Reklam URL'sinde verilen parametreler

Direct reklamının bağlantısına çeşitli parametreleri ve etiketleri yerleştirebilirsiniz; buna UTM etiketleri de dahildir. Bunların yardımıyla çeşitli istatiksel göstergeleri izleyebilirsiniz (örneğin trafik kaynağı) ve reklam kampanyasının etkililiğini değerlendirebilirsiniz.

URL parametreleri nedir

URL parametreleri: Reklam verenin sitesine yönlendiren bağlantıya eklenebilecek değişkenlerdir. Web analizi sistemleri (Yandex.Metrica, Google Analytics vs.) bu bağlantılarla yapılan geçişler hakkında ek bilgi almaya yardımcı olur.

Örneğin bu parametreyle, kullanıcının anahtar sözcük grubuna göre geçiş yaptığını Yandex.Metrica'ya bildirebilirsiniz:Parametre: Ad ile değer ikilisidir. Girilen değere göre parametreler şu şekilde olabilir:

  • Statik: Verilen değeri kendiniz belirlersiniz, örneğin utm_term=sony_playstation (utm_term ad, sony_playstation statik değeri olmak üzere);
  • Dinamik: Sistem otomatik olarak gerekli değerleri belirler, örneğin term={keyword}, {keyword} yerine gösterimin yapıldığı anahtar sözcük grubu verilir.

Parametre nasıl eklenir

Site için bağlantı alanında reklam düzenlerken veya oluştururken ? ve & operatörleri kullanılarak parametre eklenebilir, örneğin:

http://www.site.tr/?utm_source=yandex-direct&term={keyword}

Parametre adını kendiniz belirleyin, örneğin term={keyword} veya keyword={keyword}.

Ortaya çıkan bağlantıların yönlendirdikleri sayfaların geçerli olup olmadıklarına emin olun.

Uyarı. URL'de verilen Kiril karakterler, otomatik olarak UTF-8'de kodlanır. Sitenizin bu kodlamada olan sorgularını kabul etmesi önemlidir. Kiril karakterler UTF-8 ile kodlandığında URL artar.

Direct'in dinamik parametreleri

Gelişmiş istatistiği toplamak için kullanmanızı önerdiğimiz Direct'in dinamik parametrelerinin değer listesini aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Bağlantıya eklenecek değer

Açıklama

Transfer edilen değer

{ad_id} veya {banner_id}

Reklam tanımlayıcısı

sayı

{campaign_name}

Kampanya adı

metin, maks. 60 karakter

{campaign_name_lat}

Transliterasyonlu kampanya adı

Latin harfleriyle metin, maks. 60 karakter

{campaign_type}

Kampanya türü

type1: Grafikli metin reklamları;

type2: Mobil uygulama reklamları;

type6: Arama banner'ı

{campaign_id}

Reklam kampanyasının tanımlayıcısı

sayı

{creative_id}

Sihirbaz kreatifi tanımlayıcısı

sayı

{device_type}

Görüntülemenin yapıldığı cihazın türü

desktop: Masaüstü;

mobile: Cep telefonu;

tablet: Tablet bilgisayar

{gbid}

Grup tanımlayıcısı

sayı

{keyword}

Reklamın gösterildiği anahtar sözcük grubu (metin grafik veya mobil uygulama reklamı)

anahtar sözcük grubunun metni, negatif anahtar sözcükler olmadan

{phrase_id}

Metin grafik reklamlar veya mobil uygulama reklamları için anahtar sözcük grubunun kimlik doğrulayıcısı

sayı

{retargeting_id}

Reklam grubunu, hedef kitle seçim koşulları veya mobil uygulamalar için gösterilen ilgi ile bağlayan yeniden pazarlama ve kitle hedefleme koşulunun belirleyicisi. Hedef kitleye hedefleme koşulu hakkında daha fazla bilgiyi Direct API dökümanlarında bulabilirsiniz

sayı

{coef_goal_context_id}

Yeniden pazarlama ve hedef kitle seçim koşulu için teklif düzenleme belirleyicisi

sayı

{interest_id}

Mobil uygulamalara ilginin ID'si sayı

{match_type}

Gösterim koşulu ile arama sorgusu arasındaki ilişki türü rm: otomatik hedefleme,

syn: semantik uyum;

{matched_keyword}

Seçilen sözcük grubu ({match_type} ile birlikte kullanın) eşleştirilen sözcük grubu veya semantik uyum (metin olarak)

