file

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Dosya yüklemeleri hakkında bilgilerin gönderimi.

Toplanan veriler Dosya yüklemeleri raporunun oluşturulması için kullanılır.

file(url[, options])

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *

String

Yüklenen dosyanın URL'si

yaCounterXXXXXX.file('http://example.com/files/price.zip');
options

Object

Options objesi alanları
options.callback

Function

Dosya yükleme verileri iletildikten sonra çağrılan callback işlevi

options.ctx

Object

This anahtar sözcüğü üzerine callback işlevinde erişilebilen içerik

options.params

Object

Ziyaret parametreleri

options.referer

String

Ziyaretçinin dosyayı yüklediği kaynak URL adresi

options.titledocument.title

String

Geçerli sayfanın başlığı

* Bu parametre zorunludur

Url ve options.referer parametreleri şema (protokol) ve barındırıcı (host) belirtilmeden URL yollarının kullanımına izin verir.

Bu durumlarda yol / simgesiyle başlıyorsa URL, barındırıcı kökünden başlayarak belirtilmiş sayılır.
yaCounterXXXXXX.files('/downloads/price.zip');

Aksi takdirde yol geçerli sayfaya göre belirtilmiş sayılır.

yaCounterXXXXXX.files('../downloads/price.zip', {referer: 'index.html?page=goods'});