Konum verileri bazındaki segment

Belirli yerler ziyaret eden kullanıcılar hakkında veriler bazında segmentler oluşturulabilir. Segmentler sekmesinde Segment oluştur butonuna tıklayın ve Yandex verileri bazında → Konum yolunu takip edin ve segment için bir ad belirtin. Konum eklemek için uygun bir yol seçin:

Gerekli konumları bulun veya harita üzerinde seçin ve segmente ekleyin.

Konum arama işleminde konumların isimleri, adresleri veya coğrafi koordinatları kullanılabilir. Koordinatlar; °, ′ ve ″ gibi özel simgeler ve harfler kullanmadan aşağıdaki bir örnekte olduğu gibi belirtilmelidir: 55.755831,37.617673. Arama işlemi sadece görüntülenen harita parçası üzerinde yapılır.

Bulunan konumlar Arama bloğunda toplanır ve haritada mavi simgelerle işaretlenir. Bulduğunuz tüm konumları bir butona tıklayarak toplu olarak segmente ekleyebilirsiniz. Belirli bir konumu segmente eklemek için segmentin satırına veya haritadaki simgesine tıklayın.

Segmente eklenen konumun haritadaki simgesi kırmızıya dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğuna dahil edilir. Segmente en fazla 1000 adet konum eklenebilir (NOT: Koşul Hedef kitle: Ziyaretleri belirli süre içinde N gün sürenler şeklinde ise bu segmente eklenebilen konumların maksimum sayısı 100'dür).

Konumu silmek için bunun haritadaki simgesine tıklayın. Böylelikle simge maviye dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğundan kaybolur.

Sizi asıl ilgilendiren konumlar değil etraflarındaki daha geniş alanlar ise kapsam mesafelerini (yarıçaplarını) genişletin. Bu yarıçapları 0,5 km ile 10 km arasında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz.

Kullanıcıların segmente eklediğiniz yerler için istediğiniz ziyaret sıklıklarını belirleyin:

  • Hedef kitle: Ziyaretleri devam edenler: Seçtiğiniz konumda an itibarıyla bulunan kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilecek. Böylelikle reklamlarınız, konumlarınızın kapsam mesafelerinin dahilinde bulunan kullanıcılara gösterilecek.

  • Hedef kitle: Düzenli ziyaret edenler: Seçtiğiniz konumları düzenli ziyaret eden kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilecek. İstediğiniz yerlerde oturan veya çalışan kullanıcılar bu koşula uygun olabilir. Seçim otomatik olarak son 45 günlük veriler bazında yapılır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara bunların halihazırdaki konumlarından bağımsız olarak gösterilecektir.

  • Ziyaretleri belirli süre içinde toplam N gün sürenler: Bu koşula uygun olan (örneğin seçtiğiniz konumları son 1 ay içinde 10 gün boyunca ziyaret eden) kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilecek. Süre olarak 1 hafta, 1 ay veya 3 ay belirtebilirsiniz. 1 gün içinde yapılan birden fazla ziyaret 1 ziyaret olarak hesaplanır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara bunların halihazırdaki konumlarından bağımsız olarak gösterilecektir.

Konumlarınızın kapsam mesafesini ve kullanıcıların bunları istediğiniz ziyaret sıklığını istediğiniz zaman (ister konumları eklemeden önce veya isterseniz ekledikten sonra) istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişecek. Segmentin işlenmesi maksimum 2 saat sürer. Kapsam dahilinde 1000 veya daha fazla anonim kimlik belirleyicinin bulunması halinde segment “Hazır” durumuna geçer. Artık bunları reklam gösterim ayarlarınızda kullanabilirsiniz.