Teklif düzenlemeleri

Teklif düzenleme; reklam belirli koşullarda gösterilirken, teklifin artırılmasına veya azaltılmasına olanak sağlar. Teklif, katsayılar uygulanarak düzenlenebilir. Katsayı, teklifin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Teklif düzenleme nasıl çalışır?

Teklif düzenlemeleri sayesinde kullanıcı özelliklerine, reklam formatına ve diğer koşullara göre teklifinizi yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.

Düzenlenebilecek öğeler:

 • Hedef kitle: Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayıdır. Örneğin, sitenizden daha önce ürün siparişi vermiş olan kullanıcılara reklam gösterilirken teklif otomatik olarak belirtilen katsayı ile değişir.
 • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.
 • Video eklentileri: Video eklentileri için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Gösterim bölgesi: Reklamların gösterim bölgesi için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Cihazlar: Farklı cihaz türleri için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Envanter, farklı medya reklamı türleri için azaltan veya arttıran katsayıdır. Yalnızca medya içerikli kampanyalar içindir.
 • Hava, hava koşullarına göre azaltan veya arttıran katsayı.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız teklif düzenlemelerinin belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsanız bu grup için sıfır katsayısını girin.

Diyelim ki kampanyayı düzenleyerek “%40 yükselsin” şeklinde belirttiniz ve bunun belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin, 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Birkaç düzenlemenin uygulanması

Teklif için mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, gösterim saati gibi birkaç düzenleme uygulanabilir. Düzenlemeler ardı ardına uygulanır ve kümülatif değildir.

Tabloda teklif hesaplama örneği verildi; gösterim koşuluna göre teklif 1,5 TL, teklif katsayısı ise:
 • 18 ila 24 yaş arası erkekler için — “%40 azalt” vb. %100 - %40 = teklifin %60'ı veya teklif × 0,6;
 • 25 ila 34 yaş arası kadınlar için — “%60 artır” vb. %100 + %60 = teklifin %160'ı veya teklif × 1,6;
 • Mobil cihazlarda gösterim için — “%30 artır” vb. %100 + %30 = teklifin %130'u veya teklif × 1,3;
 • Ankara için — “%200 artır” vb. %100 + %200 = teklifin %300'ü veya teklif × 3.
Kullanıcı bilgileri Cinsiyet ve yaş Mobil cihazlar Gösterim bölgesi Teklif
18 - 24 yaşlarındaki erkekler 25 - 34 yaşlarındaki kadınlar Ankara
18 ile 24 yaş arasında erkek + Masaüstü + Ankara

1,5 × 0,6 × 3 = 2,7 TL
18 ile 24 yaş arasında kadın + Masaüstü + İstanbul 1,5 TL
25 ile 34 yaş arasında kadın + Mobil + Ankara 1,5 × 1,6 × 1,3 × 3 = 9,36 TL
Not.

Düzenlemeye göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeleri eklemek için reklam grubunun düzenleme sayfasına veya kampanya parametreleri sayfasında Teklif düzenlemeleri bloğuna gidin.

Daha fazla bilgi için düzenleme adına tıklayın:

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarını düzenleyerek belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiş fakat satın alma işlemini yapmamış olabilir. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenlemeyi ekleyerek artan katsayıyı seçin. Böylece, potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını artırmış olursunuz.

Hedef kitle seçme koşullarını ayarlama, grup düzenleme sayfasında Hedef kitle seçme koşulları bloğunda yapılabilir.

Koşul seçip katsayısını belirtin. Yeni düzenleme butonunu kullanarak düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üzerindeki Teklif alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenlemeyle devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) koşula göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Hedef kitleniz belli bir yaş ve cinsiyetteyse bu parametrelere göre teklif düzenlemelerini kullanın. Rapor Sihirbazı'nda yaş ve cinsiyet istatistiği ve Yandex.Metrica'daki demografi raporları aracılığıyla hedef kitlenizi doğru değerlendirebilirsiniz.

Örneğin, internet mağazanızdaki kozmetik ürünlerin neredeyse tümünden satın alan müşteriler 30 yaş civarındaki kadınlardır. Cinsiyet ve yaşı belirledikten sonra “%120 arttır” katsayısını belirtin, böylece 25-34 yaşındaki kadınlar için gösterimlerde reklamınız istenilen pozisyonda daha sık yer alır.

Kullanıcının cinsiyetini ve yaşını seçip katsayıyı belirtin. Yeni düzenleme butonunun yardımıyla düzenleme ekleyin (en fazla 12). Düzenleme listesinin üzerindeki Teklif alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Not.

Cinsiyet alanı Tümü, erkek, kadın ve cinsiyetini belirleyemediğimiz kullanıcıları kapsar. "Herhangi" isimli yaş alanı, yaşını belirleyemediğimiz dahil olmak üzere tüm yaşlardaki kullanıcıları kapsar.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Reklamlar bazen cinsiyet ve yaşa göre düzenleme sırasında çıkardığınız kullanıcılara gösterilebilir.

Metin grafik reklam kampanyalarında video eklentilerinden gerekli gelen trafiği (siteye geçiş sayısını) elde etmek için teklif düzenlemeleriyle denemeler yapabilirsiniz. Video eklentilerinin gösterimleri tamamıyla kapatılamaz.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %50'sinden teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Gösterim bölgesine göre teklif düzenlemeleri, bir reklam belirli bölgelerdeki kullanıcılara gösterildiğinde reklam verenlerin fiyat teklifini artırmasına veya azaltmasına olanak tanır. Hangi bölgelerde hangi teklif düzenlemelerini kullanmanız gerektiğini Yandex.Metrica raporlarını inceleyerek anlayabilirsiniz.

