Metrica'da robotları görüntüleme

Robotlar: Belirli bir amaç için siteyi dolaşan programlardır. Örneğin, bir siteyi dizine eklemek veya çalışmasını denetlemek için. Bazı robotlar kendilerini tanıtırlar. Diğerleri, aksine, analitik sistemlerin onları belirlememesi için gerçek bir kullanıcı maskesi altında gizlenmeye çalışırlar. Metrica, robotları davranışsal faktörlere ve diğer teknik sinyallere göre belirler.
  1. Siteyi hangi robotların ziyaret ettiği nasıl anlaşılır?
  2. Robotlu ve robotsuz verilerle istatistikler nasıl karşılaştırılır?

Metrica raporlarında robotların filtrelenmesi doğru metrik değerler elde etmeye yardımcı olur. Örneğin, hemen çıkma oranı, sitede geçirilen süre ve görüntüleme derinliği.

Siteyi hangi robotların ziyaret ettiği nasıl anlaşılır?

Not. Sayaç ayarlarında robotları davranışa göre filtrele filtresi etkinleştirilmişse, ek robot filtreleme ayarları kullanılamaz.

Metrica Logs API kullanıyorsanız ve robotlar olmaksızın kümelenmemiş verilere ihtiyacınız varsa davranışa göre robot filtrelemeyi kullanabilirsiniz. Diğer durumlarda, aşağıda açıklandığı şekilde raporlardaki verilerin görüntülenme modunu değiştirin.

Kendilerini tanıtan robotlar (User-agent'ları bilinenler) istatistiklerden hemen çıkarılır. Bunları Robotlar raporunda görebilirsiniz. Örneğin, arama robotlarının siteye sayfaları indekslemek için gelip gelmediğini belirlemeye yardımcı olur. Bkz. Yandex robotları kendilerini nasıl tanıtır?

Davranışa göre tanımlanan robot ziyaretlerinin görüntülenmesi özelleştirilebilir. Varsayılan olarak, istatistikler bu ziyaretleri hesaba katmadan görüntülenir.

Davranışa göre filtrelenmiş robotların oranını şu şekilde takip edebilirsiniz:

Raporlarda

Şu metriği kullanın: Robot olma ihtimali yüksek olan ziyaretçilerin yüzdesi. Bunu eklemek için raporda Veriler ayarında robotlu'yu seçin. Bundan sonra raporlarda robot olma ihtimali yüksek olan ziyaretçilerin yüzdesi metriği seçeneği etkinleşir ve metrik veri tablosunda görüntülenir.

Seçenek kapalıyken bile Robot olma ihtimali yüksek olan ziyaretçilerin yüzdesi metriğini ekleyebilirsiniz. Bunun için raporda Metrikler butonuna tıklayın ve Davranış → Robot olma ihtimali yüksek olan ziyaretçilerin yüzdesi yolunu takip edin.

Özet sayfasında
Veriler yapılandırmasını kullanın:
  • robotsuz: varsayılan olarak atanan değer,
  • robotlu: verilerin robot ziyaretlerine göre yeniden hesaplanması için bunu seçin.
Widget da kullanabilirsiniz:
  • Trafik kalitesi → Gösterge dinamikleri → Robot olma ihtimali yüksek olan ziyaretçilerin payı;
  • Trafik hacmi → Toplam hacim → Robot ziyaretlerinin oranı.

Robotlu ve robotsuz verilerle istatistikler nasıl karşılaştırılır?

İstatistikleri karşılaştırmak için raporda Veriler: robotsuz ayarında Robotlu verilerle karşılaştır'ı seçin. Bu şekilde robotların sitenizi nasıl etkilediğini görebilirsiniz. Örneğin, robotlar görüş derinliğinde bir düşüşe ve hemen çıkma oranında artışa neden olabilir.