Dönüşüm Merkezi

Dönüşüm verilerini yükleyin ve reklam kampanyaları oluştururken bu verileri dikkate alın. Tüm kaynaklardan gelen tüm dönüşüm verilerini toplayın ve durumu bir bütün olarak analiz edin:

 • Yandex Direct'teki reklamların çevrimdışı olan veya telefon aramalarından kaynaklanan hangi dönüşümleri sağladığını,
 • Yandex Direct'ten kaynaklanan dönüşümlerin maliyetlerinin ne olduğunu.
Tüm bu bilgilere, çevrimdışı, çağrı ve çevrimiçi dönüşümlerle çalışmak için tek bir pencere olan Dönüşüm Merkezi'nden ulaşılabilir. Şunlar yapılabilir:
 • Dönüşüm bilgilerini alternatif veri gönderme yöntemleriyle yükleme. Bu, dönüşümlerle ilgili Metrica bilgilerini tamamlar. Çevrimdışı dönüşümler ve çağrı dönüşümleri indirme hakkında daha fazla bilgi edinin.
 • Alternatif yöntemler, API veya bağlayıcılar yardımıyla yüklenen dönüşümlerle ilgili istatistikleri izleme. Tüm Metrica dönüşüm verileri Direct'e yüklenebilir.

Merkeze gitmek için menüden Dönüşümler seçin.

 1. Dönüşüm verilerini yükleme
 2. Dönüşüm verilerinin ilk kez yüklenmesi ve güncellenmesi
 3. Her şeyin doğru bir şekilde çalıştığını nasıl kontrol edebilirim?
 4. Veri yükleme hataları
 5. Dönüşüm istatistikleri

Dönüşüm verilerini yükleme

Dönüşüm bilgilerini CRM veritabanından bir CSV dosyasına yükleyip alternatif yükleme yöntemleri aracılığıyla (FTP veya SFTP sunucusundan, HTTP veya HTTPS bağlantıları üzerinden veya Google Sheets kullanarak) Dönüşüm Merkezi'ne yükleyebilirsiniz. Dönüşüm Merkezi'nden bu veriler Yandex Metrica'ya aktarılarak dönüşüm ve hedefler oluşturmak için kullanılır.

Hedef istatistikleri ve hedeflere göre optimizasyon, verilerin yüklendiği Yandex Metrica sayacına erişimi olan tüm Yandex Direct kullanıcı adları için kullanılır hale gelir.

Yükleme işlemi üç aşamadan oluşur:

Aşama 1. Dosyayı hazırlama

CSV formatındaki dosyayı oluşturun. CSV dosyasında sütunları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanın. Örneğin:

id;create_date_time;client_uniq_id;client_ids;emails;phones;order_status;revenue

Alan adları ve açıklamaları:

Ad Açıklama Not
Dönüşümün gerçekleştirildiği tarih ve saat. Zorunlu alan
create_date_time Sayaca ait saat diliminde siparişin oluşturulduğu tarih ve saat. Değer değiştirilemez. Tarih ve saat belirtin. Dönüşüm saatini CRM'de saklamıyorsanız yalnızca tarih gönderin. Dönüşümleri 23:59:59 saatinde otomatik olarak kaydederiz. Bu, aynı gün 23:59:59 öncesinde gerçekleşen tüm dönüşümleri ziyaretlere atfedebileceğimiz anlamına gelir. Tarih ve saat formatı hakkında ayrıntılı bilgi.
Kullanıcı kimlikleri. En az bir alan zorunludur
client_ids ClientID listesi. Ayrıntılar için bkz. Ayrıntılı verilerin aktarımı. Çevrimiçi olarak oluşturulan siparişleri aktarıyorsanız veri toplamayı düzenleyin ve ClientID'ye iletin. Bu, tüm çevrimiçi dönüşümleri ziyaretlere atfetmenizi sağlar.
emails

Müşteri e-postasına ait adresler listesi. karakterini ve alan adını içeren latin harflerinden oluşan bir dize. Büyük harfler kullanılamaz. Örnek: mail@yandex.ru.

Birden çok değer iletmek için bunları tırnak içine alın ve boşluk bırakmadan virgülle ayırın. Örneğin,"mail@example.com,mail2@example.com"

E-posta adresi yanlış bir formatta belirtilirse dönüşümün hangi ziyaretle ilgili olduğunu belirleyemeyiz.
phones

Müşterinin telefon numaralarının listesi. Ülke kodu belirtilmiş bir cep telefon numarası içeren sayısal bir dize. Boşluk ve ek karakterler kullanılamaz. Örnek: 79995551111.

