Yandex Direct'te dolandırıcılığa karşı koruma

Kullanıcıların, reklam verenin bütçesini kötü amaçlı veya hatalı tıklama veya dönüşümler ya da sahte görüntülemeler uygulayarak kendi yararlarına kullanma girişimleri bir dolandırıcılık türü sayılır. Reklamlarının güvenliğine son derece önem veren Yandex Direct'te dolandırıcılığa karşı koruma sağlamak üzere, hem otomatik hem de manuel filtreleme yöntemlerinin kullanıldığı çok aşamalı, özel bir güvenlik teknolojisi uygulanmaktadır. Sistemin sahte tıklamaları, dönüşümleri ve reklam görüntülemelerini kademe kademe elemesini sağlayan bu teknoloji kötü amaçlı verilerin Yandex Direct raporlarındaki istatistiklere girmesini ve reklam verenin hesabından boş yere para çekilmesini önler.

Dolandırıcılığa karşı koruma nasıl çalışır?Robotlara karşı koruma
Bu aşamada sistem, robotlar tarafından yapılan tıklamaları ve reklam görüntülemelerini eler. Gerçek kullanıcıların internetteki eylemlerini taklit eden özel programlara robot denir. Bu programlar reklam verenin bütçesini harcamak veya reklamların CTR'ını düşürmek için kullanılır.
Çevrimiçi filtreler
Bu aşamada gerçekleşen her bir reklam gösterimi veya yapılan her bir tıklama, gerçekleştiği saat ve mevsim, kullanıcının coğrafi konumu ve tıklama öncesi ile sonrasındaki bazı etkinlikler gibi özelliklerle oluşan toplam 250 hanelik bir listeye göre çevrimiçi olarak analiz edilir. Bu özellik listesi, kullanıcı davranışlarındaki sürekli takip edilen uzun vadeli eğilimlere göre devamlı güncellenir. Veri trafiğini kötü amaçlı tıklama ve gösterimlerden arındırma işlemi bu analiz sonuçlarına göre devam eder.
Çevrimdışı kontrol
Kötü veri trafiğinin büyük bir kısmı ilk iki aşamada elenerek ayıklanır. Bu aşamada ise kullanıcının zaman içerisindeki davranışı birçok kritere göre analiz edilir. Kümeleme algoritmalarını kullanan sistem günlük olarak 4 milyara yakın farklı eylemin analizini yapar. Bu şekilde daha karmaşık dolandırıcılık girişimleri tespit edilir.

Dolandırıcılık girişimlerini sürekli takip eden Yandex uzmanları elde ettikleri bilgileri reklam verenlerin güvenliğini sağlayan korumayı geliştirmek için kullanırlar.

Dolandırıcılığın istatistikler üzerine etkisi

Dolandırıcılık nedeniyle reklam verenden çekilen paralar, ortak hesaba otomatik iade edilir. Arındırılan reklam gösterimleri ve tıklamalar tüm istatistik raporlarından silinir. Seçilen raporlama dönemi boyunca dolandırıcılığa karşı koruma sistemi tarafından ayıklanan tıklamaların sayısını görmek için Rapor Sihirbazı'na, ayrıca Genel İstatistikler veya Arama Sorguları raporuna girip Geçersiz tıklamalar satırına bakın. Bu sayı daha sonraki filtrelemeler sonucunda bazı tıklamaların geçersiz olarak kabulü durumlarında değişikliklere tabi olabilir.

Reklam tıklama veya gösterim sayısındaki bazı ani yükselmeler dolandırıcılıkla hiç ilgisi olmayan nedenlerden kaynaklanabilir. İstatistikte en sık görülen ani değişikliklerin nedenleri Gösterim/tıklama/harcama istatistiklerinde ani yükselme/düşüş fark ettim bölümünde anlatılmıştır.

Sahte dönüşümler

Sahte dönüşümler, reklam verenin bütçesini harcamayı amaçlayan eylemlerdir. Sahte sayılmayan dönüşümlerin örnekleri:

Farklı ziyaretler çerçevesinde gerçekleşen mükerrer dönüşümler

Ziyaretler, 4 ilişkilendirme modelinden birine göre belirlenir. Örneğin, bir kullanıcı birkaç farklı ziyaret çerçevesinde bir başvuru bıraktı diyelim. Bu dönüşüm sahte sayılmaz.

"Alışverişiniz için teşekkür ederiz" sayfa ziyareti bir hedef olarak belirtilip, ziyaretinden sonra kullanıcı yanlışlıkla bu sayfayı kapatmayı unuttuğu için bu ziyaret hedefe ulaşma olarak tekrar hesaplandıysa, bu dönüşüm de sahte değildir.

Bu tür durumlardan kaçınmak için aynı verilerin tekrar gönderilmesini engelleyen doğrulayıcıları kullanın. Veya kullandığınız ilişkilendirme modelini veya optimizasyon hedefini değiştirin.

Yanlış doldurulmuş alanlar
  • İletişim bilgileri. Müşteri tarafından yanlış belirtilen e-posta adresi veya telefon numarası, sahte dönüşüm sayılmaz.
  • Veri giriş alanlarının yanlış kullanımı. Örneğin, bir kullanıcı iletişim bilgileri formu aracılığıyla geri bildirim mesajı bırakmış veya telefon numarası yerine başka bilgiler belirtmişse. Sitede vaat edilen ödül karşılığında formun doldurulması da sahte dönüşüm sayılmaz.

    Bu tür durumlardan kaçınmak ve kullanıcıları yanıltmamak için bilgi formlarında kullanılacak veri formatını dikkatli bir şekilde ayarlayın.

Yandex, dolandırılığa karşı dönüşümleri yalnızca son 30 gün için kontrol edebilir. Daha önceki dönemlere ait dönüşümlere ilişkin ayrıntılara bakmak teknik olarak mümkün değildir.

Dönüşümlerinize ulaşmanın tamamen reklam bütçenizi harcama amacı taşıdığını düşünüyorsanız bizimle iletişime geçin.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.