Gösterim coğrafyası

Direct'te reklamın etkililiği sadece reklamınızın ilgi çekici olmasına bağlı değildir; her kullanıcının reklamınıza etki yapabiliyor olmasına da bağlıdır. Genellikle insanlar yaşadıkları veya gitmeyi planladıkları bölgede ürün/hizmet arar.

Coğrafi hedef belirleme özelliği nasıl çalışır?

Coğrafi hedef belirleme özelliği, reklamınızın gösterim coğrafyasının yönetimini sağlayabileceğiniz bir teknolojidir. Yandex.Direct reklamları, sadece seçilen bölgede yaşadıkları için ürününüzü veya hizmetinizi kullanabilecek olan veya özellikle bu konuda arama yapan hedef kitleye gösterilir. Örneğin sadece Ankara'da pizza teslimatı yapıyorsanız Ankara bölgesini seçmelisiniz.

Bölge seçim şeması


Yeni kampanyaların ayarlarında Gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği varsayılan olarak etkin durumda olacaktır. Bu özellik hem Yandex Arama'da hem ağlarda çalışmaktadır. Gelişmiş coğrafi hedeflemenin kısıtlamaları.

Gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği sayesinde kullanıcı farklı bir bölgede bulunsa dahi gösterim bölgesinin adını içeren sorgulara göre reklamlar gösterilebilir. Her sorgu için Yandex Arama kullanıcının ilgisini çekebilecek bölgeyi otomatik olarak belirler. Seçim sırasında benzer, halk arasında kullanılan ve kısaltılmış isimler de dikkate alınır (örneğin İst, Antep, Urfa).

Özellik etkin durumdayken sistem, sorgudaki bölge isminin, reklam veya kampanya ayarlarında belirlediğiniz bölgeyle karşılaştırması gerektiğinin sinyalini alır. Bu bölgeler kesiştiğinde sistem kullanıcının ürününüzü veya hizmetinizi sizin şehrinizde aradığını anlar. Bu nedenle gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği etkin durumdayken anahtar sözcük gruplarında bir bölgeyi kullanıp reklam ayarlarında farklı bölgeyi kullanırsanız arama sonuçları sayfasında bu sözcük gruplarına göre gösterim yapılmaz. Arama'da gösterimleri başlatmak için gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliğini kapatın. Coğrafi ayarların reklamların gösterim yerlerini nasıl etkilediği hakkında ayrıntılı bilgiyi bu tabloda görebilirsiniz.

Örneğin İstanbul'da bir eğlence parkının reklamını yapmaya başlamak için eğlence parkı anahtar sözcük grubunu ve gösterim bölgesi olarak İstanbul bölgesini belirleyin. Bu tip reklamlar eğlence parkı aramalarında İstanbul'da yaşayan kullanıcılara ve İstanbul'da eğlence parkı aramalarında diğer bölgelerde yaşayan kullanıcılara gösterilebilir.

Ankara'da yaşayan kullanıcılar için özel reklam kampanyası oluşturdunuz. Bu reklam kampanyasında anahtar sözcük grubu olarak İstanbul eğlence parkı ve gösterim bölgesi olarak Ankara bölgesini belirttiniz. Anahtar sözcük grubundaki metinde bölge, seçtiğiniz gösterim bölgesiyle aynı değil. Bu nedenle gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği etkin durumdayken bu sözcük grubuna göre aramada gösterimler yapılmaz. Gösterimleri başlatmak için bu kampanyanın ayarlarında gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliğini kapatın.

Coğrafi ayarlar gösterim yerlerini nasıl etkiler

Gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği kampanyada açık

Gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği kampanyada kapalı

Sözcük grubunda bölge belirtilmedi veya gösterim bölgesiyle aynı** Sözcük grubunda bölge belirtildi veya gösterim bölgesiyle aynı değil** Gösterim sözcük grubundaki bölgeye bağlı değildir

Kullanıcı gösterim bölgesinde*

Kullanıcı farklı bölgede*

(sorguda gösterim bölgesinin adı varsa)

*Reklamın gösterilmesi planlanan kullanıcının bulunduğu bölge, kampanya veya reklam ayarlarındaki gösterim bölgesi ile karşılaştırılır. Yandex.Arama kullanıcısının, ağ uygulaması veya harici ağdaki sitenin ziyaretçisinin konumu Yandex'teki konum ayarlarına veya IP adresine göre belirlenir.