Birden çok değer iletmek için bunları tırnak içine alın ve boşluk bırakmadan virgülle ayırın. Örneğin,"79876543210,79991234567"

Telefon numarası yanlış formatta belirtilirse, dönüşümün hangi ziyaretle ilgili olduğunu belirleyemeyiz.
emails_md5 MD5 formatında hash'lenmiş müşteri e-posta adreslerinin listesi.E-posta adreslerinin hash'leme öncesindeki formatı yukarıda belirtildiği gibi olmalıdır. Yanlış formatta olan e-posta adreslerini hash'lerseniz dönüşümün hangi ziyaretle ilgili olduğunu belirlememiz mümkün olmaz.
phones_md5 MD5 formatında hash'lenmiş müşteri telefon numaralarının listesi.Telefon numaralarının hash'leme öncesindeki formatı yukarıda belirtildiği gibi olmalıdır. Yanlış formatta olan telefon numaralarını hash'lerseniz dönüşümün hangi ziyaretle ilgili olduğunu belirlememiz mümkün olmaz.
İsteğe bağlı alanlar
id CRM'nizdeki sipariş kimliği. Rastgele bir değer.

id aktarımı, siparişi bir müşteriden diğerine yeniden bağlamanızı sağlar.

Örneğin, telefon numarası olan bir müşteri için sipariş gönderiyorsunuz. Ertesi gün dosyada aynı siparişi gönderiyorsunuz, ancak dosyaya bir posta adresi ekliyorsunuz.

 • Her iki yüklemede id ve client_uniq_id aktarılmamışsa sistemde iki farklı müşteri ve iki sipariş olacaktır.
 • Her iki yüklemede client_uniq_id aktarılmışsa, bir sipariş ve bir müşteri kalacaktır.
 • Her iki durumda yalnızca id aktarılmışsa sistemde iki farklı müşteri, ancak son müşteriye yeniden bağlanacak tek bir sipariş olacaktır.
client_uniq_id Siparişle ilişkili CRM müşteri kimliği. Müşteri için kimlik eklendiyse veya değiştirildiyse client_uniq_id, gelecekteki siparişleri geçmiştekilerle birleştirmenize izin verir. Aksi takdirde iki farklı müşteri olacaktır.
order_status

Sipariş durumu türü. Durum değiştirilebilir.

Olası değerler:

 • PAID: Ödenmiş (varsayılan)

 • IN_PROGRESS: İşlemde

 • CANCELLED: İptal

 • SPAM: Spam

IN_PROGRESS durumlu dönüşümler “CRM: Sipariş oluşturuldu” hedefine eklenir.

PAID durumlu dönüşümler “CRM: Sipariş ödendi” hedefine eklenir.

SPAM ve CANCELLED durumlarındaki siparişleri aktarırsanız, bu siparişleri yapan kullanıcılara göre özel segmentler oluşturabilir ve bu segmentlere benzeyen (Look-Alike veya Lal) segmentler oluşturup bunları kampanya düzenlemeleri için kullanabilirsiniz.

Dönüşüm için durum belirtilmemişse tüm dönüşümler “CRM: Sipariş ödendi” hedefine eklenir.

revenue

Gelir. Toplam sipariş değeri. Ondalık kesir.

Sipariş gelirini aktarın. Bu değer, reklam kanallarından siparişlerin ne kadar para getirdiğini göstermek için uçtan uca analiz raporlarında kullanılacaktır. Değer “Gelir” metriğinde gösterilecektir.

cost

Maliyet. Ondalık kesir.

Uçtan uca analiz raporlarındaki karı hesaba katmak için siparişlerin maliyet bedelini iletin. Kar, Gelir - Maliyet formülü ile hesaplanacaktır.

Örnek CSV dosyası

GoogleSheets örneği

Aşama 2. Dosyayı kaynağa yükleme

Verilerin uygun kaynaklardan herhangi birine yüklenmesini ayarlayın:

 • FTP sunucusu,
 • SFTP sunucusu,
 • HTTP/HTTPS bağlantısı,
 • Google Sheets.

Dosyadan gelen dönüşümlerde reklamlarınızı optimize ederken 2 kurala uymanız önemlidir:

 1. Dosyaya gerçek zamanlı olarak veya günde en az bir kez yeni dönüşümler ekleyin.
 2. Dosyanızdaki dönüşümlerin son üç gün içinde güncel kalmasını sağlayın.

