Genel

Site adresini belirtmeniz zorunludur.

Sayaç numarası
Sayaca bağlı veri deposunu benzersiz şekilde tanımlayan ve kendisi de benzersiz olan bir numaradır. Sayaç kurma işlemi sırasında sistem tarafından otomatik olarak tayin edilir ve sonradan değiştirilemez. Sayaç sayfada başlatıldığında belirtilir.
Sayaç adı

Sayaçlarım sayfasında ve üstteki sayaçlar arası geçiş menüsünde görüntülenir. Özel bir ad belirtilmediği takdirde Site adresi alanındaki değer sayaç adı olarak kullanılır.

Site adresi

Web sitesinin ana alan adıdır. Alanın doldurulması zorunludur. http://, https:// gibi şema/protokol göstergeleri belirtilmez.

Bu alanda site yolunu (URL yapısında path) belirtebilirsiniz. Örneğin: example.com/category/. Lütfen dikkat! Veri giriş satırında oluşabilecek hataları önlemek için adresi belirli bir dosyaya veya sayfa bölümüne (“#” simgesine) kadar belirtmeyin. Ayrıca URL'de aktarılan sorgu parametrelerinin de (“?” simgesini takip eden adres kısmının) yok sayılacağını unutmayın.

URL yapısı hakkında ayrıntılı bilgi

http://<host>/<path>/<page>?<params>

  • <host>: Sitenin alan adı.
  • <path>: Site yolu (hiyerarşik yapıya sahip olabilir). Yapı, “/” simgesiyle belirlenir.
  • <page>: Site sayfasının adı,
  • <params>: Parametreler bloğu (<path> bloğundan “?” simgesiyle ayrılır).
Sitelerin ek adresleri

Aşağıda sıralanan durumlarda ek adresin belirtilmesi yararlı olur:

  • Tek bir sayacın yüklü olduğu aynı site, farklı adreslerden yanıt verdiğinde,
  • Birden fazla siteyle ilgili istatistikleri tek bir sayaç üzerinden almak istediğinizde.

Belirlenen adresler arasında yapılan tüm geçişler iç geçiş sayılır.

Bu alanda site yolunu (URL yapısında path) belirtebilirsiniz. Örneğin: example.com/category/. Lütfen dikkat! Veri giriş satırında oluşabilecek hataları önlemek için adresi belirli bir dosyaya veya sayfa bölümüne (“#” simgesine) kadar belirtmeyin. Ayrıca URL'de aktarılan sorgu parametrelerinin de (“?” simgesini takip eden adres kısmının) yok sayılacağını unutmayın.

Raporlar, site adreslerinize ait olmayan sayfalara yapılan ziyaretler hakkında ve ihtiyaç duymadığınız bilgiler içeriyorsa, Sadece belirtilen site adreslerinden gelen verileri kabul et seçeneğini çalıştırın.

Bu, genellikle şu durumlarda ortaya çıkar:

  • Numaranızı taşıyan sayacınız yanlışlıkla başka bir sitede etkinleştirmiş olabilir
  • Site sayfalarınız proxy sunucu kullanılarak bir başkası tarafından ziyaret edilmiş olabilir
  • İnternette sitenizin kopyasını barındıran başka alan adları mevcut olabilir. Bilgiler kopyalanırken sayaç kodunuz da kopyalanmış olabilir.

Alt alan adları dahil seçeneği filtreleme sırasında hem ana sitenin hem de ek sitelerin alt alan adlarını (subdomain.example.com, other.subdomain.example.com, ...) hesaba katmayı sağlar.

Ziyaretin zaman aşımı (dakika olarak)

Ziyaretçinin sitede eylemsiz kaldığı süredir. Dakika olarak belirtilen süre dolduğunda ziyaretin sona erdiği varsayılır. Ziyaret zaman aşımı 30 ile 360 arasında bir tamsayı olmalıdır. Varsayılan değer 30 dakikadır.