Öneriler

Öneriler, kampanyaların daha fazla tıklama ve dönüşüm getirmeleri için nasıl değiştirileceğiyle ilgili ipuçları sağlar. Direct, kampanyalarınızın verilerini analiz eder ve bunları geliştirmek için size özel öneriler getirir. Örneğin, bütçe limitini yükseltmek veya otomatik hedeflerin etkin olmadığı kampanyalarda otomatik hedeflemeyi etkinleştirmek gibi.

Metin grafik reklamlar için önerilerin otomatik uygulanmasınıetkinleştirebilirsiniz. Yandex Direct kampanyanızın verimliliğinde artış sağlamak üzere kampanyanın performansını analiz ederek ayarlarında gerekli düzenlemeler yapar. Öneriler, kampanyada etkili değişiklikler için yeterli istatistik toplandığında uygulanmaya başlar.

Önerileri nerede görebilirim?

Soldaki menüden Öneriler bölümüne gidin.

Tüm kampanyalarınız için bildirimleri, önerileri, ayrıca bunlar uygulandıktan sonra tıklama veya dönüşüm sayısı ile harcamalardaki tahmini değişiklikleri bu bölümde görebilirsiniz. Tahmin hesaplanırken kampanyalarınızın istatistikleri, ayarları ve uygulanan sınırlamaları dikkate alınır. Her widget'ta belirli türde öneriler bulunur.

Önerilere kampanyalar sayfasından erişebilirsiniz. Kampanyanın, reklam grubunun veya reklamın karşısında simgesinin görüntülenmesi, Yandex Direct'in size yeni bir önerisi olduğu anlamına gelir. Görüntülemek için simgeye tıklayın.

Öneri ve bildirim türleri

Daha fazla dönüşüm veya tıklama elde etmek için ayarların değiştirilmesi
Son takvim haftası boyunca kampanyanız belirlediğiniz bir sınıra ulaştıysa Yandex Direct size bu sınır için en uygun düzenleme önerisinde bulunur ve ayarlara göre yararlı eylemler konusunda bir tahmin hesaplar. Örneğin:
 • Günlük bütçe tutarınızı artırmayı önerir (teklif yönetimi manuel olan kampanyalar için),

 • Haftalık bütçe tutarınızı artırmayı önerir (otomatik stratejilerin kullanıldığı kampanyalar için),

 • Ortalama tıklama veya dönüşüm fiyatını artırmayı önerir,

 • Maksimum tıklama fiyatını artırmayı önerir.

Tahmin; kampanyanın mevcut ayarları, geçmişteki verileri, rekabet durumunun değerlendirme sonuçları vb. temel alınarak hesaplanır.

Ortak hesaptaki bütçe limitlerinin düzenlenmesi

Kampanyalarınız gün içinde ortak hesaptaki bütçe limitine ulaşıyorsa Yandex Direct size yararlı eylem tahminini içeren öneriyi gösterir.

Reklam bağlantılarındaki hatalı URL adreslerinin düzeltilmesi

Yandex Direct yalnızca reklamlardaki varış sayfası bağlantılarındaki URL adresinin doğruluğunu kontrol eder, hızlı bağlantılardaki URL'yi kontrol etmez. Bağlantı adresi yanlışsa reklam gösterimleri durdurulur. Bağlantılar düzenli olarak birkaç saatten 2 güne kadar olan bir sıklıkla kontrol edilir.

Otomatik hedeflemenin etkinleştirilmesi

Kampanyanızda otomatik hedefleme etkin değilse bu öneri gösterilir.

Öneri uygulandığında otomatik hedefleme, arşivlenenler hariç olmak üzere gruptaki tüm kampanyalarda etkinleştirilir. Ayrıca, bulunan sorguların örnekleri de gösterilir.

Önerilerin yanındaki simgeler farklı renklerde gösterilir:

 • Kırmızı: Bir şeylerin ters gittiğini; kampanyaların performansı açısından ayarın kritik öneme sahip olduğunu gösterir. Reklam gösterimlerini sağlamak için bu tür önerilere öncelikli olarak dikkat edin.

 • Sarı: Kampanyaların çalışmasında önemli kısıtlamalar var. Mevcut hataları düzeltin. 

 • Mavi: Kampanyanın verimliliğini artırabilecek öneriler. 

Uygulanan öneriler Düzenleme Geçmişi'nde gösterilir.

