“Arama Kaynakları” raporu

Bu rapor, aramaları sağlayan trafik kaynaklarını ve ayrıca bunlardan özellikle en verimli olanları belirlemeyi sağlar.

Bu rapor ayrıca Yandex.Direct aramaları hakkında bilgi de içerir.

Raporu görüntülemek için Raporlar → Standart raporlar → Aramalar → Arama kaynakları yolunu takip edin.

  1. Rapor ne işe yarar?
  2. Rapor alma koşulları
  3. Raporun yapısı ve ayarları

Rapor ne işe yarar?

Arama sağlayan trafik kaynaklarını belirlemeye

Rapor, gelen trafik kaynaklarını ve aramalar hakkında genel bilgiler gösterir.

Belirli miktarda gelir getiren ziyaretçilerin üzerinden arama yaptıkları trafik kaynaklarını öğrenmeye
Bunu yapmak için segment belirlemeniz gerekir:
  1. Kullanıcılar için koşullar grubunda butonuna tıklayın.
  2. Toplam gelir koşulunu seçin ve istediğiniz tutarı belirtin.

Rapor alma koşulları

Bu bilgileri alabilmeniz için, gelen aramalar hakkında bilgilerin Yandex.Metrica'ya aktarımını ayarlamanız gerekir. Kampanyanızı Yandex.Direct'te başlattıysanız gerekli ayarları yapın.

Raporun yapısı ve ayarları

Bu rapor, sadece dinamik aramalarla ilgili bilgileri içerir. Veriler trafik kaynağına göre gruplandırılır. Raporda sunulan metrikler, ziyaretçilerin ziyaretlerine göre segmentasyon koşulu olarak kullanılabilir.

Raporun ayarlanması hakkında ayrıntılı bilgi için Rapor ayarları bölümünü okuyun.