun olacak sabit bir fiyata dönüşüm sağlar.

Birkaç düzenlemenin uygulanması

Teklif, dönüşüm fiyatı veya dönüşüm değeri için mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, gösterim saati gibi birkaç farklı düzenleme uygulanabilir. Düzenlemeler ardı ardına uygulanır ve kümülatif değildir.

Tabloda teklif hesaplama örneği verildi; gösterim koşuluna göre teklif 1,5 TL, teklif katsayısı ise:
 • 18 ila 24 yaş arası erkekler için — “%40 azalt” vb. %100 - %40 = teklifin %60'ı veya teklif × 0,6;
 • 25 ila 34 yaş arası kadınlar için — “%60 artır” vb. %100 + %60 = teklifin %160'ı veya teklif × 1,6;
 • Mobil cihazlarda gösterim için — “%30 artır” vb. %100 + %30 = teklifin %130'u veya teklif × 1,3;
 • Ankara için — “%200 artır” vb. %100 + %200 = teklifin %300'ü veya teklif × 3.
Kullanıcı bilgileri Cinsiyet ve yaş Mobil Gösterim bölgesi Teklif
18 - 24 yaşlarındaki erkekler 25 - 34 yaşlarındaki kadınlar Ankara
18 ile 24 yaş arasında erkek + Masaüstü + Ankara

1,5 × 0,6 × 3 = 2,7 TL
18 ile 24 yaş arasında kadın + Masaüstü + İstanbul 1,5 TL
25 ile 34 yaş arasında kadın + Mobil + Ankara 1,5 × 1,6 × 1,3 × 3 = 9,36 TL

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeler eklemek için şuraya gidin:

 • Reklam grubu düzenleme sayfasındaki Ayarlamalar bloğuna,
 • Kampanya ayarları sayfasında Gelişmiş ayarlar bölümündeki Düzenlemeler bloğuna.

Daha fazla bilgi için düzenleme adına tıklayın:

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarını düzenleyerek belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiş fakat satın alma işlemini yapmamış olabilir. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenlemeyi ekleyerek artan katsayıyı seçin. Böylece, potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını artırmış olursunuz.

Hedef kitle seçme koşullarını ayarlama, grup düzenleme sayfasında Hedef kitle seçme koşulları bloğunda yapılabilir.

Koşul seçip katsayısını belirtin. Yeni düzenleme butonunu kullanarak düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üstünde tüm koşullar için ortak bir katsayı belirtebilirsiniz.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenlemeyle devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) koşula göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Bir kullanıcının birden fazla farklı düzenleme koşuluna tabi olması durumunda bu koşullardan en yüksek katsayının uygulandığı düzenleme uygulanır.

Hedef kitleniz belli bir yaş ve cinsiyetteyse özellikle bu parametrelere göre düzenlemeleri kullanın. Rapor Sihirbazı'nda yaş ve cinsiyet istatistiği ve Yandex Metrica'daki demografi raporları aracılığıyla hedef kitlenizi doğru değerlendirebilirsiniz.

Örneğin, internet mağazanızdaki kozmetik ürünlerin neredeyse tümünden satın alan müşteriler 30 yaş civarındaki kadınlardır. Cinsiyet ve yaşı belirledikten sonra “%120 arttır” katsayısını belirtin, böylece 25-34 yaşındaki kadınlar için gösterimlerde reklamınız istenilen pozisyonda daha sık yer alır.

Kullanıcının cinsiyetini ve yaşını seçip katsayıyı belirtin. Yeni düzenleme butonunun yardımıyla düzenleme ekleyin (en fazla 12). Düzenleme listesinin üstünde tüm koşullar için ortak bir katsayı belirtebilirsiniz.

Not.

Cinsiyet alanı Tümü, erkek, kadın ve cinsiyetini belirleyemediğimiz kullanıcıları kapsar. "Herhangi" isimli yaş alanı, yaşını belirleyemediğimiz dahil olmak üzere tüm yaşlardaki kullanıcıları kapsar.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Reklamlar bazen cinsiyet ve yaşa göre düzenleme sırasında çıkardığınız kullanıcılara gösterilebilir.

Metin grafik reklam kampanyalarında video eklentilerinden gerekli trafiği (siteye geçiş sayısını) elde etmek için düzenlemelerle denemeler yapabilirsiniz. Video eklentilerinin gösterimleri tamamıyla kapatılamaz.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %50'sinden artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Gösterim bölgesine göre düzenlemeler, bir reklam belirli bölgelerdeki kullanıcılara gösterildiğinde reklam verenlerin fiyat teklifini, dönüşüm fiyatını veya dönüşüm değerini artırmasına veya azaltmasına olanak tanır. Hangi bölgelerde hangi düzenlemeleri kullanmanız gerektiğine Yandex Metrica raporlarını inceleyerek karar verebilirsiniz.

