Ortalama tıklama başına fiyat

Bu strateji çerçevesinde bir hafta içinde tıklama sayısı maksimize edilerek bu tıklamanın ortalama bedeli reklamverenin belirteceği bir fiyatın üzerine çıkmaz. Bu strateji, Reklamverenin bir kullanıcı ziyareti için ödemeye hazır olduğu maksimum bedeli bildiği durumlar için uygundur.

Ortalama tıklama başına fiyat, bir haftalık toplam tıklamalar bedeliyle aynı sürede yapılan tıklamalar sayısının oranına eşittir; yani reklam üzerinden yapılan bir kullanıcı ziyaretinin bir haftalık ortalama bedelidir. Tıklama başına ortalama fiyat, reklamveren tarafından kampanya parametre ayarları sayfasında belirtilir. En düşük ortalama tıklama başına maliyet 0,01 TL'dir. Tıklama başına fiyatın ortalama değerinin doğru belirlenmesi için Bütçe tahmini olanaklarını kullanmanız önerilir.

Bu strateji, haftalık tıklama sayısı 100'den fazla olan kampanyalar için uygundur. Kampanyada, nadir yapılan sorgularla ilgili anahtar sözcük grupları kullanılıyorsa ve haftalık tıklama sayısı 100'ün altındaysa ortalama tıklama başına fiyatın bir haftalık süre içinde en fazla 2 katı olmak kaydıyla reklamverenin belirttiği maksimum değerin üzerine çıkmasına izin verilir.

Kampanya çalıştırıldıktan sonra ilgili anahtar sözcük gruplarının fiyat değerleri bir hafta boyunca sistem tarafından sitedeki kullanıcı ziyareti sayısını maksimize edecek şekilde otomatik olarak belirlenir. Bazı anahtar sözcük gruplarına göre teklifler ortalama fiyatının üstünde, diğerlerine göre ise altında olur. Bir gün boyunca ortalama dönüşüm fiyatının her iki tarafa yönelik şekilde dalgalanması mümkündür. Ortalama tıklama başına fiyat haftanın sonunda reklamverenin belirttiği fiyatı geçmez.

Reklamveren, beklentileri en yüksek olan anahtar sözcük gruplarına öncelik verme olanağına sahiptir. Bu öncelikli sözcük grupları, strateji yürürlükte olduğu sürece mümkün olduğunca daha avantajlı sıralara ilerletilir. Bütçenin yetersiz olduğu durumlarda ise en son devre dışı bırakılır.

Reklamveren ayrıca gerektiğinde haftalık bütçeye istediği gibi sınırlamalar da uygulayabilir. Minimum bütçe miktarı 17 TL'dir.