Veri aktarımı kısıtlamaları

  1. Genel
  2. Ziyaret parametreleri
  3. E-ticaret

Servise ait araçların maksimum seviyede erişime sahip olmasını sağlamak için Yandex Metrica'ya aktarılan veri sayısında kısıtlamalar uygulamaktadır.

Genel

Kısıtlama Not

Eylem sayısı (sayfa görüntülemeler, hedeflere ulaşma, parametre gönderme, e-ticaret eylemleri vb.)

Tek ziyarette 1000'e kadar

Bu sınır aşılırsa, mevcut ziyaretin kaydedilmesi durdurulur ve sonraki açık sayfa ile yeni bir ziyaret oluşturulmaya başlar. Ziyareti oluşturan eylemler dikkate alınır fakat bunlar isteğe bağlı olarak watchID alanına kaydedilebilir.

Veri sorgusunda iletilen ziyaret parametrelerinin kapsamı

8 KB'a kadar (8192 karakter)

Ziyaret süresi

48 saate kadar

Eylemin gönderilmesinden itibaren geçen süre

12 saaate kadar

Ziyaret parametreleri

Kısıtlama Not

Parametre sayısı ve değerleri

Aynı ziyarette 512'ye kadar

Limite, tüm parametreler (anahtarlar) ve parametrelere ait değerler dahildir.

Parametrelerin yuvalama seviyeleri

10'a kadar

Daha fazla bilgi için bkz. Ziyaret parametrelerinin aktarımı.

E-ticaret

Kısıtlama Not

Ürünü görüntüleme, sepete ürün ekleme, sepetten ürün çıkarma, satın alma

Aynı ziyarette 512'ye kadar

Listedeki bir ürünü görüntüleme, ürüne tıklama, banner'ı görüntüleme, banner'a tıklama

Bir ziyarette 400'e kadar

“Listedeki ürünlerin görüntülemeleri” eylemi kapsamında görüntülenen her ürün ayrı bir eylem olarak kabul edilir.

Daha fazla bilgi için bkz. E-ticaret verilerinin aktarılması.