Anketler için uygulanan koşullar

 1. Genel gereklilikler
 2. Metinlerle ilgili gereklilikler
 3. Reklam verme kuralları

Genel gereklilikler

Anketler için aşağıdaki koşullar uygulanır:

 • Ankette araştırılan markanın yanı sıra ayrıca en az bir rakip marka belirtilmeli,
 • Marka isimleri kolay anlaşılır ve okunaklı olmalı; metinde ürün kodları veya uzun harf ve sayı kombinasyonları olan model kodları, ürün kategori isimleri gibi zor anlaşılır ifadeler veya konuyla ilgisi olmayan kelimeler kullanılmamalı.
 • Araştırılan marka ankette belirtilen kategoriye uygun olmalı.
 • Anketin içeriği, kullanıcıda anketin Yandex'in talebi üzerine hazırlandığı izlenimini yaratmamalıdır. Bir Yandex servisinin iş ortağıysanız anket metni bunu açık ve net bir şekilde anlatmalıdır.
 • Ankete yanıt verme seçenekleri, ürün veya hizmet adı, marka, reklam mesajı gibi kategorilerden birine ait olmalıdır. Farklı varyasyonların kombinasyonu anket sonuçlarının bozulmasına yol açabilir.

Ankette şunlara izin verilmez:

 • Kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanmasına,
 • Ürün veya hizmet reklamlarının yapılmasına,
 • Şirketleri veya ticari markaları itibardan düşürecek bilgilerin yayınlanmasına,
 • Sosyal normlara veya davranış standartlarına karşı olumsuz tavırların sergilenmesine veya saldırgan ifadelerin kullanılmasına,
 • Telefon numaraları, yazışma veya e-posta adreslerinin belirtilmesine,
 • Kullanıcıları para veya kuponlar teklif ederek teşvik etmeye.

Metinlerle ilgili gereklilikler

Anket Türkçe dilinde olmalı, yazım ve gramer hataları içermemelidir.

Anket metninde şunlar kullanılamaz:
 • BÜYÜK HARFLERLE yazılan sözcükler (USD veya TBMM gibi genel olarak kabul edilen kısaltmalar hariç),
 • Harflerin aralarına b o ş l u k l a r eklenerek yazılan sözcükler,
 • Gereksiz veya anlamsız kullanılan çok sayıda soru veya ünlem işaretleri (örneğin ““?!!!”” veya “!!!!”);
 • aynı kelimelerin veya ifadelerin çoklu tekrarları,
 • kaba ifadeler, argo sözcükleri veya genel kullanılmayan veya anlaşılmayan sözcükler.
Sınırlamalar
Anketlerin küçük reklam bloklarında doğru şekilde görüntülenmesi için şu alanlar için uygulanan sınırlamalara dikkat edin:
 • Şirket veya markanızın adı,
 • Rakip şirketler veya markalar,
 • Reklam mesajınız,
 • Rakiplerin reklam mesajları.

Boşluklar da dahil olmak üzere izin verilen maksimum karakter sayısı, seçilen rakiplerin sayısına bağlıdır:

 • 2 rakip seçilirse 36 karakter,
 • 3-4 rakip seçilirse 21 karakter.

Reklam verme kuralları

Ankette izin verilmeyen konular şunlardır:

 • Kürtaj ve hamileliğin sonlandırılması,
 • Kumar ve bahis,
 • Alkollü içecekler,
 • Besin takviyeleri,
 • Dağıtımı yasalarca sınırlandırılmış gazlar,
 • Tütün ürünleri (nargile dahil),
 • Uyuşturucu maddeler,
 • Seçim kampanyaları, kamuoyu yoklamaları, seçim sonucu tahminleri gibi siyasi bilgiler,
 • Her türlü yasa dışı eylemler,
 • Araç üstü reklamlar,
 • Markalı ürünlerin taklit ve kopyaları,
 • Kazalar, doğal afetler, terör eylemleri gibi trajik olaylar,
 • otomatik web sitesi tanıtım, otomatik takipçi edinme hizmetleri, spam bağlantılar;
 • dönem ödevi, tez ve diğer eğitim çalışmalarının satılması, yazılması veya yazılması konusunda destek verilmesi;
 • yaşam, sağlık ve sıhhate zarar verecek hizmetler;

Başka sorunuz var mı?