Teklif düzenlemeleri

Teklif düzenleme reklam belirli bir hedef kitleye gösterilirken ya da belirli bir formattayken, tıklama fiyatının artırılmasına veya azaltılmasına olanak sağlar. Tıklama fiyatı katsayılarla düzenlenebilir. Katsayı, teklifin değiştiği yüzde olarak verilmiş bir değerdir.

Teklif düzenleme nasıl çalışır?

Teklif düzenlemeleri belirli bir hedef kitle veya gösterim formatı için belirlenir. Örneğin, sitenizden daha önce ürün sipariş eden kullanıcılar hedeflenebilir. Bu tür kullanıcılara reklam gösterilirken teklif otomatik olarak, belirtilen katsayı ile değişir. Böylece, düzenlemeler sayesinde seçilen koşullarda başta belirlenen tekliften daha yüksek pozisyonda veya daha yüksek olasılıkla reklam gösterebilirsiniz.

Düzenlenebilecek öğeler:

  • Hedef kitle: Belirli seçim koşullarına uygun bir ziyaretçi kitlesi için azaltan veya artıran katsayı,
  • Mobil: Akıllı telefonlarda reklam için azaltan veya arttıran katsayı,
  • Cinsiyet ve yaş: Belirli cinsiyet veya yaşa sahip hedef kitle için arttıran ya da azaltan katsayıdır.
  • Video: Video eklentileri için azaltan veya arttıran katsayıdır.

Kampanya veya reklam grupları için düzenlemeler yapılabilir. Hem kampanya için hem reklam grubu için aynı türde düzenlemeler yaptıysanız grup için yaptığınız düzenlemeler uygulanır.

Kampanya için yaptığınız teklif düzenlemelerinin belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsanız bu grup için sıfır katsayısını girin.

Diyelim ki kampanyayı düzenleyerek “%40 yükselsin” şeklinde belirttiniz ve bunun belirli bir reklam grubuna uygulanmasını istemiyorsunuz. Bu grup için katsayıyı “%0” olarak belirleyin.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Örneğin, 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve mobil gösterimler için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Mobil gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Teklif için mobil gösterimler, cinsiyet ve yaş, gösterim bölgesi, gösterim saati gibi birkaç düzenleme uygulanabilir. Düzenlemeler ardı ardına uygulanır ve kümülatif değildir.

Örneğin sözcük grubu başına teklif 1,5 TL olup 18-24 yaşındaki erkekler için uygulanan teklif katsayısı “%50 artır” (teklif değerinin %100 + %50 = %150'si veya başka bir ifadeyle *1,5) ve mobil cihazlarda gösterimler için uygulanan katsayı “%40 azalt” (teklif değerinin %100 – %40 = %60'ı veya başka bir ifadeyle *0,6) ise;

Cinsiyet ve yaş Cihaz türü
Masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayarlar Mobil
18 - 24 yaşlarındaki erkekler

1,5*1,5 = 2,25 TL

1,5*1,5*0,6= 1,35 TL
Diğerleri 1,5 TL 1,5*0,6= 0,9 TL

Düzenlemelerin ve katsayıların eklenmesi

Düzenlemeleri eklemek için reklam grubunun düzenleme sayfasına veya kampanya parametreleri sayfasına gidip Teklif düzenlemeleri bloğunda Değiştir seçeneğine tıklayın.

Alttaki sekmelerde düzenleme çeşitleri açıklanmıştır.

Belirli hedef kitle seçim koşulları için düzenlemeleri belirtebilirsiniz.

Örneğin, bazı kullanıcılar sitenizi ziyaret edip ürünü sepete eklemiş fakat satın alma işlemini yapmamış olabilir. “Ürün sepete eklendi” koşuluna sahip düzenlemeyi ekleyerek artan katsayıyı seçin. Böylece, potansiyel hedef kitle için gösterim olasılığını artırmış olursunuz.

Hedef kitle seçimi için bir koşul seçin ve katsayıyı belirtin. Yeni düzenleme butonunu kullanarak düzenleme ekleyin (en fazla 100). Düzenleme listesinin üzerinde Tıklama fiyatı alanında tüm düzenlemeler için tek katsayı belirleyebilirsiniz.

Yeni bir hedef kitle seçim koşulu eklemek için Koşul ayarları bağlantısına gidin. Tekliflerin düzenlenmesinde sadece ulaşılmayan hedeflerle oluşanlar dahil olmak üzere herhangi bir hedef kitle seçim koşulu kullanılabilir. Hedef kitle seçim koşulunun eklenmesi hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın.Hedef kitle için katsayı dahil en düşük teklif belirtilen tıklama fiyatı eksi %100'dür (gösterimler kapatılır), en yüksek teklif ise belirtilen fiyat artı %1200'dür.

Örneğin sözcük grubuna göre fiyat 4 TL ise mümkün olan en yüksek teklif 52 TL'dir.

Dikkat: Bazen kullanıcılara, düzenleme yardımıyla devre dışı bıraktığınız ("%100 azalt" katsayısını belirttiğiniz) hedef kitle seçim koşuluna göre reklam gösterimleri yapılabilir.

Tüm düzenlemeleri geçici bir süre için açmak veya kapatmak için butonunu ilgili pozisyona getirin. Düzenlemeyi tamamen silmek için düzenleme satırında seçeneğine tıklayın.

Not.

Katsayıya göre teklif, para biriminiz için minimumun değerin altında olamaz.