Ziyaret parametreleri gönderme örnekleri

Ziyaret oranı göstergelerinin aktarımı
Sitenizin farklı konularda çok sayıda yazı içerdiğini ve siteye en çok ziyaretçi getiren yazarların isimlerini belirlemek istediğinizi düşünelim. Bunu yapmak için belirli bir yazarın yazılarının görüntülenme verilerini parametrelerde gönderebilirsiniz:
<script type="text/javascript">
window.yaParams = { "Author": 123 };
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
Veya örneğin, en çok ziyaret edilen yazı kategorisini öğrenmek istediğinizi düşünelim. İlgili görüntülenme verilerini parametrelerde aktarabilirsiniz:
<script type="text/javascript">
window.yaParams = { "Category": 123 };
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
Hiyerarşik veri yapılarının aktarımı

Verilerin aktarılıp ağaç görünümlü liste olarak raporda sunulması gerektiğini düşünelim.

<script type="text/javascript">
window.yaParams = {
    "level1":{"level2":["level3_1","level3_2"]}}
...
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>
AB testi

Diyelim ki Satın Al butonunun renginin “Sepete giriş” hedefi için dönüşümü nasıl etkilediğini belirlememiz gerekiyor.

Kullanıcıya kırmızı buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

window.yaParams = {ab_test: "red"};

Kullanıcıya yeşil buton gösteriliyorsa parametreyi şu şekilde tanımlayalım:

window.yaParams = {ab_test: "green"};

Bu parametreyi, örneğin sayacın ürün sayfalarında başlatılması veya reachGoal yöntemi (Satın al butonuna basıldığında çağrılır) gibi uygun bulduğumuz herhangi bir yöntemle göndeririz.

Böylelikle, Yandex.Metrica arayüzünde ab_test parametre değerlerinin ilgili verilerin elenmesi için kullanılması mümkün olur.

Siteye kullanıcı girişi yapan ve yapmayan ziyaretçiler raporu

Siteye giriş yapan kullanıcıların davranışlarıyla giriş yapmayanların davranışları arasındaki farkları analiz etmek için aşağıdaki örnekte yer alan kodu kullanın:

<script type="text/javascript">
window.yaParams = {'Логин': '[% вставка логина посетителя из шаблонизатора сайта %]' || 'Гость'};
ym(XXXXXX, 'params', window.yaParams||{});
</script>

Burada XXXXXX, sayaç numarasıdır.

Amaçlara ulaşıldığında ek parametrelerin iletilmesi

Örneğin sitenin tüm sayfalarına sadece tek bir hedef yerleştirilmişse bu hedefe sitenin hangi sayfasında daha çok ulaşıldığını takip etmek mümkündür. Bunun için JavaScript eylemi (form gönderme) türünde tek bir hedef oluşturmanız ve sayfa adresinin aktarımını ayarlamanız gerekir.

Ziyaretçinin tarayıcısı, ziyaretçinin o anda sitenin hangi sayfada olduğu bilgisini document.location.href parametresinde bilir ve saklar. Böylece, hedefe ulaşıldığında bu bilgiyi almak ve Yandex.Metrica’ya iletmek mümkün olur:
ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href})
Burada:
  • XXXXXX: Sayaç numarası,
  • TARGET: Hedef belirleyicisi “JavaScript eylemi”;
  • URL: Birinci seviye ziyaret parametresi, bu parametreye dilediğiniz adı verebilirsiniz;
  • document.location.href: Ziyaretçinin hedef eylemi gerçekleştirdiği sayfanın adresinin aktarılacağı ikinci seviye ziyaret parametresi.

Örneğin iki farklı telefon numarasına yapılan tıklamalar gibi farklı eylemleri takip etmek istiyorsanız her iki telefon numarası için iki ayrı hedef oluşturun ve aktarımı her birinin kendi document.location.href parametresinden gerçekleştirin.

ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET', {URL: document.location.href})
...
ym(XXXXXX, 'reachGoal', 'TARGET2', {URL2: document.location.href})