Toplam Hedef (çok adımlı hedef)

Bu tür hedef yardımıyla ziyaretçinin, hedef işlemi gerçekleştirme yolunda ilerlerken attığı adımların dizisini belirtebilirsiniz. Adımlar, sayfa görüntüleme veya JavaScript eylemleri olabilir.

İpucu. Ancak bazı durumlarda ziyaretçilerin hedefe ulaşması site üzerinden değil telefonla veya başka yollarla gerçekleşebilir. Bu tür ziyaretçileri dahil etmek için, arama izleyiciden Yandex.Metrica'ya veri aktarımını ayarlayın. Bundan sonra aramalar, Yandex.Metrica raporlarına eklenecek ve özel rapor grubu kullanılması mümkün olacaktır.
 1. Toplam hedef nasıl oluşturulur?
 2. Gereksinimler ve sınırlamalar
 3. Web sitesindeki ziyaretçinin kayıt olma örneği

Toplam hedef nasıl oluşturulur?

 1. Yandex.Metrica'da Ayarlar menüsündeki Hedefler sekmesine girin.
 2. Hedef ekle butonuna tıklayın.
 3. İsim alanına oluşturulan hedefin adını yazın.
 4. Toplam hedef seçeneğini etkinleştirin.
 5. Hedef ekle butonuna tıklayın. Oluşan hedef, hedef listesinde görüntülenir.
 6. Kaydet butonuna tıklayın. Yandex.Metrica, ayarların kaydedilmesinden birkaç dakika sonra hedefle ilgili istatistikleri toplamaya başlayacaktır.


Site sayfası ziyaretlerini takip etme koşulları

Koşul Açıklama
“url: örtüşüyor” Hedef sayfanın tam URL adresi belirtilir.
“bunu içeren url:”
URL adresinin bir kısmı belirtilir. Bu seçeneği ortak bir koşulla birleştirilebilen birden fazla hedef sayfa olduğu durumlarda kullanın. Hedefe sadece istediğiniz sayfalarda ulaşılmasını sağlamak için URL'nin mümkün olduğunca büyük kısmını belirtin.
Örnek
/abc şeklindeki koşul belirtildiğinde hedefe ulaşımlar example.com/abc-1, example.com/abc/2, example.com/abcd sayflarında gerçekleşecektir.
“bununla başlayan url:”
URL adresinin sadece baş kısmı belirtilir. Alt dizin ziyaretlerini takip etmek istiyorsanız bu koşulu kullanın.
Örnek
http://example.com/abc/ şeklindeki koşul belirtildiğinde hedefe ulaşımlar http://example.com/abc/1, http://example.com/abc/2, http://example.com/abc/1/2/3 sayfalarında gerçekleşecektir.
“url: düzenli ifade (regexp)” Serbest şablonlara uygun URL'leri izlemeye gerek olduğu durumlarda kullanılır.

Hedefe ulaşımın URL'lerinin + simgesini içeren sayfalar için de çalışmasını istiyorsanız, %2B simge grubunu + yerine şablona yazın.

Örnek

“url:” türündeki koşulların kullanım örneklerine bakın.

“Eylem: Hedef belirleyicisi” (toplam hedef koşulu olarak)

Toplam hedefteki eylem, Yandex.Metrica'ya JavaScript ile aktarılan bir eylemdir. Hedef oluşturma sırasında hedefin tanımlayıcısı (ID'si) belirtilir. Hedefe ulaşıldığında ID'nin iletilmesi için reachGoal yönetimi çağrılır.
 1. Site sayfalarında reachGoal yöntemi kullanılır.

  Örnekler:

  Butonun tıklanması
  ...
  <form action="">
    ...
    <input type="button" onclick="yaCounterXXXXXX.reachGoal('TARGET_NAME'); return true;" value="Ismarla" />
  </form>
  ...

  Burada:

  • XXXXXX: Sayacınızın numarasıdır.
  • TARGET_NAME, hedefin kimlik belirleyicisidir.
  Formun doldurulması
  ...
  <form action="" method="get" onsubmit="yaCounterXXXXXX.reachGoal('TARGET_NAME', function () {
  alert('Veriler başarıyla gönderildi');
  }, <Callback işlevi içindeki this anahtar kelimesine göre kullanılabilir bağlam>); return true;">
    ...
  </form>
  ...

  Burada:

  • XXXXXX: Sayacınızın numarasıdır.
  • TARGET_NAME, hedefin kimlik belirleyicisidir.
 2. Yandex.Metrica'da Ayarlar menüsündeki Hedefler sekmesine girin.
 3. Toplam hedef seçeneğini etkinleştirin.
 4. Koşul olarak “eylem hedef belirleyicisi” koşulunu seçin.
 5. Hedef belirleyicisini belirtin.

Gereksinimler ve sınırlamalar

 • Hedef en fazla beş adımdan oluşabilir. Tek adımda 10 koşula kadar eklenebilir.
 • Adım dizisi, önceki adım tamamlanmadan sonraki her bir adımı gerçekleştirmenin mümkün olmayacağı şekilde seçilmelidir. Örneğin bir ziyaretçi ilk adımı tamamlamadan ikinci adımı gerçekleştirirse hedefe ulaşılmış sayılmaz.
 • Adımların ardı ardına yapılması zorunlu değildir. Hedefe doğru ilerleyişi sırasında kullanıcı sitenin farklı sayfalarını ziyaret edebilir ve adım hedeflerine yönelik olmayan başka eylemler de yapabilir.
 • Adımlar, tekil bir ziyaretçinin gerçekleştirdiği ziyaretin bir parçası olarak yapılmalıdır.
 • Adımlardaki koşullar VEYA işleciyle bağlanır, dolayısıyla belirtilen koşullardan en azından birine uyulması halinde hedefe ulaşılmış sayılır..
 • Her sayaç için en fazla 200 hedef belirtilebilir.
 • Servis, ziyaretçinin aynı hedefe ulaşmasını tek bir sayaçta en sık saniye başı bir defa kaydeder.
 • Bir ziyaret sırasında servis sayaç için oluşturulan tüm hedefler için en fazla 400 ulaşım saptayabilir.
 • Sayaç ya da hedefi düzenlerken bunlardan daha önce toplanmış olan bilgiler değişmez.
 • Bir hedef silmeniz durumunda bununla ilgili toplanmış bilgiler raporlarda görüntülenmez.

Web sitesindeki ziyaretçinin kayıt olma örneği

Sayaç sahibinin web sitesinde “Kayıt ol” bağlantısı var (http://example.com/registration/). Ziyaretçi bağlantıya tıkladığında, “Gönder” butonu bulunan doldurulmak üzere bir form açılır.

İlk adım olarak:

 1. “bunu içeren url:” koşul türünü belirtin.
 2. registration koşulunu belirtin.
İkinci adım olarak JavaScript eylemini kullanın:
 1. Sitedeki formda reachGoal yöntemini kullanın. Bir hedefe ulaşılacağı zaman bu yöntem çağrılır; bu durumda, “Gönder” butonuna basıldığında çağrılır.
 2. Yandex.Metrica arayüzünde “eylem: tanımlayıcı” koşulunu seçin ve koşul olarak reachGoal yöntemindeki hedef belirleyiciyi belirtin.