Kârlılık optimizasyonu

“Kârlılık optimizasyonu” stratejisi sayesinde, Yandex.Metrica'da belirlenen hedefe göre en yüksek dönüşümü alabilir ve bu hedefe göre haftalık ortalama yatırım kârlılığını, belirlediğiniz değere yakınlaştırabilirsiniz.

Bu strateji, reklam gösterim hedeflerini belirlemiş olan ve Yandex.Direct ile en optimum kâr ve harcama oranını bilen reklam verenler için uygundur.

Strateji, haftalık tıklama sayısı 200'ün üzerinde olan ve haftalık hedef ziyaret sayısı 10'un üzerinde olan her kampanya için etkilidir.

Reklam yatırım kârlılığı nasıl hesaplanır

Yatırım kârlılığı (ROI): Yandex.Direct'e yapılan finansal yatırımların etkililiğini özetleyen ve kârlılığının seviyesini değerlendirmeye olanak veren katsayısıdır. Reklamı yapılan ürünün satışından elde edilen kâr ve reklamı için yapılan harcamanın oranı olan bu katsayı aşağıdaki formül ile hesaplanır:

İşletmenizin başarısını ölçebilen herhangi bir sayı iş göstergesi olabilir. Örneğin ürün fiyatı veya net satış kârı olabilir.

Yandex.Direct'in iş göstergesini hesaplamalarda kullanabilmesi için göstergenin değerini ve döviz türünü Yandex.Metrica sayacının yardımıyla aktarılması gereklidir. Döviz bilgisi parasal olmayan göstergeler için bile gereklidir: bu durumda Yandex.Direct'teki hesaplama dövizinizi aktarın.

Direct'te yüksek yatırım kârlılığının değeri, reklamın etkili bir şekilde çalıştığı ve belirlenen hedeflere ulaştığında reklam verene yüksek kâr getirdiği anlamına gelir.

Bağlanma koşulları

Metrica sayacı kampanyaya bağlı
 1. Reklamı yapılan siteye sayaç kodu yerleştirilmelidir Sitenin tüm sayfalarına sayaç kodu yerleştirmenizi öneririz.

 2. Sayaçta hedefler ayarlanmış olmalıdır. Bu strateji için sadece standart (birleşmemiş) hedefler için uygundur.

 3. Sayaç numarası kampanya parametrelerinde belirtildi veya Metrica için bağlantı işaretleme özelliği etkinleştirildi. Daha fazla bilgi...
Metrica'da hedef belirleyicisinin değerinin transferi ayarlandı
 1. E-ticaret bağlıdır veya hedef değerinin transferi ayarlıdır.

 2. E-ticaretin “Satın alma” hedefi için hedef belirleyicisi Metrica tarafından otomatik olarak sağlanır. Diğer hedefler için goal_id alanında kullanıcı tarafından erişilen hedefin transferi ayarlanmalıdır.
  Goal_id kullanım örneği
  dataLayer.push({  "ecommerce": {    "purchase": {      "actionField": {        "id" : "TRX987",        "goal_id": "123456"      },      "products": [        {          "id": "25341",          "name": "Yandex erkek kazak",          "price": 1345.26,          "brand": "Yandex / Яndex",          "category": "Giyim/Erkek giyim/Kazaklar",          "variant": "Turuncu"        },        {          "id": "25314",          "name": "Yandex kazak kadın",          "price": 1543.62,          "brand": "Yandex / Яndex",          "category": "Giyim/Kadın giyim/Kazaklar",          "variant": "Beyaz",          "quantity": 3        }      ]    }  }});
Kampanyada yeterli istatistik toplandı
 1. Reklam kampanyasında, başlangıcından itibaren en az bir hedef ziyaretin olması gerekmektedir: Reklama tıklayan ziyaretçi, seçilen hedefi (veya hedeflerden bir tanesini) gerçekleştirmelidir.
 2. Kampanyada son 28 günlük hedef ziyaretlerin ve tıklamaların eşik sayısı aşılmalıdır:
  28 günlük hedef ziyaretler + 0,01 × 28 günlük tıklamalar ≥ 40

  Kampanya 28 günden kısa bir süredir aktifse hesaplama için hedef ziyaretler ve tahmini tıklama sayısı kullanılır.

