Veri toplama ayarları

Yandex.Metrica toplanan bazı verileri HTML etiketleri aracılığıyla etkilemeye olanak sağlar. Yandex.Metrica sayacının JavaScript kodu, HTML öğelerinin sahip olduğu sınıflara (class özelliklerine) belirli eylemlerle tepki verir. Aksi belirtilmedikçe, belirli bir sınıf için belirlenen tepki kuralları hem öğenin kendisi hem de bunun tüm alt öğeleri için geçerlidir.

Sınıf Eylem
ym-disable-clickmap

Tıklamaları izleme devre dışı bırakılır.

Bu öğeler üzerine yapılan tıklamalarla ilgili bilgi toplanıp tıklama haritasında görüntülenmez.

Tek öğe
<a href="/forum/" class="ym-disable-clickmap">Forum</a>
Taşıyıcı öğesi
<ul class="ym-disable-clickmap">
    <li><a href="/events/">Eylemler</a></li>
    <li><a href="/specials/">Özel teklifler</a></li>
    <li><a href="/contacts/">İletişim bilgileri</a></li>
</ul>
Sayfanın tamamı
<body class="ym-disable-clickmap">
    ...
</body>
ym-disable-tracklink

Dış olmayan bağlantıları işaretleme özelliği etkinleştirilir.

Bu tür bağlantılardan yapılan geçişler Dış bağlantılar raporunda görüntülenmez.

<a href="/top-secret/" class="ym-disable-tracklink">Gizli</a>
ym-disable-submit

Form verileri gönderme eylemlerinin izleme işlevi devre dışı bırakılır.

Form verileri gönderme bilgileri Oturum Kaydı ve Formlar analizi araçlarında görüntülenmez.

ym-disable-keys

Alanlara girilen verilerin kaydedilmesi devre dışı bırakılır. Bu sınıfı, textarea ve input öğeleri için kullanın.

Alan doldurma verileri gönderme bilgileri Oturum Kaydı 1.0, Oturum Kaydı 2.0 ve Formlar analizi araçlarında görüntülenmez.

ym-hide-content Arayüz öğelerinin kaydedilmesi devre dışı bırakılır. Bu işlem yalnızca Oturum Kaydı 2.0'da kullanılabilir.
ym-show-content Sitenin isteğe bağlı öğelerinin kaydedilmesi etkinleştirilir. Bu işlem yalnızca Oturum Kaydı 2.0'da kullanılabilir.
ym-record-keys Alan içeriğinin kaydedilmesi etkinleştirilir. Bu işlem yalnızca Oturum Kaydı 2.0'da kullanılabilir. Bu sınıfı, textarea ve input öğeleri için kullanın.
ym-external-link
Dış bağlantıları işaretleme özelliği etkinleştirilir.
<a href="/forum/" class="ym-external-link">Forum</a>