Teklif düzenlemeleri

Teklif düzenleme; reklam belirli koşullarda gösterilirken, teklifin artırılmasına veya azaltılmasına olanak sağlar. Teklif, katsayılar uygulanarak düzenlenebilir. Katsayı, teklifin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Teklif düzenleme nasıl çalışır?

Teklif düzenlemeleri sayesinde kullanıcı özelliklerine, reklam formatına, hava koşullarına ve diğer koşullara göre teklifinizi yükseltebilir veya azaltabilirsiniz.

Düzenlenebilecek öğeler:

 • Hedef kitle: Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayıdır. Örneğin, sitenizden daha önce ürün siparişi vermiş olan kullanıcılara reklam gösterilirken teklif otomatik olarak belirtilen katsayı ile değişir.
 • Mobil: Akıllı telefonlarda reklam için azaltan veya arttıran katsayı,
 • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.
 • Video eklentileri: Video eklentileri için azaltan veya artıran katsayıdır.
 • Cihazlar: Farklı cihaz türleri için azaltan veya artıran katsayıdır. Sadece banner içeren medya kampanyaları için.
 • Envanter, farklı medya reklamı türleri için azaltan veya arttıran katsayıdır. Yalnızca medya içerikli kampanyalar içindir.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız teklif düzenlemelerinin belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsanız bu grup için sıfır katsayısını girin.

Diyelim ki kampanyayı düzenleyerek “%40 yükselsin” şeklinde belirttiniz ve bunun belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin, 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Birkaç düzenlemenin uygulanması

Teklif için mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, gösterim saati gibi birkaç düzenleme uygulanabilir. Düzenlemeler ardı ardına uygulanır ve kümülatif değildir.

Tabloda teklif hesaplama örneği verildi; gösterim koşuluna göre teklif 1,5 TL, teklif katsayısı ise:
 • 18 ile 24 yaş arası erkekler için — “%40 azalt”, başka bir deyişle, %100 - %40 = teklifin %60'ı veya teklif × 0,6;
 • 25 ile 34 yaş arası kadınlar için — “%60 arttır”, başka bir deyişle, %100 + %60 = teklifin %160'ı veya teklif × 1,6;
 • mobil gösterimler için — “%30 arttır”, başka bir deyişle, %100 + %30 = teklifin %130'u veya teklif × 1,3;
 • Ankara için — “%200 arttır”, başka bir deyişle, %100 + %200 = teklifin %300'ü veya teklif × 3.
Kullanıcı bilgileri Cinsiyet ve yaş Mobil Gösterim bölgesi Teklif
18 - 24 yaşlarındaki erkekler 25 - 34 yaşlarındaki kadınlar Ankara
18 ile 24 yaş arasında erkek + Masaüstü + Ankara

1,5 × 0,6 × 3 = 2,7 TL
18 ile 24 yaş arasında kadın + Masaüstü + İstanbul 1,5 TL
25 ile 34 yaş arasında kadın + Mobil + Ankara 1,5 × 1,6 × 1,3 × 3 = 9,36 TL
Not.

Düzenlemeye göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeleri eklemek için reklam grubunun düzenleme sayfasına veya kampanya parametreleri sayfasına gidip Teklif düzenlemeleri bloğunda Değiştir seçeneğine tıklayın.

Daha fazla bilgi için düzenleme adına tıklayın:

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşullarını düzenleyerek belirleyebilirsiniz.

Örneğin, bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiş fakat satın alma işlemini yapmamış olabilir. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenlemeyi ekleyerek artan katsayıyı seçin. Böylece, potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını artırmış olursunuz.

Koşul seçip katsayısını belirtin. Yeni düzenleme butonunu kullanarak düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üzerindeki Teklif alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Yeni bir yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulu eklemek için Koşul ayarları bağlantısına gidin. Teklif düzenleme için sadece yerine getirilmeyen hedeflere sahip olanlar da dahil olmak üzere herhangi bir koşul kullanılabilir. Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulunun eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayın.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenlemeyle devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) koşula göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Tüm düzenlemeleri geçici bir süre için açmak veya kapatmak için butonunu ilgili pozisyona getirin. Düzenlemeyi tamamen silmek için düzenleme satırında seçeneğine tıklayın.