Bölgeye göre düzenlemeyi sadece kampanya için belirleyebilirsiniz; aynı işlemi reklam grubu için yapamazsınız. Bunu yapmak için kampanya ayarlarında bölgeye göre düzenleme seçeneklerini açın ve istediğiniz bölgeler için oranları ayarlayın.

Ayar, seçilen bölgeye ve ayrı bir ayar yapılmadıkça içindeki tüm yerleşim yerlerine uygulanır.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %90'ından (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar.

Örneğin, tıklama fiyatı olarak 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullandığınızı ve İstanbul gösterimleri için “%100 yükselt” katsayısını seçtiğinizi düşünelim (düzenlenmiş teklif: 4 TL). İstanbul gösterimlerinde 4 TL'lik teklif kullanabilirsiniz.

Gösterim bölgesine göre düzenlemeler, gelişmiş coğrafi hedefleme özelliğinin çalışma prensiplerini değiştirmez.

Örneğin eğlence parkı anahtar sözcük grubuna göre ve 2 TL'lik teklif ile İstanbul'da eğlence parkının reklamını yaptığınızı varsayalım. İstanbul'daki gösterimler için “%100 arttır” katsayısını belirttiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Gelişmiş coğrafi hedefleme etkin durumdaysa eğlence parkı sorgusuna göre İstanbul'daki gösterimlerde ve İstanbul'da eğlence parkı sorgusuna göre diğer bölgelerdeki gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Farklı cihazlarda gösterimler için düzenlemeler ayarlayabilirsiniz. Kullanıcıların reklamlarınızla hangi cihazlardan etkileşimde bulunduklarını veya siteye geldiklerini doğru tespit etmek için Rapor Sihirbazı'nda Cihaz türü kesiti ve Yandex Metrica'daki “Teknolojiler: Cihazlar” raporu yardımcı olur.

Not. Medya kampanyalarında cihaz türüne göre düzenleme, tablet bilgisayarlar için düzenleme hariç, sadece Banner türündeki reklamlar için geçerlidir. Bu özellik, tüm medya kampanyaları için kullanılamaz.
Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi, dönüşüm fiyatınızı veya dönüşüm değerinizi yükseltebilir veya düşürebilirsiniz:
 • Akıllı telefonlarda: Sadece iOS, sadece Android veya tüm akıllı telefonlarda (iOS, Android, Windows ve diğer);
 • Tabletlerde: Sadece iOS, sadece Android veya iOS, Android, Windows ve diğer tabanlı cihazlar olmak üzere, tüm cihazlarda;
 • Bilgisayarlarda: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, Akıllı TV ve diğer cihazlarda.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar. Tüm cihaz türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi devre dışı bırakmak için silin veya katsayısını “%0” olarak belirtin.

Kullanım örnekleri

iOS için mobil bir uygulamanın reklamını yapıyorsanız ve sadece bu işletim sistemine sahip cihazları kullanan kullanıcılara reklam göstermek istiyorsanız Android ve masaüstü bilgisayarlarda gösterimleri devre dışı bırakın.

Mobil cihazlar için özel bir varış sayfası olsun istiyorsanız (örneğin, Turbo Sayfa Sihirbazı kullanarak bunu oluşturabilirsiniz), bunu reklamı oluştururken belirtin ve bu sayfanın masaüstü bilgisayarlar için olan gösterimlerini düzenleme kısmında devre dışı bırakın.

Medya kampanyalarında belirli envanter türleri için düzenlemeleri ayarlayabilirsiniz. Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz:

 • tüm boyutlardaki grafik ve HTML5 banner'ları;
 • video akışı, video akışına dahil edilen ve ana videonun öncesinde, ortasına veya sonunda oynatılabilen reklam videoları;
 • içerikteki videolar, site sayfalarına dahil edilen reklam videoları;
 • ödüllü videolar, genellikle oyun uygulamalarında gösterilen ve görüntülenmesi için kullanıcının ödüller veya oyunda kullanılan krediler aldığı reklam videoları;
 • uygulamalardaki videolar, içerik yüklenmeden veya değiştirilmeden önce mobil uygulamalarda oynatılan reklam videoları. Düzenleme sadece tam ekran blokları (interstitial) için uygulanır.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar. Tüm envanter türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Envanter türüne göre teklif düzenleme hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Teklif, dönüşüm fiyatı veya dönüşüm değeri düzenlemelerini hava sıcaklığı, yağış veya bulutlanma gibi hava koşullarına göre ayarlayabilirsiniz.

Örneğin hava durumuna göre teklif düzenlemeleri yardımıyla:
 • Yağmur veya kar yağışı sırasında yiyecek ve içecek teslim servislerinin reklamı için teklifinizi veya dönüşüm fiyatınızı artırabilir,
 • Bahçe mobilyaları reklamlarını yalnızca hava güneşli ve sıcakken gösterebilir,
 • Kreatifleri farklı ürünler için özel olarak oluşturabilir ve bunları hava koşullarına göre gösterebilirsiniz: Böylece hava soğuk ve karlıyken kışlık giyecek reklamlarını, hava sıcak ve güneşliyken yazlık/baharlık giyecek reklamlarını gösterebilirsiniz.

