Teklif düzenlemeleri

Teklif düzenleme; reklam belirli bir hedef kitleye gösterilirken ya da belirli bir formattayken, teklifin artırılmasına veya azaltılmasına olanak sağlar. Teklif, katsayılar uygulanarak düzenlenebilir. Katsayı, teklifin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Teklif düzenleme nasıl çalışır?

Teklif düzenlemeleri belirli bir hedef kitle veya gösterim formatı için belirlenir. Örneğin, sitenizden daha önce ürün sipariş eden kullanıcılar hedeflenebilir. Bu tür kullanıcılara reklam gösterilirken teklif otomatik olarak, belirtilen katsayı ile değişir. Bu şekilde düzenlenmiş yeni teklifler reklamlarınıza eski tekliflere göre daha fazla trafik sağlayabilir.

Düzenlenebilecek öğeler:

  • Hedef kitle: Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayıdır.
  • Mobil: Akıllı telefonlarda reklam için azaltan veya arttıran katsayı,
  • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.
  • Video eklentileri: Video eklentileri için azaltan veya arttıran katsayıdır.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız teklif düzenlemelerinin belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsanız bu grup için sıfır katsayısını girin.

Diyelim ki kampanyayı düzenleyerek “%40 yükselsin” şeklinde belirttiniz ve bunun belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin, 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Teklif için mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, gösterim saati vb. gibi birkaç düzenleme uygulanabilir. Düzenlemeler ardı ardına uygulanır ve kümülatif değildir.

Örneğin, sözcük grubu başına teklif 1,5 TL olup 18-24 yaşındaki erkekler için uygulanan teklif katsayısı “%50 artır” (teklif değerinin %100 + %50 = %150'si veya başka bir ifadeyle *1,5) ve mobil cihazlarda gösterimler için uygulanan katsayı “%40 azalt” (teklif değerinin %100 – %40 = %60'ı veya başka bir ifadeyle *0,6) ise;

Cinsiyet ve yaşCihaz türü
Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlarMobil
18 - 24 yaşlarındaki erkekler

1,5*1,5 = 2,25 TL

1,5*1,5*0,6= 1,35 TL
Diğerleri1,5 TL1,5*0,6= 0,9 TL

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeleri eklemek için reklam grubunun düzenleme sayfasına veya kampanya parametreleri sayfasına gidip Teklif düzenlemeleri bloğunda Değiştir seçeneğine tıklayın.

Alttaki sekmelerde düzenleme çeşitleri açıklanmıştır.

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarını düzenleyerek belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiş fakat satın alma işlemini yapmamış olabilir. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenlemeyi ekleyerek artan katsayıyı seçin. Böylece, potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını artırmış olursunuz.

Koşul seçip katsayısını belirtin. Yeni düzenleme butonunu kullanarak düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üzerindeki Teklif alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Yeni bir yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulu eklemek için Koşul ayarları bağlantısına gidin. Teklif düzenleme için sadece yerine getirilmeyen hedeflere sahip olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir koşul kullanılabilir. Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulunun eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.Hedef kitle için katsayı dahil en düşük teklif, belirtilen teklif tutarı eksi %100'dür (gösterimler kapatılır), en yüksek teklif ise belirtilen teklif tutarı artı %1200'dür.

Örneğin, sözcük grubu için belirtilen teklif tutarı 4 TL ise mümkün olan en yüksek teklif 52 TL'dir.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenlemeyle devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) koşula göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Tüm düzenlemeleri geçici bir süre için açmak veya kapatmak için butonunu ilgili pozisyona getirin. Düzenlemeyi tamamen silmek için düzenleme satırında seçeneğine tıklayın.

Not.

Katsayıya göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.