  Stratejinin “Farklı alan türleri için bağımsız yönetim” seçeneği çerçevesinde seçilmesi durumunda sadece ağlardan gelen hedef ziyaretler ve tıklamalar hesaplanır.

Strateji ayarları

İlişkilendirme modeli

Ziyaret için ne tür bir girişin kaynak sayılacağını belirleyen kurala İlişkilendirme modeli denir: Bu model, reklamın, işinizin gelişmesine olan katkısını daha net belirlemeye yardımcı olur. Fiyat teklifi belirlenirken, sistem seçilen ilişkilendirme modeline göre Yandex.Metrica istatistiklerini kullanır, sizin belirttiğiniz sonuca ulaşmayı hedefler.

Model seçimi, iş türüne, trafik çekme yoluna ve sizin hedeflerinize bağlıdır. İlişkilendirme modeli varsayılan olarak Yandex.Direct'ten yapılan son ziyaret olarak ayarlanmıştır. Gerektiğinde bu ayarı değiştirebilirsiniz.

İlişkilendirme modelleri hakkında daha fazla bilgi

Yatırım kârlılığı

Sayı olarak istenilen haftalık ortalama yatırım kârlılığı.

Bir hafta içinde ortalama yatırım kârlılığı katsayısı her iki yönde dalgalanabilir.

Hedef

Bir veya birkaç birleştirilmemiş hedefe göre ziyaret seçilebilir.

Metrica'da eklenen hedef, strateji parametrelerinde hemen görünmeyebilir; fiyat listesi günde bir kez güncellenir.

Reklama geri döndür

Sistemde reklam verenin hesapladığından daha iyi kârlılığa ulaşılabiliyorsa tasarruf edilen miktar, ek tıklamaları almak için reklama geri döndürülebilir. Bu nedenle, tasarruf edilen bütçenin yüzdesinden ne kadarlık bir kısmı harcanabilir sisteme bildirilmelidir.

Haftalık bütçe

Haftalık bütçenin minimum tutarı 17 TL'dir.

Gerçek harcama, bütçede belirtilenden, yüzde olarak birkaç puan farklı olabilir. Stratejiler arasında yaptığınız geçişler, bütçe değişiklikleri, kampanyanın durdurulması, zaman hedefleme ayarlarının ve kampanyanın başlangıç tarihinin değişmesi bu farkın doğmasının nedenleridir.

Bütçe dağılımı, zaman hedefleme ayarlarına bağlıdır. Örneğin, reklam gösterimlerini haftada iki gün ile sınırladıysanız, sadece iki güne bütçe dağılımı yapılır.

Bütçeden harcama yapılamıyorsa arayüzde bununla ilgili bir uyarı görür ve e-posta yoluyla bildirim alırsınız. Bu, genellikle seçilen anahtar sözcük gruplarının düşük tıklanabilirliğine, yetersiz bütçeye veya düşük en yüksek teklife işaret eder.

En yüksek tıklama fiyatı

Gerektiğinde en yüksek tıklama fiyatını sınırlayabilirsiniz. En yüksek tıklama fiyatı belirtilmediyse, varsayılan olarak bu değer haftalık bütçenin %10'unu aşmaz.

En yüksek tıklama fiyatını sınırlamanız önerilmez. Harcamaları kendiniz kontrol etmek istiyorsanız haftalık bütçe belirlemenizi öneririz.

Ürün veya hizmet ücreti

Kâra göre ROI optimize etmek istiyorsanız fakat kendi ürünleriniz için ayrı ayrı olarak yaptığınız harcamayı bilmiyorsanız ortak kâra göre fiyat belirleyen yüzde belirleyebilirsiniz. Tüm gerekli hesaplamalar sistem tarafından yapılır ve yatırım kârlılığı özellikle kâra göre optimize edilir.

Metrica'ya gerçek kârınızı aktarmak istemiyorsanız parametre kullanılabilir. Bu durumda düzeltme katsayısıyla düzeltilen verileri aktarabilirsiniz, strateji ayarlarında ise ücret olarak şu formülle hesaplanan değeri belirtebilirsiniz: 100/düzeltme katsayısı.