Önerileri görüntülenmesi

Dönüşüm başına ödemeli kampanyalarda bildirimler

Dönüşüm başına ödemeli kampanyanın mevcut ayarları performansı açısından en uygun değilse aşağıdaki bildirimler görüntülenebilir:

Kampanyanın performansını kontrol edin

Seçilen ayarlarla Yandex Direct dönüşüm sağlamıyor, reklam gösterilmiyor. Tıklama başına ödemeli bir stratejiye geçiş yapmanız veya farklı ayarlara sahip yeni bir dönüşüm başına ödemeli strateji oluşturmanız önerilir.

Kampanya ayarlarınızı değiştirin

Yandex Direct seçilen ayarlarla dönüşüm sağlayamadığından kampanya yakında durdurulacak.

Tıklama başına ödemeli bir stratejiye geçiş yapmanız veya kampanyanızın ayarlarını (optimizasyon hedefini, hedef fiyatını, ayrıca kampanyanın bütçesini veya kapsamı kısıtlayan hedefleme ayarlarını) düzenlemeniz önerilir.

Kampanyanın etkililiği azaldı

Optimizasyon hedefi, hedef fiyatı, ayrıca kampanyanın bütçesi veya kapsamı kısıtlayan hedefleme ayarları gibi ayarları kontrol etmeniz önerilir. Gerekirse ayarları güncelleyin.

Kampanyanın kontrol edilebilecek diğer ayarları
 1. Optimizasyon hedefi. Performansı bu talimatlara göre kontrol edin. Dönüşümü kendiniz gerçekleştirmeyi deneyin. Ayrıca, dönüşümün Yandex Metrica tarafından hesaplandığından emin olun. Hedef çalışmıyorsa hedefin ayarlarını kontrol edin veya kampanyanın optimizasyonu için başka bir hedef seçin.

 2. Hedefin ulaşılabilirliği. İstatistiklere göre, seçilen hedefe haftada en az 10 kez ulaşılmalıdır. Hedefe ulaşma sayısı bu değerin altındaysa huninin daha yüksek bir bölümünde bir hedef seçin, bütçenizi veya dönüşüm fiyatını artırın.

 3. Ödeme modeli. Hedefe ulaşma sayısı yetersiz olduğunda tıklama başına ödeme modeline geçiş yapmayı deneyebilirsiniz: Böylece algoritma, testler yaparken daha serbest davranarak size ek dönüşümler sağlayabilir. Birkaç hafta sonra hedefe ulaşma sayısı yeterli düzeye çıkınca kampanyayı tekrar dönüşüm başına ödeme modeline geri getirebilirsiniz.

 4. Dönüşüm fiyatı. Fiyat, konunuzda dönüşüm elde etmek için yeterli düzeyde olmalıdır. Geçmişteki verilerinize veya işletmenizin göstergelerine dayanarak en uygun fiyatı hesaplayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.

 5. Haftalık bütçe. Haftalık bütçe, en yüksek fiyatla en az 10 dönüşümü satın almak için yeterli olmalıdır (birden fazla fiyat varsa). Bütçe tutarı yetersizse limiti artırın.

 6. Kampanya kapsamını kısıtlayan hedefleme ayarları: Teklif düzenlemeleri, negatif anahtar kelimeler, zaman hedeflemesi, gösterime kapalı platformlar, coğrafi hedefleme, gösterim koşulları.

 7. Moderasyon durumları. Herhangi bir reklam veya reklam bölümü reddedildiyse ya da gösterim kısıtlamaları uygulandıysa gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra bunları yeniden moderasyona gönderin.

Kampanyanızı kontrol ederken Yandex Direct'in kampanya performansını iyileştirebilecek önerilerine bakın. Bunlar mavi renkte gösterilir. Yandex Direct, kampanyanın performansını artırmak için en uygun dönüşüm fiyatını veya bütçe kısıtlamalarını önerebilir.

Önerilerin otomatik uygulanması

Metin grafik reklamlar için Yandex Direct'in önerdiği ayarlar belirli reklam kampanyaları için otomatik uygulanabilir. “Metin Grafik Reklamlar” kampanyası oluşturup düzenlerken sayfanın alt kısmında Yandex Direct'in bu kampanya için önerileri otomatik olarak uygulamasına izin ver seçeneğini etkinleştirin. Kampanya için yeterince istatistikler toplandıktan ve gerekli optimizasyon noktaları bulunduktan sonra algoritma, kampanya ayarlarını düzenler.

Değiştirilebilecek ayarlar:

 • Reklam gösterim yerleri. Örneğin, gösterim yerlerinin listesi genişletilip gösterimlerin yasak olduğu yerlerin listesi değiştirilebilir.