**Reklam veya kampanya ayarlarındaki daha büyük gösterim bölgesi sözcük grubundaki daha küçük gösterim bölgesini içeriyorsa bu bölgeler aynı sayılır (örneğin Türkiye ve İstanbul).

Eğlence parkıyla ilgili bir reklam kampanyası oluşturduğunuzu varsayalım. Seçilen gösterim bölgesi: İstanbul.

Reklamların moderasyonu ayarladığınız gösterim bölgelerinin ait oldukları ülkelerin yasalarına göre yapılır. Reklamlar gösterilirken gösterimin gerçekleştiği ülkenin reklam hukuku geçerli olur. Bazı durumlarda moderasyonu başarıyla geçmiş olan bir reklam, o ülkenin reklam kurallarındaki farklılıklardan dolayı başka bir bölgede gösterilmeyebilir.

Gösterim coğrafyası nereden ayarlanır?

Direct'teki reklamınızın gösterim coğrafyasını yönetebilmek için şu adımlar izlenir:

  • Bölgeler, kampanya (kampanya parametrelerinde Konum → Gösterim bölgesi) veya reklam grubu (reklam grubunun oluşturma/düzenleme sayfasında Gösterim bölgesi bloğu) için belirtilebilir.

    Bir bölgenin yanına bayrak işaretini yerleştirdiğiniz zaman bu bölgeye dahil olan tüm yerleşim alanlarını da (bölge şemasında ayrı olarak belirtilmeyenler dahil) seçmiş olursunuz.

  • Gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği, kampanya parametreleri sayfasında Konum bloğunda açılabilir/kapatılabilir.

İlk reklam kampanyanızda coğrafi hedef belirleme

Coğrafi hedef belirleme özelliğine sahip reklamı hızlı şekilde başlatmak için kampanya oluşturmanız ve hizmet sağladığınız/ürün satışını yaptığınız ortak gösterim bölgelerini seçmeniz yeterlidir. Bu kampanya için gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği varsayılan olarak etkin durumda olacaktır.

Seyahat, turizm, otel veya yurtdışında tıbbi hizmetler reklamlarındaki gibi reklam kampanyanızda bölge adlarını içeren anahtar sözcük gruplarını kullanmak istiyorsanız gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliğini kapatın. Coğrafi ayarların reklamların gösterim yerlerini nasıl etkilediği hakkında ayrıntılı bilgiyi bu tabloda görebilirsiniz.

Reklamlarınızın gösterimleri başladıktan sonra birkaç gün bekleyin. Bu zaman zarfında Yandex.Direct farklı bölgelerde gösterim ve tıklama istatistiklerini toplar. Tıklamalar bölgeler arasında düzenli dağılmıyorsa daha ayrıntılı gösterim bölgesi ayarını kullanmanızı öneririz.

Bölgelerin netleştirilmesi ve ayrıntılı coğrafi işleme

Gösterim ve tıklama istatistiğini analiz ederek farklı bölgelerde yaşayan kullanıcıların reklamınıza farklı tepki verdiğini tespit edebilirsiniz.

Örneğin eğlence parkı reklamındaki istatistikte (anahtar sözcük grubu: eğlence parkı, gösterim bölgesi: İstanbul bölgesi, gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği açık) Ankara'dan çok sayıda tıklama yapıldığını gördünüz. Bu durumda Ankara'daki gösterimler için ayrı bir kampanya oluşturmanızı öneririz (gelişmiş coğrafi hedef belirleme özelliği kapalı, anahtar sözcük grubu - eğlence parkı İstanbul, gösterim bölgesi - Ankara bölgesi).