Bu kurallara uymak strateji algoritmalarının hedeflere ulaşma sinyallerini minimum zaman gecikmesiyle almasını ve reklam kampanyası tekliflerinde zamanında değişiklik yapılmasını sağlayacaktır.

Aşama 3. Kaynağa bağlantı ekleme
 1. Dönüşümler sayfasına gidin ve Dönüşüm kaynağı ekle'ye tıklayın.
 2. Yükleme için uygun kaynağı seçin:
  Bağlantı üzerinden dosya
  1. Kaynak adını belirtin.
  2. Dönüşümleri içeren dosyaya bir bağlantı ekleyin.
  3. Verileri yüklemek için listeden Metrica sayacı seçin; kaynağı eklediğiniz Yandex Direct kullanıcı hesabı ve ayrıca temsilci kullanıcı hesabını kullanıyorsanız ana temsilci kullanıcı hesabı, sayacı düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.
  4. Gerekirse, dönüşümlerin değerini belirtin. Örneğin, manuel ayarlayın. Dosyada dönüşümlere göre gelir belirtirseniz değeri “Dosyadan” seçin.
  FTP üzerinden dosya
  1. Kaynak adını belirtin.
  2. Yandex Metrica robotunun verileri alabilmesi için sunucuya bir kullanıcı adı ve şifre ekleyin.
  3. Bağlantı noktasını ve ana bilgisayarı belirtin.
  4. Verileri yüklemek için listeden Metrica sayacı seçin; kaynağı eklediğiniz Yandex Direct kullanıcı hesabı ve ayrıca temsilci kullanıcı hesabını kullanıyorsanız ana temsilci kullanıcı hesabı, sayacı düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.
  5. Protokol korunuyorsa işaretleyin.

  6. Gerekirse, dönüşümlerin değerini belirtin. Örneğin, manuel ayarlayın. Dosyada dönüşümlere göre gelir belirtirseniz değeri “Dosyadan” seçin.
  SFTP üzerinden dosya
  1. Kaynak adını belirtin.
  2. Yandex Metrica robotunun verileri alabilmesi için sunucuya bir kullanıcı adı ve şifre ekleyin.
  3. Bağlantı noktasını ve ana bilgisayarı belirtin.
  4. Sunucudaki dosya yolu alanına kaynak ayarlarında belirtilen kullanıcı adı için sunucudaki dosyaya yönlendirecek bağlantıyı belirtin.

   Dosya yolunu belirlemek için herhangi bir SFTP istemcisi kullanın. Kullanıcı adını belirtin ve sunucunuza bağlanın.

   Dosya yolu “/” karakteriyle başlamalıdır. Örneğin:

   • /dosya_adı.csv
   • /klasör_adı/dosya_adı.csv

   Yolun doğruluğunu kontrol etmek için SFTP istemcinizi kullanarak dosyayı bu yoldan indirin.

  5. Verileri yüklemek için listeden Metrica sayacı seçin; kaynağı eklediğiniz Yandex Direct kullanıcı hesabı ve ayrıca temsilci kullanıcı hesabını kullanıyorsanız ana temsilci kullanıcı hesabı, sayacı düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.

  6. Gerekirse, dönüşümlerin değerini belirtin. Örneğin, manuel ayarlayın. Dosyada dönüşümlere göre gelir belirtirseniz değeri “Dosyadan” seçin.
  Google Sheets
  Uyarı.

  import@yandex-direct-conversions.iam.gserviceaccount.com hesabı için tabloya “İzleme” seviyesi ile erişim izni verin. Verileri güvenli bir şekilde saklamak için tabloya erişimi kısıtlayın.

  Gönderim için gerekli verilerin tablonun ilk sekmesinde bulunduğundan emin olun.

  1. Kaynak adını belirtin.
  2. Google Sheets'e bir bağlantı ekleyin.
  3. Verileri yüklemek için listeden Metrica sayacı seçin; kaynağı eklediğiniz Yandex Direct kullanıcı hesabı ve ayrıca temsilci kullanıcı hesabını kullanıyorsanız ana temsilci kullanıcı hesabı, sayacı düzenleme yetkisine sahip olmalıdır.

  4. Gerekirse, dönüşümlerin değerini belirtin. Örneğin, manuel ayarlayın. Dosyada dönüşümlere göre gelir belirtirseniz değeri “Dosyadan” seçin.

Dönüşüm kaynağını yalnızca tek bir Yandex Direct kullanıcı hesabında eklemeniz yeterlidir. Veriler yüklendikten sonra Yandex Metrica'da dönüşüm bilgilerinin yüklendiği Yandex Metrica sayacına erişimi olan tüm Yandex Direct kullanıcı hesaplarında kullanılabilecek hedefler oluşturulur.

