Veri aktarımı ve veri işleme

Siteye gelen her bir ziyaretçi Yandex.Metrica'dan benzersiz bir kimlik belirleyicisi (ClientID) alır. Fakat gerektiğinde site sahibi, ziyaretçilerini tanımlamak için kendi kimlik belirleme sistemini de kullanabilir.

İlgili özel tanımlayıcılar site sahibi tarafından setUserID yöntemiyle Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu şekilde UserID ile ClientID arasında gerekli bağlantı sağlanır.

Özel kimlik belirleyicilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında yöntemin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılacak. Tam ve doyurucu istatistiklerin toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için bir süre tanımanızı öneririz.

Ziyaretçi parametreleri birden fazla farklı yöntemle aktarılabilir:

Site ziyareti sırasında

Bu yöntem ziyaretçi sitede bulunduğunda alınan veriler bazında raporların hazırlanması için kullanılabilir.

Ziyaretçi parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla Yandex.Metrica'ya aktarılır. Parametrelerin istendiğinde iletilmesi için userParams yöntemi kullanılır.

Sayaç başlatıldığında ziyaretçi parametreleri userParams parametresinde belirtilebilir.

JavaScript objeleri şeklinde Yandex.Metrica'ya gönderilen veriler aşağıdaki gibi işlenir.

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

 • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
 • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
 • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
 • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
Not. JavaScript API aracılığıyla aktarılan veriler servisten silinmez.

Örnek olarak “normal” ve “VIP” olmak üzere iki kategoride müşterileri olan bir internet mağazası düşünelim. Müşterinin kategori bilgilerinin, sitenin kendi veritabanında muhafaza edildiğini farz edelim. Kullanıcı siteye giriş yaptıktan sonra sitenin sayfalarındaki Giriş yap bağlantıları kullanıcının kendi ismi veya kullanıcı adıyla değişerek yanında kullanıcının (varsa) VIP kategorisine ait olduğuna dair bir not görüntülenecek: Ali / VIP. Müşterinin kategori bilgilerinin Yandex.Metrica'ya otomatik gönderilmesi için sitenin her sayfasına userParams yöntemini çağıracak özel bir kod eklemek gerekir.

VIP kategori bilgilerinin aktarılması gerektiğinde kod şu şekilde görünür:

yaCounterXXXXXX.userParams({
  vip_status: true,
  child: 1,
  child_age: 13
});

Öte yandan özel kategoriye ait olmayan “normal” bir ziyaretçi hakkında bilgi aktarılırken kod şu şekilde görünür:

yaCounterXXXXXX.userParams({
  vip_status: false,
  child: 1,
  child_age: 13
});

Burada XXXXXX, sayacınızın numarasıdır.

Özel kategoriye geçen “normal” bir müşteri siteye kullanıcı girişi yaptığında yeni durumla ilgili bilgiler userParams yöntemi kullanılarak Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu durumda, ziyaretçinin yeni statüsü geçmişteki tüm ziyaretleri için (başka bir deyişle, bu müşteri en başından beri hep VIP kategorisinde olmuş gibi) uygulamayacaktır.

Verilerin CSV dosyası olarak istenilen zaman aktarımı

Bu yöntemle ziyaretçi sitede bulunduğunda toplanan verilerin yanı sıra ziyaretçi siteden ayrıldıktan sonra toplanan verileri de Yandex.Metrica'ya aktarmanıza olanak sağlar.

CSV formatı spesifikasyonu

CSV formatı açıklaması

Veri aktarımı için zorunlu alanAlanlar, hiyerarşik veri yapısını destekler.
Alan adıAçıklamaÖrnek
clientID | userIDSite ziyaretçisinin kimlik belirleyicisiP12345
keyZiyaretçi parametresi. Bir ziyaretçi için mininum sayı: 1000age | client.age
valueZiyaretçi parametresi değeri40

Hiyerarşik parametre yapısının aktarımı için “.” (nokta) işaretini kullanın. Örneğin key alanına birden fazla değer aktarmak gerektiğinde bunları şu şekilde yazın: client.demography.age.

ClientID ne zaman aktarılmalı?

Raporlarda özellikle özel kimlik belirleyicilerin kullanımına gerek olmadığı durumlarda verilerin aktarımı için ClientID'yi kullanmanızı öneririz. Bu durumda veri aktarımı için gerekecek şeyler:

 1. getClientID yöntemiyle ClientID'yi almanız,
 2. ClientID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız .

UserID ne zaman aktarılmalı?

Sitede özel bir kullanıcı kimlik belirleme sistemi oluşturulduğu ve raporda bu kimlik belirleyicilerin kullanımına ihtiyaç olduğu durumlarda UserID'yi aktarmanız önerilir. Böyle durumlarda veri aktarımı için UserID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarmanız gerekir.

Dosya ile çalışma şekli

Yandex.Metrica kullanıcı arayüzünü verilerin yüklenip silinmesi için kullanabilirsiniz. Dosya ile ilgili tüm işlemler Ayarlar bölümündeki Veri yükleme sekmesinde, Kullanıcı parametrelerinin yüklenmesi bloğunda yapılır.

Not. Dosya ile aktarılan ziyaret parametreleri daha sonra servisten kaldırılamaz, sadece ziyaretçi parametreleri kaldırılabilir.
Veri yükleme

Oluşturulan CSV dosyasını Yandex.Metrica'ya aktarmak için şu eylemleri yapın:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yükleyeceğiniz kimlik belirleyicinin türüne (UserID ya da ClientID) uygun dosya türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerekiyorsa yükleme açıklamasını da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kullanılan bir CSV dosyası örneği

Veri silme

Daha önce yüklediğiniz verilerin tamamını veya bir kısmını servisten silmek için gereken CSV dosyası hazırlayın. Bu dosya silmek istediğiniz verilerin sadece key alanını içermelidir. Ardından şu eylemleri yapın:

 1. Veri sil butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede değişiklikleri uygulamak istediğiniz dosyanın türünü UserID ya da ClientID olmak üzere kimlik belirleyiciye uygun olarak seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklaması da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin silinmesi için kullanılan bir CSV dosyası örneği

Dosyanın servis tarafından işlenmesi için belirli bir süre tanımanız gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra aktarılan verilere Ziyaretçi parametreleri raporu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler ayrıca Yandex.Direct ve Yandex.Audience'ta hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentlerin oluşması için de kullanılabilir (bkz.: Örnek).