“Sipariş içeriği” raporu

Rapor, sitede yapılan siparişler ve bir sipariş oluşturan ürünler hakkında ayrıntılı bilgi içerir. Raporu oluşturan veriler şunlardır: her bir siparişte ürün sayısı, sipariş bedeli ve seçilen zaman aralığında yapılan tüm siparişlerin toplam bedeli.

Bu rapor kullanıcı segmentasyon işlevini destekler.

Raporun oluşturulması için servisin e-ticaret verileri kayıt ve analiz aracı olan E-ticaret'ten yararlanmanız gerekir.