Bölgeye göre teklif düzenleme sadece kampanya için belirlenebilir; aynı işlemi reklam grubu için yapmak mümkün değildir. Bunu yapmak için kampanya ayarlarında bölgeye göre teklif düzenlemeleri seçeneğini açın ve istediğiniz bölgeler için oranları ayarlayın.

Ayar, seçilen bölgeye ve ayrı bir ayar yapılmadıkça içindeki tüm yerleşim yerlerine uygulanır.

Katsayısına göre minimum teklif miktarı belirtilen tıklama fiyatı eksi %90 iken, maksimum teklif miktarı belirtilen tıklama fiyatı artı %1200'dür.

Örneğin, tıklama fiyatı olarak 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullandığınızı ve İstanbul gösterimleri için “%100 yükselt” katsayısını seçtiğinizi düşünelim (düzenlenmiş teklif: 4 TL). İstanbul gösterimlerinde 4 TL'lik teklif kullanabilirsiniz.

Katsayıya göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Gösterim bölgesine göre teklif düzenleme, gelişmiş hedefleme özelliğinin çalışma sürecini değiştirmez.

Örneğin eğlence parkı anahtar sözcük grubuna göre ve 2 TL'lik teklif ile İstanbul'da eğlence parkının reklamını yaptığınızı varsayalım. İstanbul'daki gösterimler için “%100 arttır” katsayısını belirttiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Gelişmiş coğrafi hedefleme etkin durumdaysa eğlence parkı sorgusuna göre İstanbul'daki gösterimlerde ve İstanbul'da eğlence parkı sorgusuna göre diğer bölgelerdeki gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Farklı cihazlarda gösterimler için teklif düzenlemelerini ayarlayabilirsiniz. Kullanıcıların reklamlarınızla hangi cihazlardan etkileşimde bulunduklarını veya siteye geldiklerini doğru tespit etmek için Rapor Sihirbazı'nda Cihaz türü kesiti ve Yandex.Metrica'daki “Teknolojiler: Cihazlar” raporu yardımcı olur.

Not. Medya kampanyalarında cihaz türüne göre düzenleme sadece Banner'lar ve Konum bazlı alanlarda banner reklam türleri için geçerlidir.
Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz:
 • Akıllı telefonlarda: Sadece iOS, sadece Android veya tüm akıllı telefonlarda (iOS, Android, Windows ve diğer);
 • Bilgisayarlarda: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, Smart TV ve diğer cihazlarda.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) artı %1200'üne kadar. Tüm cihaz türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi devre dışı bırakmak için silin veya katsayısını “%0” olarak belirtin.

Not.

Düzenlemeye göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Kullanım örnekleri

iOS için mobil bir uygulamanın reklamını yapıyorsanız ve sadece bu işletim sistemine sahip cihazları kullanan kullanıcılara reklam göstermek istiyorsanız Android ve masaüstü bilgisayarlarda gösterimleri devre dışı bırakın.

Mobil cihazlar için özel bir varış sayfası olsun istiyorsanız (örneğin, Turbo Sayfa Sihirbazı kullanarak bunu oluşturabilirsiniz), bunu reklamı oluştururken belirtin ve bu sayfanın masaüstü bilgisayarlar için olan gösterimlerini düzenleme kısmında devre dışı bırakın.

Medya kampanyalarında belirli envanter türleri için teklif düzenlemelerini ayarlayabilirsiniz. Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz:

 • tüm boyutlardaki grafik ve HTML5 banner'ları;
 • video akışı, video akışına dahil edilen ve ana videonun öncesinde, ortasına veya sonunda oynatılabilen reklam videoları;
 • içerikteki videolar, site sayfalarına dahil edilen reklam videoları;
 • banner'daki videolar, uygulamada banner'a dahil edilen reklam videoları;
 • ödüllü videolar, genellikle oyun uygulamalarında gösterilen ve görüntülenmesi için kullanıcının ödüller veya oyunda kullanılan krediler aldığı reklam videoları;
 • uygulamalardaki videolar, içerik yüklenmeden veya değiştirilmeden önce mobil uygulamalarda oynatılan reklam videoları. Düzenleme sadece tam ekran blokları (interstitial) için uygulanır.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar. Tüm envanter türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Not.

Katsayıya göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Envanter türüne göre teklif düzenleme hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Teklif düzenlemelerini hava sıcaklığı, yağışlar veya bulutlanma gibi hava koşullarına göre ayarlayabilirsiniz.

Örneğin hava durumuna göre teklif düzenlemeleri yardımıyla:
 • Yağmur veya kar yağışı sırasında yiyecek ve içecek teslim servislerinin reklamı için teklifinizi artırabilir,
 • Bahçe mobilyaları reklamlarını yalnızca hava güneşli ve sıcakken gösterebilir,
 • Kreatifleri farklı ürünler için özel olarak oluşturabilir ve bunları hava koşullarına göre gösterebilirsiniz: Böylece hava soğuk ve karlıyken kışlık giyecek reklamlarını, hava sıcak ve güneşliyken yazlık/baharlık giyecek reklamlarını gösterebilirsiniz.

Teklif düzenleme kullanım seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.

Teklif düzenlemeleri 1 saatlik zaman toleransıyla Yandex Hava Durumu verilerine göre çalışır ve kullanıcının bölgesine göre uygulanır. Bunları reklam grupları düzeyinde medya banner'ları, video reklamları, metin grafik ve grafik reklamlar için kullanabilirsiniz.

Ayrıca belirttiğiniz tüm koşulların mı yoksa en az bir koşulun mu yerine getirilmesi gerektiğine karar verebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç düzenlemenin uygulanabildiği durumlarda teklifi maksimum derecede değiştirecek düzenleme seçilir.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin, anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlenip artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.