Ziyaretçi parametrelerini aktarma

 1. Sitenin ziyareti esnasında verilerin iletimi
 2. Verilerin CSV dosyası olarak istenilen zaman aktarımı
İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Ziyaretlerle ilgili verilerin çoğunluğunu Yandex.Metrica sayacı otomatik toplar. Ayrıca ziyaret parametreleri aktararak bu verileri kendi verilerinizle de tamamlayabilirsiniz. Site ziyaretçilerinin ziyaret istatistiklerinin yanı sıra siteye gelen ziyaretçilerin özellikleri de ilgi konusu olabilir.

Yandex.Metrica, kullanıcı parametreleri olarak adlandırılan ve istediğiniz gibi belirleyebileceğiniz veri setini aktarmanıza olanak tanır. Bu parametre setine ziyaretten ziyarete değişmeyen ve isim-soyisim gibi kişisel bilgiler içermeyen kullanıcı bilgilerini dahil etmeniz önerilir. Ziyaretçi özellikleri ile ziyaret özellikleri arasındaki farklılıklar hakkında ayrıntılı bilgi için Verilerin işlenmesi ve saklanması bölümüne geçin.

Sağladığınız parametrelerin raporlarda görünmesi için Yandex.Metrica’nın bu parametreleri sitenin ziyaretçileriyle ilişkilendirmesi gerekir. Servis, bunun için özel tanımlayıcılar kullanır: ClientID ve UserID. Parametreler, verilerin Yandex.Metrica’ya gönderildiği andan önceki 90 günlük sürede siteyi ziyaret etmiş ziyaretçilerin ziyaretlerini içerir.

Not. ClientID ve UserID'leri içeren kullanıcı parametreleri aktarılırken Yandex raporlarında toplam ziyaretçi sayısı, aktarılan kimlik belirleyicilerin sayısından farklı olur. Bu durum, UserID'lerin ClientID'ye ilişkilendirme özelliklerinden kaynaklanır.

İletilen bilgiler, birkaç saat içinde raporlarda görüntülenmeye başlar. İstatistikleri görmek için Ziyaretçi parametreleri raporunu kullanın. Ayrıca, bu verileri kullanarak Yandex.Direct ve Yandex.Audience'ta hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentler oluşturulabilir (bkz.: örnek).

Not. Metrica’ya gönderilen parametreler, son yükleme tarihinden itibaren iki yıl boyunca saklanır. Saklanma süresi dolduğunda veriler raporda görüntülenmeyecektir.
ClientID ne zaman aktarılmalı?

Raporlarda özellikle özel kimlik belirleyicilerin kullanımına gerek olmadığı durumlarda verilerin aktarımı için ClientID'yi kullanmanızı öneririz.

UserID ne zaman aktarılmalı?

Sitede özel bir kullanıcı kimlik belirleme sistemi oluşturulduğu ve raporda bu kimlik belirleyicilerin kullanımına ihtiyaç olduğu durumlarda UserID'yi aktarmanız önerilir.

Ziyaretçi parametreleri Yandex.Metrica'ya birden fazla farklı yöntemle aktarılabilir:

Sitenin ziyareti esnasında verilerin iletimi

Bu yöntem ziyaretçi sitede bulunduğunda alınan veriler bazında raporların hazırlanması için kullanılabilir.

Ziyaretçi parametreleri JavaScript API'si aracılığıyla Yandex.Metrica'ya aktarılır. Bu yöntemle gönderilen bilgiler Yandex.Metrica'dan silinemez.

Parametreleri istediğiniz zaman göndermek için userParams yöntemini kullanın. Parametrelerin sayaç başlatma işlemi sırasında aktarımı için verileri userParams parametresinde belirtin. Bilgi JavaScript objeleri olarak aktarılır ve aşağıdaki gibi işlenir:

Alanın adı ve yuvalanma seviyesi sırasıyla parametre adı ve parametre seviyesi olarak yorumlanır. Alan değeri türüne bağlı olarak aşağıda açıklandığı gibi işlenir:

 • Değer obje ise her nesne anahtarı için bir ağaç dalı oluşturulur ve her değer için algoritma yinelemeli olarak çağrılır.
 • Değer dize ise her bir farklı dize değeriyle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.
 • Değer sayı ise tüm sayıların toplam ve ortalama değeri hesaplanır.
 • Değer true, false veya null ise bu türde her bir değerle kaç kez karşılaşıldığı hesaplanır.

Verilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında userParams yönteminin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılır. Eksiksiz istatistik toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için süre tanıyın.

Örnek

Örnek olarak “normal” ve “VIP” olmak üzere iki kategoride müşterileri olan bir internet mağazası düşünelim. Müşterinin kategori bilgilerinin, sitenin kendi veritabanında muhafaza edildiğini farz edelim. Kullanıcı siteye giriş yaptıktan sonra sitenin sayfalarındaki Giriş yap bağlantıları kullanıcının kendi ismi veya kullanıcı adıyla değişerek yanında kullanıcının (varsa) VIP kategorisine ait olduğuna dair bir not görüntülenir: Ali / VIP. Durum verileriyle birlikte veritabanınızda kayıtlı olan ziyaretçi kimlik belirleyicisini de aktarabilirsiniz.

Yandex.Metrica'ya veri göndermek için sitenin tüm sayfalarına userParams yöntemini çağıracak kodu ekleyin.

VIP kategori bilgilerinin aktarılması gerektiğinde kod şu şekilde görünür:

ym(XXXXXX, 'userParams', {
  vip_status: true,
  child: 1,
  child_age: 13,
  UserID: 12345
});
Öte yandan özel kategoriye ait olmayan “normal” bir ziyaretçi hakkında bilgi aktarılırken kod şu şekilde görünür:
ym(XXXXXX, 'userParams', {
  vip_status: false,
  child: 1,
  child_age: 13,
  UserID: 12345
});

Burada XXXXXX, sayacınızın numarasıdır.

Özel kategoriye geçen “normal” bir müşteri siteye kullanıcı girişi yaptığında yeni durumla ilgili bilgiler userParams yöntemi kullanılarak Yandex.Metrica'ya gönderilir. Bu durumda ziyaretçinin yeni statüsü, geçmişteki tüm ziyaretler için (bu müşteri en başından beri hep VIP kategorisinde olmuş gibi) uygulanmayacaktır.

Verilerin CSV dosyası olarak istenilen zaman aktarımı

Bu yöntemle ziyaretçi sitede bulunduğunda toplanan verilerin yanı sıra ziyaretçi siteden ayrıldıktan sonra toplanan verileri de Yandex.Metrica'ya aktarmanıza olanak sağlar.

CSV formatı spesifikasyonu

CSV formatı açıklaması

Veri aktarımı için zorunlu alan
Alan adı Açıklama Örnek
clientID | userID Site ziyaretçisinin kimlik belirleyicisi P12345
key Ziyaretçi parametresi. Bir ziyaretçi için maksimum sayı 1000'dir. age | client.age
value Ziyaretçi parametresi değeri 40

Hiyerarşik parametre yapısının aktarımı için “.” (nokta) işaretini kullanın. Örneğin key alanına birden fazla değer aktarmak gerektiğinde bunları şu şekilde yazın: client.demography.age.

Yandex.Metrica raporlarında görüntülenen, alanlardaki maksimum karakter sayısı:
 • key — 255;
 • value — 50.
Verileri iki şekilde iletebilirsiniz:
 1. getClientID yöntemiyle ClientID'yi alın,
 2. ClientID'nin belirtildiği bir CSV dosyası oluşturup bunu Yandex.Metrica arayüzü üzerinden aktarın.

Dosyayla çalışma şekli

Yandex.Metrica kullanıcı arayüzünü verilerin yüklenip silinmesi için kullanabilirsiniz. Dosya ile ilgili tüm işlemler Ayarlar bölümündeki Veri yükleme sekmesinde, Ziyaretçi parametreleri bloğunda yapılır.

Oluşturduğunuz CSV dosyasını Yandex.Metrica’da göndermek için:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yükleyeceğiniz kimlik belirleyicinin türüne (UserID ya da ClientID) uygun dosya türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklamasını da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kulanılan CSV dosya örneği

Dosyanın servis tarafından işlenmesi için belirli bir süre tanımanız gerekir. İşlem tamamlandıktan sonra aktarılan verilere Ziyaretçi parametreleri raporu üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu veriler ayrıca Yandex.Direct ve Yandex.Audience'ta hedef kitle seçimi için kullanılacak yeni segmentlerin oluşması için de kullanılabilir (bkz.: Örnek).