{position}

Reklamın bloktaki net pozisyonu. Reklamın gösterildiği blok türününü belirlemek imkansız olan sadece pozisyon numarasını vermekle ({position_type} birlikte kullanın)

pozisyondaki reklam numarası (örneğin 1),

0: Reklam ağlarda gösterildi

{position_type}

Gösterim Yandex arama sonuçları sayfasında yapıldıysa blok türü

premium: Premium gösterimler,

other: Sağdaki veya alttaki blok,

none: Reklam ağlarda gösterildi

{source}

Gösterim yeri

Sitenin alan adı (örneğin, travel.com), ağlarda gösterildiğinde,

none: Yandex aramasında gösterildiğinde

Yandex Reklam Ağı'nın arama sitelerinde gösterildiğinde hem alan adı hem de none değeri aktarılabilir.

{source_type}

Reklam gösteriminin yapıldığı site türü

search: Arama,

context: Ağlar

{region_name} Reklamın gösterildiği bölge bölge adı

{region_id}

Reklamın gösterildiği bölgenin tanımlayıcısı sayı

Dinamik parametrelerin kullanıldığı bağlantı şu şekilde görünür:

http://www.site.tr/?type={source_type}&source={source}&added={addphrases}&block={position_type}&pos={position}&key={keyword}&campaign={campaign_id}&name={campaign_name}&name_lat={campaign_name_lat}&retargeting={retargeting_id}&ad={ad_id}&phrase={phrase_id}&gbid={gbid}&device={device_type}&region={region_id}&region_name={region_name}
Not. Hızlı bağlantılarda {campaign_id}, {ad_id}, {banner_id}, {phrase_id} parametrelerin eklenmesi sadece reklamın bağlantısında aynı parametreler mevcutsa garanti edilir.

Özel parametreler: {param1} ve {param2}

{param1} ve {param2} türündeki dinamik parametreler, geniş kullanımlı parametrelerdir. Birincisi, manuel oluşturduğunuz veri listesini istatistik toplamak için ek parametreler olarak kullanabilirsiniz. İkincisi, {param1} ve {param2} yardımıyla aynı reklam, ama farklı anahtar sözcük grubu ile gelen kullanıcıları farklı adreslere yönlendirebilirsiniz.

{param1} ve {param2} değerlerini sadece XLS/XLSX biçimindeki dosyalarda, Direct.Commander'da veya API aracılığıyla belirtebilirsiniz.

Örneğin Excel tablosunda değeri belirtin:

Sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile)

Bağlantı

Parametre 1

gül

http://site.tr/{param1}

rose.html

leylak

http://site.tr/{param1}

lilac.html

süsen

http://site.tr/{param1}

iris.html

Güller anahtar sözcük grubuna göre gösterilecek olan reklam şu sayfaya yönlendirme yapacak: http://www.site.tr/rose.html.

Leylak anahtar sözcük grubuna göre gösterilecek olan reklam şu sayfaya yönlendirme yapacak: http://www.site.tr/lilac.html.

Uyarı.
  • Yüklenen dosyada belirtilen bağlantı {param1} ve {param2} parametreleri olmadan kontrol edilir. Örneğin, http://site.tr/{param1} bağlantısı belirtildiyse sistem, http://site.tr/ bağlantısındaki sayfayı kontrol eder. Bu sayfanın erişilebilir olduğundan ve tüm tarayıcılarda düzgün görüntülendiğinden emin olun.

  • {param1} ve {param2} parametrelerinin değerlerindeki özel semboller UTF-8 tarafından otomatik olarak kodlanır. Örneğin, {param1} parametresi olarak “flowers/lilac.html” kullanılırsa “/” işareti “%2F” dizisine dönüşür ve reklam http://www.site.tr/flowers%2Flilac.html sayfasına yönlendirir.

UTM etiketleri

UTM: istatistik toplamak için etiketler için bir standarttır. Ana UTM etiket adları:

  • utm_source: geçiş kaynağı,
  • utm_medium: trafik türü,
  • utm_campaign: reklam kampanyasının adı,
  • utm_content: reklamları ayırt etmek için kullanılan ek bilgiler;
  • utm_term: anahtar sözcük grubu.

Utm_source, utm_medium, utm_campaign parametreleri zorunludur, utm_content ve utm_term parametreleri ise zorunlu değildir. Metrica'da etiketlere göre standart raporda doğru verilerin yansıtılabilmesi için UTM etiketlerinin kullanılması şarttır. Dikkat: utm_content dışında tüm UTM etiketlerini kullanıyorsanız utm_term verileri sadece rapor yeniden oluşturulduktan sonra alınabilir (rapor ayarlarında utm_content grubunun silinmesi gereklidir).