 • Hedef kitle ve hedefleme. Örneğin:

  • Otomatik hedefleme ayarları düzenlenebilir,
  • Reklam grubunda coğrafi hedefleme ayarları kampanya genelindeki ayarlardan daha gar ise kısıtlamalar kaldırılabilir,
  • Hedef kitle yeniden pazarlama segmentleriyle tamamlanabilir,
  • Gelişmiş coğrafi hedefleme ayarı değiştirilebilir,
  • Teklif düzenlemeleri eklenebilir.
 • Strateji ayarları. Örneğin:

  • Tıklama başına ödemeli “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisine ulaşılabilir hedefler eklenebilir.
  • Haftalık bütçenin kısıtlandığı “Maksimum Tıklama Sayısı” stratejisine ulaşılabilir hedefler eklenebilir. Bu durumda haftalık bütçenin kısıtlandığı “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisi uygulanır.
  • “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisinde ilişkilendirme modelleri değiştirilebilir.

  “Manuel Yönetimli Maksimum Tıklama Sayısı” stratejisinin ayarları değişmez.

Ayrıca, teklif ve bütçe yönetiminde önerilerin uygulanmasını kısıtlayabilirsiniz. Teklifleri ve bütçeyi yönet seçeneği etkin ise haftalık bütçe (1 hafta için en fazla %3 oranında olsa da) artırılabilir. Bütçe tutarındaki değişiklikler, bu sayede Yandex Direct'in belirtilen fiyatla daha fazla tıklama veya dönüşüm elde edebilmesi durumunda yapılabilir. Bu durumda değişemeyecek ayarlar:

 • Strateji ayarları da dahil olmak üzere, manuel teklif yönetimli kampanya ayarları,
 • Reklam harcama payının sınırlandığı “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisinde belirtilen reklam harcama payı,
 • “Maksimum Dönüşüm Sayısı” stratejisi için dönüşüm fiyatı,
 • Haftalık bütçenin kısıtlandığı "Maksimum Tıklama Sayısı" stratejisinde haftalık bütçe tutarı.
Ayarların değiştiğini nasıl anlayabilirim?

Yandex Direct herhangi bir ayarı değiştirdiğinde ilgili arayüz öğesi düzenleme için kilitlenir. Yanında Yandex Direct'in bu ayarı sizin izninizle değiştirdiğine dair bir not görüntülenir. Bu ayarı artık kendiniz düzenleyemezsiniz.

Yine de kilitlenen ayara tıklayarak bu kampanya için otomatik önerileri uygulamaktan vazgeçebilirsiniz. Böylece bu ayarlar tekrar düzenlemeye açılır.

Yapılan değişiklikler nasıl iptal edilir?

Yandex Direct'in bu kampanya için önerileri otomatik olarak uygulamasına izin ver seçeneğini istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat Yandex Direct'in yaptığı otomatik düzenlemeler bu şekilde iptal edilmez. Dolayısıyla istediğiniz ayarı manuel olarak düzenleyin.

Otomatik önerilerin uygulanmasıyla kampanya ayarlarında gerçekleşen tüm düzenlemeler Değişiklik geçmişi'nde görüntülenir.

Önerilere uyarsam bunların bana olan yararlarını nasıl değerlendirebilirim?

Önerilerin reklamınızı nasıl etkilediğini öğrenmek için Kampanya istatistiklerini inceleyebilirsiniz. Öneriler uygulanmadan önceki ve sonraki dönemler için olan göstergeleri karşılaştırın. Kampanyalarınızdaki diğer değişiklikler ve birtakım dışsal faktörlerin istatistiklere etki edebileceğini unutmayın; örn, mevsimsellik, sitede yapmış olduğunuz iyileştirmeler, rakiplerin çalışmaları, vb.

Neden önerileri göremiyorum?

Şu durumlarda öneriler gösterilmeyebilir:
 • kısa bir süre önce reklam göstermeye başlamışınız ve henüz yeterli istatistik toplanmamıştır;
 • henüz hiçbir kampanya, reklam grubu veya reklam oluşturmamış olabilirsiniz;
 • Direct henüz sizin için öneri hazırlamamış olabilir.

Başka sorunuz var mı?

Uyarı. Müşteri Hizmetleri'nden uzmanlar, siz hangi kullanıcı adından kendileriyle iletişime geçtiyseniz, yalnızca o kullanıcı adından başlatılmış olan reklam kampanyalarıyla ilgili danışmanlık verebilirler. Kullanıcı adınızı ekranın sağ üst köşesinde görebilirsiniz. Uzman, sadece başvurunun işlenmesi sırasında verilerinize erişim kazanacaktır.