“Sipariş içeriği” raporu

Rapor, sitede yapılan siparişler ve bir sipariş oluşturan ürünler hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Raporu ouşturan veriler şunlardır: her bir siparişte ürün sayısı, sipariş bedeli ve seçilen zaman aralığında yapılan tüm şiparişlerin toplam bedeli.

Bu rapor kullanıcı segmentasyon işlevini destekler.

Raporun oluşması için servisin e-ticaret verileri kayıt ve analiz aracı olan E-ticaret'ten yararlanmanız gerekir.