Ortalama yatırım kârlılığı

"Ortalama yatırım kârlılığı" stratejisi sayesinde Yandex.Metrica'da belirlenen hedefe göre en yüksek dönüşümü alabilir ve bu hedefe göre haftalık ortalama yatırım kârlılığını belirlediğiniz değere yakınlaştırabilirsiniz.

Bu strateji, reklam gösterim fiyatlarını belirleyen ve en uygun kâr ve Direct için harcamanın oranını bilen reklamverenler için uygun olur.

Strateji, haftalık tıklama sayısı 200'ün üzerinde olan ve haftalık hedef ziyaret sayısı 10'un üzerinde olan her kampanya için etkilidir.

Reklam yatırım kârlılığı nasıl hesaplanır

Yatırım kârlılığı (ROI): Direct'e yapılan finansal yatırımların etkililiğini özetleyen ve kârlılığının seviyesini değerlendirmeye olanak veren katsayısıdır. Bu katsayı, reklamı yapılan ürünün satışından elde edilen kâr ve reklamı için yapılan harcamanın oranıdır ve şu formül ile hesaplanır:

İşletmenizin başarısını ölçebilen herhangi bir sayı iş göstergesi olabilir. Örneğin ürün fiyatı veya net satış kârı olabilir.

Direct'in iş göstergesini hesaplamalarda kullanabilmesi için göstergenin değerini ve dövizini Yandex.Metrica sayacının yardımıyla aktarılması gereklidir. Döviz bilgisi parasal olmayan göstergeler için bile gereklidir: bu durumda Direct'teki hesaplama dövizinizi aktarın.

Direct'te yüksek yatırım kârlılığının değeri, reklamın etkili bir şekilde çalıştığı ve belirlenen hedeflere ulaştığında reklamverene yüksek kâr getirdiği anlamına gelir.

Bağlanma koşulları

Metrica sayacı kampanyaya bağlı
 1. Sayaç kodu reklamı yapılan sitenin tüm sayfalarında yerleştirilmelidir.

 2. Sayaçta hedeflerin ayarlanmış olmaları gerekmektedir. Strateji için sadece standart (birleşmemiş) hedefler uygundur.

 3. Sayaç numarası kampanya parametrelerinde belirtildi veya Metrica için bağlantıların işaretlenmesi özelliği etkinleştirildi. Ayrıntılı bilgi...

Kampanyada yeterli istatistik toplandı
 1. Reklam kampanyasında, başlangıcından itibaren en az bir hedef ziyaretin olması gerekmektedir: reklama tıklayan ziyaretçi, seçilen hedefi gerçekleştirmelidir (veya hedeflerden bir tanesini).

 2. Kampanyada 28 günlük hedef ziyaretlerin ve tıklamaların sınır sayısı aşılmalıdır:

  28 günlük hedef ziyaretler + 0,01 × 28 günlük tıklamalar ≥ 40

  Kampanya 28 günden az bir süre çalışmaktaysa hesaplama için olmak üzere olan hedef ziyaretler ve tahmini tıklama sayısı kullanılır.

  Strateji ayarlarında sadece ağlarda gösterimleri seçtiyseniz ağlardan gelen hedef ziyaretler ve tıklamalar dikkate alınır.

Metrica'da hedef belirleyicisinin değerinin transferi ayarlandı

Kullanıcı sitede hedefe ulaştığında goal_id alanında ulaşılan hedefin sayısal belirleyicisini (ID) vermek gereklidir. Ayrıntılı bilgiye Metrica Yardım'ın E-ticaret bölümünde ulaşabilirsiniz.

Strateji ayarları

Yatırım kârlılığı

Sayı olarak istenilen haftalık ortalama yatırım kârlılığı.

Bir hafta içinde ortalama yatırım kârlılığının katsayısının her iki tarafa yönelik dalgalanmaları mümkündir.

Hedef

Bir veya birkaç birleştirilmemiş hedefe göre ziyaret seçilebilir.

Metrica'da eklenen hedef, stratejinin parametrelerinde hemen gözükmeyebilir: fiyat listesinin güncellenmesi günde bir defa yapılır.

Reklama geri döndür

Sistemde reklamverenin hesapladığından daha iyi kârlılığa ulaşılabiliyorsa tasarruf edilen miktar, ek tıklamaları almak için reklama geri döndürülebilir. Bu nedenle, tasarruf edilen bütçenin yüzdesinden ne kadarlık bir kısmı harcanabilir sisteme bildirilmelidir.

Haftalık bütçe

Gerektiğinde haftalık bütçeyi sınırlayabilirsiniz. Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

En yüksek tıklama fiyatı

Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse varsayılan olarak haftalık bütçeyi en fazla %10 veya 450 Ruble aşabilir (diğer döviz türleri için belirtilen miktar mevcut Ruble kuruna göre hesaplanır).

Maksimum tıklama fiyatını sınırlamanızı önermiyoruz. Harcamaları kendiniz kontrol etmek istiyorsanız haftalık bütçeyi belirlemenizi öneririz.

Ürün veya hizmet ücreti

Kâra göre ROI optimize etmek istiyorsanız fakat kendi ürünleriniz için ayrı ayrı olarak yaptığınız harcamayı bilmiyorsanız ortak kâra göre fiyat belirleyen yüzde belirleyebilirsiniz. Tüm gerekli hesaplamalar sistem tarafından yapılır ve yatırım kârlılığı özellikle kâra göre optimize edilir.

Metrica'ya gerçek kârınızı aktarmak istemiyorsanız parametre kullanılabilir. Bu durumda düzeltme katsayısıyla düzeltilen verileri aktarabilirsiniz, stratejinin ayarlarında ise ücret olarak şu formül ile hesaplanan değeri belirtebilirsiniz: 100/düzeltme katsayısı.