Akıllı telefonlardan hedeflenen geçiş sayısını elde etmek için teklif düzenlemeleriyle denemeler yapabilirsiniz. Herhangi bir cihaz türünde reklam gösterimleri tamamıyla kapatılamaz.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %50'sinden teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzeltme faktörünün uygulanması kullanılan cihaz türüne bağlıdır. Kullanıcı telefondan Yandex'in masaüstü arayüzüne girse bile teklifler mobil gösterimlere göre uygulanır. Tabletlerden yapılan geçişler için masaüstü teklifler uygulanır.

Düzenlemeyi iptal etmek için belirtilen katsayı değerini silin.

Hedef kitleniz belli bir yaş ve cinsiyetteyse bu parametrelere göre teklif düzenlemelerini kullanın. Rapor Sihirbazı'nda yaş ve cinsiyet istatistiği ve Yandex.Metrica'daki demografi raporları aracılığıyla hedef kitlenizi doğru değerlendirebilirsiniz.

Örneğin, internet mağazanızdaki kozmetik ürünlerin neredeyse tümünden satın alan müşteriler 30 yaş civarındaki kadınlardır. Cinsiyet ve yaşı belirledikten sonra “%120 arttır” katsayısını belirtin, böylece 25-34 yaşındaki kadınlar için gösterimlerde reklamınız istenilen pozisyonda daha sık yer alır.

Kullanıcının cinsiyetini ve yaşını seçip katsayıyı belirtin. Yeni düzenleme butonunun yardımıyla düzenleme ekleyin (en fazla 12). Düzenleme listesinin üzerindeki Teklif alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Not.

Cinsiyet alanı Tümü, erkek, kadın ve cinsiyetini belirleyemediğimiz kullanıcıları kapsar. "Herhangi" isimli yaş alanı, yaşını belirleyemediğimiz dahil olmak üzere tüm yaşlardaki kullanıcıları kapsar.Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Dikkat: Reklamlar bazen cinsiyet ve yaşa göre düzenleme sırasında çıkardığınız kullanıcılara gösterilebilir.

Tüm düzenlemeleri geçici bir süre için açmak veya kapatmak için butonunu ilgili pozisyona getirin. Düzenlemeyi tamamen silmek için düzenleme satırında seçeneğine tıklayın.

Video eklentilerinden gerekli geçiş sayısını elde etmek için teklif düzenlemeleriyle denemeler yapabilirsiniz. Video eklentilerinin gösterimleri tamamıyla kapatılamaz.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %50'sinden teklifin artı %1200'üne kadar.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Farklı cihazlarda gösterimler için teklif düzenlemelerini ayarlayabilirsiniz. Kullanıcıların reklamlarınızla hangi cihazlardan etkileşimde bulunduklarını veya siteye geldiklerini doğru tespit etmek için Rapor Sihirbazı'nda Cihaz türü kesiti ve Yandex.Metrica'daki “Teknolojiler: Cihazlar” raporu yardımcı olur. Düzenleme sadece medya içerikli kampanyalar için geçerlidir.

Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz:
 • Akıllı telefonlar: Sadece iOS, sadece Android veya tüm akıllı telefonlarda (iOS, Android, Windows ve diğer);
 • Diğer cihazlar: Masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, Smart TV ve diğer cihazlar.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar. Tüm cihaz türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.

Not.

Düzenlemeye göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.

Medya kampanyalarında envanterin belirli türleri için teklif düzenlemelerini ayarlayabilirsiniz. Düzenlemeler sayesinde gösterimler için teklifinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz:

 • tüm boyutlardaki grafik ve HTML5 banner'ları;
 • video akışı, video akışına dahil edilen ve ana videonun öncesinde, ortasına veya sonunda oynatılabilen reklam videoları;
 • içerikteki videolar, site sayfalarına dahil edilen reklam videoları;
 • uygulamalardaki videolar, içerik yüklenmeden veya değiştirilmeden önce mobil uygulamalarda oynatılan reklam videoları.

Düzenleme değerlerinin aralığı: Teklifin eksi %100'ünden (bu durumda gösterimler hariç tutulacaktır) teklifin artı %1200'üne kadar. Tüm envanter türleri için aynı anda eksi %100 ayarlanamaz.

Örneğin anahtar sözcük grubuna 4 TL teklif belirlendiğinde ve artı %1000 düzenleme ayarlanmışsa, gerçek teklif 44 TL olacaktır.

Düzenlemeyi iptal etmek için katsayıyı “%0” olarak belirleyin ya da değeri silin.