Dönüşüm verilerinin ilk kez yüklenmesi ve güncellenmesi

Dönüşüm verilerini ilk kez yüklediğinizde Çevrimdışı dönüşümleri dikkate al seçeneği etkinleştirilir. Dönüşümler yalnızca seçenek etkinleştirildikten sonra gerçekleştirilen ziyaretlere eklenir. Bu nedenle, verilerin ilk kez yüklenmesinden önce elde edilen dönüşümler ziyaretlere bağlanmaz ve Yandex Metrica raporlarında görüntülenmez.

Bu seçenek, ziyaret verilerinizin Metrica'ya aktardığınız dönüşüm bilgileriyle tamamlanabileceği aralığı belirtir. Aralık 21 günden oluşur. Bu, ziyaretin siteye yapılan son ziyaretten 21 gün sonra gerçekleştirildiği durumlarda dönüşümle ilgili bilgilerle tamamlanmayacağı anlamına gelir.

Ziyaret dönüşüm bilgileriyle tamamlandığında bu dönüşümü düzeltmek veya tamamlamak için ziyaret anından itibaren 90 gününüz vardır. Bu durum, satın alma işleminden sonra dönüşüm gelirini değiştirme ve dönüşüm durumunu IN_PROGRESS'ten PAID'e çevirme gerektiğinde geçerli olabilir.

Her şeyin doğru bir şekilde çalıştığını nasıl kontrol edebilirim?

 1. Hem çevrimiçi hem de çevrimdışı siparişleri aktarıyorsanız, yükledikleriniz arasında her iki sipariş türünün de bulunduğundan emin olun. Bunu yapmak için birkaç belirli siparişi alın (çevrimiçi, çevrimdışı, telefon aramaları) ve bu siparişlerin doğru kişilerle yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Tüm siparişler için, aşağıda sayılan durumlarda, yüklemede problemler yaşanabilir:
  • ClientID varsa (tüm çevrimdışı siparişler yüklemeye dahil olmaz),
  • ClientID yoksa (çevrimiçi siparişlerle ilişkilendirmek mümkün olandan çok daha zor olur).
  İlişkilendirme kalitesi hakkında daha fazla bilgi için tıklayın.
 2. Yüklemenin her 24 saatte bir kez veya daha sık güncellendiğinden emin olun.
 3. İlk veri yüklemesini takiben Yandex Metrica'ya gidip Dönüşümlerde 2 yeni hedefin ortaya çıkıp çıkmadığını ve bunlara göre istatistiklerin oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin:
  • CRM: Sipariş oluşturuldu bölümüne IN_PROGRESS durumundaki siparişler gelir.
  • CRM: Sipariş ödendi bölümüne PAID durumundaki siparişler gelir.

Hedeflerin oluşturulmuş olması, dosyanın doğrulandığı ve bir sonraki veri yüklemesiyle birlikte ilk veri yüklemesinden sonra gerçekleşen ziyaretlerle ilişkilendirilen dönüşümlerle ilgili istatistiklerin Yandex Metrica'da ve Dönüşüm Merkezi'nde görüntüleneceği anlamına gelir.

24 saat içinde Yandex Metrica'da gerçekleşen dönüşümler hakkında bilgi yok veya Dönüşüm Merkezi'nde bir hata bildirimi çıkıyorsa bu durum, dosyanın veya kaynak ayarlarının hatalı olduğunu gösterir. En yaygın hatalar hakkında bilgi için "Veri Yükleme Hataları" bölümünü okuyun.

Veri yükleme hataları

Dönüşüm Merkezi'ne kaynak eklenirken kırmızı bir hata bildirim kutusu görüyorsanız aşağıdaki listeden bir çözüm deneyin:

