“Aktivite” grubu raporları

“Görüntüleme derinliği” raporu

Bu raporda sunulan veriler hedef kitlenin ilgi derecesini gösterir. Rapor görüntülenen sayfa sayısı (görüntüleme derinliği) hakkında bilgiler içerir. Ziyaretçilerin rapor dönemi içindeki tüm ziyaretleri, tablonun ilk sütununda listelenen aralıklar halinde gruplandırılır. Grafikler, görüntüleme derinliğine ve sitede geçirilen zamana göre ziyaret sayısının dağılımını gösterir.

“Sitede zaman” raporu

Bu raporda sunulan veriler hedef kitlenin ilgi derecesini gösterir. Rapor kullanıcıların sitede geçirdikleri zaman hakkında bilgiler içerir. Ziyaretçilerin rapor dönemi içindeki tüm ziyaretleri, tablonun ilk sütununda listelenen aralıklar halinde gruplandırılır. Grafikler, görüntüleme derinliğine ve sitede geçirilen zamana göre ziyaret sayısının dağılımını gösterir.

“Günün saatine göre” raporu

Bu rapor, günün saatine göre sitede trafiğin dağılımını gösterir. Gün boyunca her saat dilimi için, ilgili zaman aralığında başlayan ziyaretlere göre bilgiler ekrana getirilir. Örneğin, “10:00” sütunu saat 10:00 ile 11:00 arasında başlayan ziyaretlere karşılık gelir. Raporda ayrıca, seçilen döneme ait ziyaretler, hemen çıkmalar, görüntüleme derinliği ve ziyaretçinin sitede geçirdiği süreler gibi ortalama veriler gösterilir.