Veri aktarımı

Siteye gelen her bir ziyaretçi Yandex.Metrica'dan benzersiz bir kimlik belirleyicisi (ClientID) alır. Fakat gerektiğinde ziyaretçilerinizi tanımlamak için kendi kimlik belirleme sisteminizi de kullanabilirsiniz. Yandex.Metrica'da site sahibi tarafından belirtilen kullanıcı kimlik belirleyicisi için UserID adı kullanılır.

Ziyaretçi parametreleri Yandex.Metrica'ya birden fazla farklı yöntemle aktarılabilir:

Ziyaretçi parametreleriyle ilgili veriler birkaç saat içinde raporlara girmiş olur. İstatistikleri görmek için Ziyaretçi parametreleri raporunu kullanın. Bu veriler ayrıca Yandex.Direct ve Yandex.Audience'ta hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentlerin oluşması için de kullanılabilir (bkz. Örnek).

Not. ClientID ve UserID'leri içeren ziyaretçi parametreleri aktarılırken Yandex raporlarında toplam ziyaretçi sayısı, aktarılan kimlik belirleyicilerin sayısından farklı olur. Bu durum, UserID'lerin ClientID'ye ilişkilendirme özelliklerinden kaynaklanır.

Site ziyareti sırasında

Bu yöntem ziyaretçi sitede bulunduğunda alınan veriler bazında raporların hazırlanması için kullanılabilir.

Ziyaretçi parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla Yandex.Metrica'ya aktarılır. Bu yöntemle gönderilen bilgiler Yandex.Metrica'dan silinemez.

Parametreleri istediğiniz zaman göndermek için userParams yöntemini kullanın. Parametrelerin sayaç başlatma işlemi sırasında aktarımı için verileri userParams parametresinde belirtin. Bilgi JavaScript objeleri olarak aktarılır ve aşağıdaki gibi işlenir:

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

 • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
 • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
 • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
 • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.

Ziyaretçinin kendi kimlik belirleyicisini aktarmak için UserID parametresini kullanın. Diğer ziyaretçi parametreleri için istediğiniz isimleri seçebilirsiniz.

Bir ziyarette en fazla 1000 parametre aktarılabilir. Hiyerarşik veri yapısı aktarıldığında Yandex.Metrica raporlarında maksimum 10 yuvalanma düzeyi gösterilir.

Verilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında userParams yönteminin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılır. Eksiksiz istatistik toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için süre tanıyın.

userParams yöntemiyle aktarılan bilgi, Yandex.Metrica raporlarında birkaç saat içerisinde görünür hale gelecektir.

Örnek olarak “normal” ve “VIP” olmak üzere iki kategoride müşterileri olan bir internet mağazası düşünelim. Müşterinin kategori bilgilerinin, sitenin kendi veritabanında muhafaza edildiğini farz edelim. Kullanıcı siteye giriş yaptıktan sonra sitenin sayfalarındaki Giriş yap bağlantıları kullanıcının kendi ismi veya kullanıcı adıyla değişerek yanında kullanıcının (varsa) VIP kategorisine ait olduğuna dair bir not görüntülenir: Ali / VIP. Durum verileriyle birlikte veritabanınızda kayıtlı olan ziyaretçi kimlik belirleyicisini de aktarabilirsiniz.

Yandex.Metrica'ya veri göndermek için sitenin tüm sayfalarına userParams yöntemini çağıracak kodu ekleyin.

VIP kategori bilgilerinin aktarılması gerektiğinde kod şu şekilde görünür:

ym(XXXXXX, 'userParams', {
  vip_status: true,
  child: 1,
  child_age: 13,
  UserID: 12345
});

Öte yandan özel kategoriye ait olmayan “normal” bir ziyaretçi hakkında bilgi aktarılırken kod şu şekilde görünür:

ym(XXXXXX, 'userParams', {
  vip_status: false,
  child: 1,
  child_age: 13,
  UserID: 12345
});

Burada XXXXXX, sayacınızın numarasıdır.

Özel kategoriye geçen “normal” bir müşteri siteye kullanıcı girişi yaptığında yeni durumla ilgili bilgiler userParams yöntemi kullanılarak Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu durumda ziyaretçinin yeni statüsü, geçmişteki tüm ziyaretler için (bu müşteri en başından beri hep VIP kategorisinde olmuş gibi) uygulanmayacaktır.

Verilerin CSV dosyası olarak istenilen zaman aktarımı

Bu yöntemle ziyaretçi sitede bulunduğunda toplanan verilerin yanı sıra ziyaretçi siteden ayrıldıktan sonra toplanan verileri de Yandex.Metrica'ya aktarmanıza olanak sağlar.

CSV formatı spesifikasyonu

CSV formatı açıklaması

Veri aktarımı için zorunlu alan
Alan adı Açıklama Örnek
clientID | userID Site ziyaretçisinin kimlik belirleyicisi P12345
key Ziyaretçi parametresi. Bir ziyaretçi için maksimum sayı 1000'dir. age | client.age
value Ziyaretçi parametresi değeri 40

Hiyerarşik parametre yapısının aktarımı için “.” (nokta) işaretini kullanın. Örneğin key alanına birden fazla değer aktarmak gerektiğinde bunları şu şekilde yazın: client.demography.age.

Yandex.Metrica raporlarında görüntülenen, alanlardaki maksimum karakter sayısı:
 • key — 255;
 • value — 50.
ClientID ne zaman aktarılmalı?

Raporlarda özellikle özel kimlik belirleyicilerin kullanımına gerek olmadığı durumlarda verilerin aktarımı için ClientID'yi kullanmanızı öneririz. Bu durumda veri aktarımı için gerekecek şeyler:

 1. getClientID yöntemiyle ClientID'yi almanız,
 2. ClientID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız .

UserID ne zaman aktarılmalı?

Sitede özel bir kullanıcı kimlik belirleme sistemi oluşturulduğu ve raporda bu kimlik belirleyicilerin kullanımına ihtiyaç olduğu durumlarda UserID'yi aktarmanız önerilir. Böyle durumlarda veri aktarımı için UserID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız gerekir.

Dosya ile çalışma şekli

Yandex.Metrica kullanıcı arayüzünü verilerin yüklenip silinmesi için kullanabilirsiniz. Dosya ile ilgili tüm işlemler Ayarlar bölümündeki Veri yükleme sekmesinde, Kullanıcı parametrelerinin yüklenmesi bloğunda yapılır.

Veri yükleme

Oluşturulan CSV dosyasını Yandex.Metrica'ya aktarmak için şu eylemleri yapın:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yükleyeceğiniz kimlik belirleyicinin türüne (UserID ya da ClientID) uygun dosya türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklaması da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kulanılan bir CSV dosyası örneği

Veri silme

Daha önce yüklediğiniz verilerin tamamını veya bir kısmını servisten silmek için gereken CSV dosyasını hazırlayın. Bu dosya silmek istediğiniz verilerin sadece key alanını içermelidir. Ardından şu eylemleri yapın:

 1. Veri sil butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede değişiklikleri uygulamak istediğiniz dosyanın türünü kimlik belirleyiciye (UserID ya da ClientID olmak üzere) uygun olarak seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklaması da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin silinmesi için kulanılan bir CSV dosyası örneği

Dosyanın servis tarafından işlenmesi için belirli bir süre tanımanız gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra aktarılan verilere Ziyaretçi parametreleri raporu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler ayrıca Yandex.Direct ve Yandex.Audience'ta hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentlerin oluşması için de kullanılabilir (bkz.: Örnek).