UTM etiketlerini Direct'in dinamik parametreleriyle kullanabilirsiniz:

http://www.site.tr/?utm_source={source}&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_content={position_type}.{position}&utm_term={keyword}

Etiket _openstat

Yandex.Direct'te Openstat ve LiveInternet gibi harici istatistik sistemleri sayesinde reklam kampanyalarını takip edebilirsiniz. Bunun için reklam bağlantısına özel bir parametre (_openstat etiketi) eklenmelidir.

Kampanya parametreleri sayfasında Metrica bloğunda _openstat etiketini bağlantılara ekle özelliğini etkinleştirin. Bundan sonra kodlanmış verileri (Unicode) içeren _openstat etiketi reklam kampanyasının tüm reklamlarına otomatik olarak eklenir. _Openstat parametresine sahip bağlantıların yönlendirdiği sayfaların geçerli olduklarına emin olun.

_Openstat etiketinin kullanıldığı bağlantı şu şekilde görünür:

http://www.site.tr/?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxMjM0OzU2Nzg5O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
Openstat kullanıcıları için
Reklamlara göre geçiş istatistikleri Yandex.Metrica raporlarında gösterilir (ayrıntılı bilgi için Yandex.Metrica'nın Yardım bölümüne bakın).
LiveInternet kullanıcıları için
Sitenizin istatistiğinde Yandex.Direct'ten yapılan geçişlerle ilgili rapor yer alır.

Parametrelerin şablonlarla birlikte kullanımı

Parametreleri şablonlarla birlikte kullanabilirsiniz:
http://www.site.tr/?key=##&ad_id={ad_id}

Şablonları içeren bağlantılarının geçerli olup olmadıklarına emin olun.

Bir reklamdan sitenin farklı sayfalarına geçiş için özel parametrelerin kullanımı

Reklamın üzerine tıklayan kullanıcının kullandığı anahtar sözcüklere bağlı olarak sitenin farklı sayfalarına geçişini sağlamak üzere özel parametreler ile birlikte şablon kullanabilirsiniz.

Bunu XLS/XLSX dosyaları, Direct Commander veya API aracılığıyla yapabilirsiniz. Aynı türde birden fazla reklamınız varsa, bunları bir grupta toplayabilirsiniz. Bunun için gruba dahil etmek istediğiniz her bir reklamın grup numarasını düzenleyin. Her reklam için benzersiz bir anahtar sözcük grubu belirtin. Başlıklara ve metne şablon ekleyin. Reklamların bağlantılarına {param1} parametresini ekleyin. “Parametre” sütununa bu parametrenin değerlerini yazın.

Geçiş sayfalarında birden fazla değişken belirtilmesi gerektiğinde {param1} ile {param2}'yi birlikte kullanın. Örneğin, sitenizdeki bilgilerin üreticiler itibarıyla gruplandığını ve her bir ürün kodu için http://site.com.tr/trudi/giraffe.html, http://site.com.tr/aurora/elephant.html şeklinde ayrı birer sayfa oluşturulduğunu düşünelim.

Bağlantıları http://site.com.tr/{param1}/{param2} şeklinde belirtin. Her bir reklam için “Parametre 1” sütununa üretici adını ve “Parametre 2” sütununa ürün kodunu yazın.

Reklam grubu 1

Reklam 1

Reklam 2

Anahtar sözcük grubu (negatif anahtar sözcükler ile)

zürafa fil

Başlık

Bu pelüş #hayvancıklar# evinizde yaşasın

Metin

Çocuğunuz için pelüş #hayvancıklar#

Bağlantı

http://site.com.tr/{param1}/{param2}

Parametre 1

trudi

aurora

Parametre 2

giraffe.html

elephant.html

Çocuğunuz için pelüş zürafa metnine sahip reklam http://site.com.tr/trudi/giraffe.html sitesine, Bu pelüş fil evinizde yaşasın başlığına sahip reklam ise http://site.com.tr/aurora/elephant.html sitesine yönlendirme yapar.

Böylece, reklam grubundaki anahtar sözcük gruplarının gösterim sayısı gerekli seviyeye ulaşarak reklam grubunuzu “Gösterim sayısı az” durumundan kurtarır.