Konum verileri bazındaki segment

Belirli yerleri ziyaret eden kullanıcılar hakkında verilerle segment oluşturabilirsiniz. Segmentler sekmesinde Segment oluştur → Coğrafi konum seçeneğine tıklayın. Daire veya çokgen seçeneklerinden istediğinizi seçin. Segment adı girin.

Konum eklemek için uygun bir yol seçin:

Gerekli konumları bulun veya harita üzerinde seçin ve segmente ekleyin.

Konum arama işleminde konumların isimleri, adresleri veya coğrafi koordinatları kullanılabilir. Koordinatlar; °, ′ ve ″ gibi özel simgeler ve harfler kullanmadan aşağıdaki bir örnekte olduğu gibi belirtilmelidir: 55.755831,37.617673. Arama işlemi sadece görüntülenen harita parçası üzerinde yapılır.

Segmente eklenen konumun haritadaki simgesi kırmızıya dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğuna dahil edilir. Segmente en fazla 1000 adet konum eklenebilir (NOT: Koşul Hedef kitle: Ziyaretleri belirli süre içinde N gün sürenler şeklinde ise bu segmente eklenebilen konumların maksimum sayısı 100'dür).

Konumu silmek için haritadaki ilgili konum simgesine tıklayın. Böylelikle, simge maviye dönüşür ve adresini veya koordinatlarını içeren satır Konumlar bloğundan silinir.

Liste olarak ekle

İstediğiniz adreslerin veya koordinatların her birini ayrı birer satıra girin veya kopyalayın. Konumlar'a ekle butonuna tıklayın. Bir satırdaki adrese veya koordinata uygun olan hiçbir konum bulunamazsa veya birden fazla konum bulunursa, bu satır, ekleme işlemi sırasında yok sayılır.

Segmente en fazla 1000 adet konum eklenebilir (NOT: Koşul Hedef kitle: Ziyaretleri belirli süre içinde N gün sürenler şeklinde ise bu segmente eklenebilen konumların maksimum sayısı 100'dür). Konumları liste olarak ekleme işlemi sırasında segmente daha önce eklediğiniz tüm konumlar silinir.

Konum silmek için ilgili satırdaki butonuna tıklayın.

Sizin için önemli olan konumlardan çok etraflarındaki alanlar ise kapsam mesafelerini (yarıçaplarını) genişletin. Bu yarıçapları 0,5 km ile 10 km arasında istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Konumların kapsam mesafesi ile kullanıcıların ziyaret sıklığını istediğiniz zaman (konumları eklemeden önce veya ekledikten sonra) istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

Segmente eklediğiniz yerler için istediğiniz kullanıcı ziyareti sıklığını belirleyin:

  • Hedef kitle: Düzenli ziyaret edenler, yakında oturan veya çalışanlar: Seçtiğiniz konumları düzenli ziyaret eden, bunların yakınlarında oturan veya çalışan kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilir. Seçim otomatik olarak son 45 günlük veriler bazında yapılır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara bunların halihazırdaki konumlarından bağımsız olarak gösterilecektir.

  • Ziyaretleri belirli süre içinde toplam N gün sürenler: Bu koşula uygun olan (örneğin seçtiğiniz konumları son 1 ay içinde 10 gün boyunca ziyaret eden) kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilecek. Süre olarak 1 hafta, 1 ay veya 3 ay belirtebilirsiniz. 1 gün içinde yapılan birden fazla ziyaret 1 ziyaret olarak hesaplanır. Reklamlarınız bu koşula uygun tüm kullanıcılara, mevcut konumlarından bağımsız olarak gösterilir.

  • Hedef kitle: Ziyaretleri devam edenler: Seçtiğiniz konumda an itibarıyla bulunan kullanıcıların anonim kimlik belirleyicileri segmente dahil edilir. Böylelikle reklamlarınız, coğrafi konumları belirlenenlerle aynı olan kullanıcılara gösterilir.

Oluşturulan segmentin durumu “İşleniyor” olarak değişir. Segmentin işlenmesi maksimum 2 saat sürer. Kapsam dahilinde 1000 veya daha fazla anonim kimlik belirleyici bulunması halinde segment “Hazır” duruma geçer ve reklam gösterim ayarlarınızda kullanılabilir.