Konum verileri bazında segment

Belirli yerler ziyaret eden kullanıcılar hakkında veriler bazında segmentler oluşturulabilir. Segmentler sekmesinde Segment oluştur → Konum belirleme öğelerini seçin. Daire veya çokgen olmak üzere, istediğiniz konum belirleme türünü seçin. Segment için ad belirtin.

Konum eklemek için uygun bir yol seçin:

Gerekli konumları bulun veya harita üzerinde seçin ve segmente ekleyin.

Konum arama işleminde konumların isimleri, adresleri veya coğrafi koordinatları kullanılabilir. Koordinatlar; °, ′ ve ″ gibi özel simgeler ve harfler kullanmadan aşağıdaki bir örnekte olduğu gibi belirtilmelidir: 55.755831,37.617673. Arama işlemi sadece görüntülenen harita parçası üzerinde yapılır.

Segmente eklenen konumun haritadaki simgesi kırmızıya dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğuna dahil edilir. Segmente en fazla 1000 adet konum eklenebilir (Not: Koşul Hedef kitle: Ziyaretleri belirli süre içinde N gün sürenler şeklinde ise bu segmente eklenebilen konumların maksimum sayısı 100'dür).

Konumu silmek için bunun haritadaki simgesine tıklayın. Böylelikle simge maviye dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğundan kaybolur.

Liste olarak ekle

İstediğiniz adreslerin veya koordinatların listesini, konumun her biri ayrı birer satırda olmak kaydıyla girin veya kopyalayın. Konumlar'a ekle butonuna tıklayın. Listedeki bir satırda bulunan adres veya koordinatlara uygun olan hiçbir konum bulunamadığında veya birden fazla konum bulunduğunda bu satır ekleme işlemi sırasında yok sayılır.

Segmente en fazla 1000 adet konum eklenebilir (Not: Koşul Hedef kitle: Ziyaretleri belirli süre içinde N gün sürenler şeklinde ise bu segmente eklenebilen konumların maksimum sayısı 100'dür). Konumları liste olarak ekleme işlemi sırasında segmente daha önce eklediğiniz tüm konumlar silinir.

Konumu silmek için satırındaki butonuna tıklayın.

Sizi asıl ilgilendiren konumlar değil etraflarındaki daha geniş alanlar ise kapsam mesafelerini (yarıçaplarını) genişletin. Bu yarıçapları 0,5 km ile 10 km arasında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Konumlarınızın kapsam mesafesini ve kullanıcıların bunları istediğiniz ziyaret sıklığını istediğiniz zaman (ister konumları eklemeden önce veya isterseniz ekledikten sonra) istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Segmente eklediğiniz yerler için istediğiniz kullanıcı ziyaret sıklıklarını belirleyin:

  • Hedef kitle: Düzenli ziyaret edenler, oturanlar veya çalışanlar: Seçtiğiniz konumları düzenli ziyaret eden kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilir. Seçim otomatik olarak son 45 günlük veriler bazında yapılır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara mevcut konumlarından bağımsız olarak gösterilecektir.

  • Ziyaretleri belirli süre içinde toplam N gün sürenler: Bu koşula uygun olan (örneğin seçtiğiniz konumları son 1 ay içinde 10 gün boyunca ziyaret eden) kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilir. Süre olarak 1 hafta, 1 ay veya 3 ay belirtebilirsiniz. 1 gün içinde yapılan birden fazla ziyaret 1 ziyaret olarak hesaplanır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara mevcut konumlarından bağımsız olarak gösterilecektir.

  • Hedef kitle: Ziyaretleri devam edenler: Seçtiğiniz konumda an itibarıyla bulunan kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilir. Böylelikle reklamlar, belirtilen konumlarda bulunan kullanıcılara gösterilir.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişir. Segmentin işlenmesi maksimum 2 saat sürer. Kapsam dahilinde 100 veya daha fazla anonim kimlik belirleyicinin bulunması halinde segment “Hazır” duruma geçer. Artık bunları reklam gösterim ayarlarınızda kullanabilirsiniz.

Konum segmentleri oluşturma sınırlamaları

Kullanıcı adınız üzerinde konum verileri bazında oluşturulan 1000 veya daha fazla segment varsa ve bunların %5'inden azı Yandex.Direct veya Yandex.Display'de hedefleme için kullanılıyorsa konum segmentleri oluşturulamaz. Kullanılmayan segmentleri silin.