Teklif düzenleme kullanım seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Teklif düzenlemeleri 1 saatlik zaman toleransıyla Yandex Hava Durumu verilerine göre çalışır ve kullanıcının bulunduğu bölgeye göre uygulanır. Bunları, reklam grupları düzeyinde medya banner'ları, metin grafik ve grafik reklamlar için kullanabilirsiniz.

Ayrıca belirttiğiniz tüm koşulların mı yoksa en az bir koşulun mu yerine getirilmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Aynı anda birkaç düzenlemenin uygulanabildiği durumlarda teklifi veya dönüşüm fiyatını maksimum derecede değiştirecek düzenleme seçilir.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Arama sonuçlarında görüntülenecek reklam için tasarım seçeneği, şablon teknolojisi ile belirlenir. Teklif, dönüşüm fiyatı ve değer düzenlemelerini reklamınızın ister özel yayın alanında ister arama ipuçlarında görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz:

 • Özel yayın alanı, reklamın arama sayfalarında görüntülenmesi için en büyük ve en göze çarpan seçenektir. Arama sonuçlarının üstünde bulunan tek bir reklam alanı olan özel yayın alanında görünür. Bu şekilde gerçekleşen reklam gösterimleri, diğer seçeneklere göre yaklaşık %30 daha fazla tıklama sağlar.

  Reklamın özel yayın alanında görüntülenmesi için, reklam 8 hızlı bağlantı ve bu bağlantılara birer açıklama içermelidir. Kullanıcının kullandığı cihaza bağlı olarak özel yayın alanı maksimum 8 adede kadar hızlı bağlantı içerebilir.

 • Önerilerde görüntülenen reklam; kullanıcı, arama satırına bir arama sorgusu girerken görüntülenen ipucu listesindeki reklamdır. Bu ipucu listesi, masaüstü bilgisayarlarda ve mobil cihazlardaki arama sayfasında ve Yandex uygulamasında görüntülenir. Bu format %5 daha fazla trafik getirirken CTR değeri de yaklaşık %16 olarak gerçekleşir.

Reklamlarınızın hangi foramatta ne sıklıkta gösterildiğini anlamak için Rapor Sihirbazı'nda Yayınlama türü kesitinin istatistiklerine bakın. Reklamlarınızın bu formatlarda görüntülenme olasılığını yükseltmek için teklif düzenlemesini uygulayın.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin %0'ından artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Teklif düzenlemeleri “Metin-grafik reklamlar”, “Dinamik reklamlar” ve “Mobil uygulama reklamı” kampanyalarında belirli kampanyalar düzeyinde uygulanabilir.

Tıklama için son fiyat, Yandex Direct'te uygulanan genel VCG açık artırma kurallarıyla belirlenir.

Teklif, dönüşüm fiyatı veya dönüşüm değeri düzenlemelerini ödeme gücü yüksek kullanıcı segmenti için özel olarak ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı davranışlarını farklı parametrelere göre analiz eden sistem, analiz sonuçlarına göre kullanıcıları ödeme güçlerine göre farklı segmentlere ayırır. Teklif, dönüşüm fiyatı veya dönüşüm değeri düzenlemeleri sayesinde 3 gruba bölünmüş Yandex kullanıcı kitlesinin %10'u için görüntüleme teklifini yükseltip düşürebilirsiniz:

 • En iyi %1 (ödeme gücü en fazla olan kullanıcılar)

 • %2-5

 • %6-10

Ödeme gücüne göre teklif düzenleme özellikle verdiği ürün veya hizmetlerin fiyatı piyasa ortalamasının üzerinde olan işletmeler ve premium ürünler satan şirketler için uygun olacaktır.

Ödeme gücüne göre teklif düzenlemelerini genel olarak mı yoksa yalnızca belirli bir segment için mi uygulanacağınıza karar verebilmek için Rapor Sihirbazı'nda Ödeme gücü kesitinin istatistiklerine bakın. Bu kesit, farklı segmentlerden kullanıcılar arasında hedef eylemlerin dağılımını gösterir.

Bir, iki veya üç segmenti seçip ilgili katsayıları, veya koşulların tamamı için ortak bir katsayı belirtin.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin, dönüşüm fiyatının veya dönüşüm değerinin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler devre dışı bırakılır) artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Teklif düzenlemeleri “Metin-grafik reklamlar”, “Dinamik reklamlar”, “Mobil uygulama reklamı” ve “Akıllı banner” kampanyalarında belirli kampanyalar ve gruplar düzeyinde uygulanabilir.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.