Reklam kampanyalarınızı bölgelere göre ayırmak, teklifleri daha iyi yönetmenizi ve bütçeden tasarruf etmenizi sağlar; bir bölge için teklifleri ayarlarken diğer bölgedeki rekabeti dikkate almanıza gerek kalmaz. Belirli bir bölge için gösterim tahminini sözcük seçimi formunda görebilirsiniz.

Gelişmiş coğrafi hedeflemenin kısıtlamaları

Bazı konularda reklamlar için gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği devre dışı bırakılır.

Gelişmiş coğrafi hedefleme özelliği aşağıdaki konularda reklamlar için devre dışı bırakılır:
  • Turizm ve seyahat (örneğin oteller, otobüs turları, seyahatler, ulaşım araçları için biletler, çocuk kampları ve gezileri, tatil turları ve tatil yorumları)
  • Reklam için belirli belgeler gerektiren konular

Bu konulara uyan reklamınız varsa, bu reklam sadece reklam grubu veya kampanya ayarlarında belirtilen bölgelerde gösterilir. Reklamın konusu içeriğe (başlıklar, metin, hızlı bağlantı açıklamaları vb.) ve yönlendirilen sayfaya göre otomatik olarak belirlenir.

Gösterim bölgesine göre teklif düzenleme

Gösterim bölgesine göre teklif düzenleme sayesinde reklam verenler belirli bölgelerde kullanıcılara reklamlarını gösterirken tıklama fiyatını arttırabilir veya düşürebilirler. Hangi bölgelerde hangi teklif düzenlemelerini kullanmanız gerektiğini Yandex.Metrica reporlarını inceleyerek anlayabilirsiniz.

Bölgeye göre teklif düzenleme sadece kampanya için belirlenebilir; aynı işlemi reklam grubu için yapmak mümkün değildir. Bunun için gösterim bölgesinin ayarlarında teklif düzenlemeyi etkinleştirin ve istediğiniz bölgeler için katsayılarını belirleyin.



Bölge için teklif düzenleme ayarlamanız bu teklif düzenlemenin bölgedeki tüm yerleşim birimleri için geçerli olacağı anlamına gelir. Bu tür değerler gri olarak görüntülenir. Otomatik olarak belirlenen değeri sitediğiniz zaman elle istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Elle düzenlenen değer siyah olarak görüntülenir. Otomatik belirlenen teklif düzenleme değerini geri getirmek için alanı boş bırakın.

Katsayısına göre minimum teklif miktarı belirtilen tıklama fiyatı eksi %90 iken maksimum teklif miktarı belirtilen tıklama fiyatı artı %1200'dür.

Örneğin 2 TL ve en yüksek teklif sınırı olan otomatik stratejiyi kullanıyorsunuz ve İstanbul gösterimleri için “%100 yükselt” katsayısını seçtiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). İstanbul gösterimlerinde 4 TL'lik teklif kullanabilirsiniz.

Otomatik stratejilerde teklifler belirtilen katsayılara ve haftalık bütçe ya da ortalama tıklama başına maliyet gibi mevcut kısıtlamalara uygun olarak otomatik yönetilir. Strateji için maksimum teklif belirtildiğinde fiili teklif değeri düzenlenmiş maksimum teklifi aşmaz.

Katsayıya göre teklif, döviziniz için minimumun altında veya maksimumun üzerinde olamaz.

Gösterim bölgesine göre teklif düzenleme, gelişmiş hedefleme özelliğinin çalışma sürecini değiştirmez.

Örneğin eğlence parkı anahtar sözcük grubuna göre ve 2 TL'lik teklif ile İstanbul'da eğlence parkının reklamını yaptığınızı varsayalım. İstanbul'da gösterimler için “%100 arttır” katsayısını belirttiniz (düzenlenmiş teklif: 4 TL). Gelişmiş coğrafi hedefleme etkin durumdaysa eğlence parkı sorgusuna göre İstanbul'daki gösterimlerde ve İstanbul'da eğlence parkı sorgusuna göre diğer bölgelerdeki gösterimlerde 4 TL'lik teklif kullanılabilir.

Birkaç katsayı aynı anda teklife uygulanabilir (gösterim bölgesine göre, mobil gösterimler için, cinsiyet ve yaşına göre, saate göre vs).