Sunucuya bağlanırken hata oluştu. Lütfen, bağlantı ayarlarınızı kontrol edin
Sunucu bilgilerinin (bağlantı noktasının, barındırma sunucusunun ve sunucudaki dosya yolunun) doğru belirtildiğinden emin olun.
Yandex Metrica sayacına veri kaydetme yetkiniz yok. Gerekli erişim yetkisini isteyin veya başka bir kullanıcı hesabı kullanarak bağlantı oluşturun
Kaynağı Dönüşüm Merkezi'ne eklediğiniz Yandex Direct kullanıcı hesabının, kaynağın ayarlarında belirtilen Yandex Metrica sayacına düzenleme erişim yetkisine sahip olduğundan emin olun. Kaynağı temsilci hesabıyla ekliyorsanız, ana temsilci hesabının gerekli düzenleme erişim yetkisine sahip olduğundan emin olun.
Dosya indirilirken hata oluştu. Lütfen, bağlantı ayarlarınızı kontrol edin
Kaynak ayarlarının doğruluğundan emin olun. Dosyayı bağlantı aracılığıyla veya belirttiğiniz FTP sunucusundan indirmeyi deneyin.
Sunucuya giriş için belirtilen bilgiler geçersiz. Lütfen, ayarları kontrol edin
Sunucuya giriş için belirttiğiniz kullanıcı adının ve şifrenin doğru olduğundan emin olun.
Dosyada kullanılan ayırıcı yanlış. Dosyadaki verileri kontrol edip dosya içeriğini güncelleyin

CSV dosyasında sütunları ayırmak için noktalı virgül kullanın. Örneğin: id;create_date_time;client_uniq_id;client_ids;emails;phones;order_status;revenue.

Bir sütunda birden fazla değer iletmek için bunları tırnak içine alın ve boşluk bırakmadan virgülle ayırın. Örneğin,"79876543210,79991234567".

Dosyada geçerli veriler bulunamadı. Dosyadaki verileri kontrol edip dosya içeriğini güncelleyin
Sütun adının ve ayrıca tarih, saat, telefon numarası ve e-posta adresi formatlarının doğruluğunu kontrol edin.
Dosyayı indirme yetkiniz yok. Lütfen, bağlantı ayarlarınızı kontrol edin
import@yandex-direct-conversions.iam.gserviceaccount.com hesabı için tabloya “İzleme” seviyesi ile erişim izni verin. Verileri güvenli bir şekilde saklamak için tabloya erişimi kısıtlayın.
Dosya çok büyük, izin verilen maksimum boyut 300 MB'tır
Daha küçük bir dosya yükleyin. İşlemi ilk defa yapıyorsanız, dün aldığınız dönüşümlerin bilgilerini göndermeniz yeterlidir.
Dosya kodlaması geçersiz. Yalnızca UTF-8 kodlaması desteklenir
Dosyanın kodlamasını değiştirin.
Tablo sadece 1 sayfa içerebilir. Tablodaki verileri kontrol edip içeriğini güncelleyin
Tablo en fazla 1 sayfa içerebilir. Tablodaki tüm verileri tek sayfaya yerleştirin, diğer sayfaları silin. Kaynaktaki dosyayı güncelleyin.
Dosya indirilirken dahili bir hata oluştu. Sorunu çözmek için Destek Ekibi ile iletişime geçin
Bilinmeyen bir hata oluştu Kişisel yöneticinize veya Destek Ekibi'ne başvurun.

Dönüşüm istatistikleri

Yandex Metrica'da daha önce oluşturduğunuz hedeflerle ilgili istatistikleri Dönüşüm Merkezi'nden izleyebilirsiniz.

Reklamı birden fazla kullanıcı hesabında başlattığınızı ve tüm bu hesaplar için dönüşüm istatistiklerini görmek istediğinizi düşünelim. Kullandığınız her Yandex Direct hesabına bir dönüşüm kaynağı eklemektense bu kaynağı yalnızca bir hesaba ekleyin, tüm diğer hesaplara ise oluşturduğunuz Yandex Metrica hedefleriyle ilgili verileri yükleyin ve bu şekilde hedeflerinize ulaşma istatistiklerini takip edin:

 1. Dönüşümler sayfasında Dönüşüm kaynağı ekle'ye tıklayın. Yandex Metrica'yı seçin.
 2. Çevrimdışı dönüşümler ve telefon araması dönüşümleriyle ilgili verileri yüklediğiniz Yandex Metrica sayacını seçin. Listede istediğiniz sayaç yoksa sahibinden kullanıcı hesabınız için erişim izni isteyin.
 3. Sayaçta bulunan hedefleri seçin. Hedeflerde gelir aktarımı yapılandırılmamışsa değerini manuel olarak girin.

Sonuç olarak hedef verileri içeren bir rapor oluşturulacaktır:
 • Dönüşümler: Metrica'daki bu hedefe yönelik tüm kaynaklardan gelen hedef ziyaretlerin sayısı.
 • Ziyaretlerle ilişkilendirilen dönüşümler: Bu hesapta reklam kampanyalarına geçtikten sonra gerçekleşen aktarılmış hedef ziyaretlerin (yüzde olarak) payı.