Teklif düzenlemeleri

Teklif düzenleme reklamverenlerin, reklamı belirli bir hedef kitleye gösterirken tıklama fiyatını arttırmalarına veya azaltmalarına olanak sağlar. Tıklama fiyatı katsayılarla düzenlenebilir. Katsayı, teklifin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Teklif düzenleme nasıl çalışır?

Teklif düzenleme belli bir hedef kitlesi için belirlenir. Kullanıcı bu segmente aitse belirli bir anahtar sözcük grubuna veya seçim koşuluna göre reklam gösterildiğinde teklif belirlenen katsayı ile otomatik olarak değişir. Böylece düzeltmeler sayesinde seçilen hedef kitleye başta belirlenen tekliften daha yüksek pozisyonda veya daha yüksek olasılıkla reklam gösterebilirsiniz.

Şunlarda düzenleme yapılabilir:

  • Hedef kitle: Belirli seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayı,
  • Mobil: Akıllı telefonlarda reklam için azaltan veya arttıran katsayı,
  • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız teklif düzenlemeleri belirli bir reklam grubuna uygulansın istemiyorsanız bu grup için sıfıra eşit bir katsayı belirleyin.

Örneğin kampanya için düzenleme yaptınız ve “%40 yükselsin” katsayısını belirlediniz sadece belirli bir reklam grubuna bunu uygulamak istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Bir teklif için aynı anda birkaç katsayı uygulanabilir (mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, saat vs.).

Örneğin sözcük grubuna göre teklif 1 TL ise 18-24 yaşında erkekler için katsayı “%50 yükselt” ve mobil gösterimlerin katsayısı “%40 azalt” olacaktır, bu durumda:

  • 18-24 yaşında erkekler için tablet veya masaüstünde gösterimin teklifi: 1 + (1*0,5) = 1,5 TL

  • 18-24 yaşında kadınlar için mobil cihazlarda gösterimin teklifi: 1 - (1*0,4) = 0,6 TL

  • 18-24 yaşında erkekler için mobil cihazlarda gösterimin teklifi 0,75 TL (1 + (1*0,5) = 1,5 ve 1,5 - (1,5*0,5) = 0,75)

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeleri eklemek için reklam grubunun düzenleme sayfasına veya kampanya parametreleri sayfasına gidip Teklif düzenlemeleri bloğunda Değiştir seçeneğine tıklayın.

Alttaki sekmelerde düzenleme çeşitleri açıklanmıştır.

Belirli hedef kitle seçim koşulları için düzenlemeleri belirtebilirsiniz.

Örneğin bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiştir fakat satın alma işlemini yapmamıştır. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenleme ekleyin ve artırılan katsayı belirleyin. Böylece potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını arttırırsınız.

Hedef kitle seçimi için bir koşul seçin ve katsayıyı belirtin. Yeni düzenleme butonunun yardımıyla düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üzerinde Tıklama fiyatı alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Yeni bir hedef kitle seçim koşulu eklemek için Koşul ayarları bağlantısına gidin. Tekliflerin düzenlenmesinde sadece ulaşılmayan hedeflerle oluşanlar dahil olmak üzere herhangi bir hedef kitle seçim koşulu kullanılabilir. Hedef kitle seçim koşulunun eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.



Hedef kitle için katsayı dahil en düşük teklif belirtilen tıklama fiyatı eksi %100'dür (gösterimler kapatılır), en yüksek teklif ise belirtilen fiyat artı %1200'dür.

Örneğin sözcük grubuna göre fiyat 4 TL ise mümkün olan en yüksek teklif 52 TL'dir.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenleme yardımıyla devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) hedef kitle seçim koşuluna göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Tüm düzenlemeleri geçici bir süre için açmak veya kapatmak için butonunu ilgili pozisyona getirin. Düzenlemeyi tamamen silmek için düzenleme satırında seçeneğine tıklayın.

Not.

Katsayıya göre teklif, döviziniz için minimumun altında veya maksimumun üzerinde olamaz.