Yandex.Metrica'da telefon aramaları nasıl takip edilir?

Site ziyaretçileriniz sağladıkları verileri sürekli netleştiriyor ve siparişlerini telefonla doğruluyorlarsa bu tür aramaları izleyebilir ve sitede gerçekleşen eylemlerle ilişkilendirebilirsiniz. Özellikle, çağrı sayısını, kalitesini ve nihai sonucunu öğrenebilirsiniz; örneğin, site ziyaretinden sonra bir satın alma işlemi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini.

Bu bilgileri elde etmek için çağrı takip servisi hizmetleri kullanmanız ve bunun üzerinden, API yardımıyla, Metrica'ya arama verilerini aktarmanız gerekir.

Metrica'da aramalar hedefler aracılığıyla izlenir; çağrı takip servisinden gelen verilerin ilk aktarımında özel bir hedef oluşturulur. Bu hedef, Metrica'da soldaki menüde Hedefler sayfasında görüntülenir. Hedefin adı ve açıklaması (API üzerinden veri aktarımında belirtilen) herhangi bir şey olabilir.Bu hedef, tüm Yandex.Metrica raporlarına eklenebilir. Hedef rapora eklendiğinde belirlenen hedef metriklerini kullanabilir. Hedef ve metrikleri segment oluşturma koşulu olarak seçilebilir.

Hedefi ve segmentleri ayrıca Yandex.Direct'te ve Yandex.Display'deki reklamlar ve Yandex.Audience (look-alike teknolojisi) aracılığıyla müşteri aramak için de kullanabilirsiniz.

 1. Çağrı takip servisi hangi arama bilgilerini aktarabilir?
 2. Arama verileri nasıl aktarılır?
 3. Soru-Cevap

Çağrı takip servisi hangi arama bilgilerini aktarabilir?

Çağrı takip servisi aramalar hakkında ek bilgiler aktarabilir. Bu bilgiler işlendikten sonra 24 saat içerisinde Aramalar raporunda gösterilir.
Bilgi Zorunlu Raporlar
Aramanın tarihi ve saati Evet "Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.
Aramanın süresi Hayır

"Aramaların işlenme kalitesi" raporu

"Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.

Yanıt bekleme süresi Hayır

"Aramaların işlenme kalitesi" raporu

"Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.

Aramanın yanıtlanıp yanıtlanmadığı Hayır "Aramaların işlenme kalitesi" raporu
Aramanın ilk veya tekrar olması Hayır

"Arama kaynakları" raporu

"Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.

Telefon numarası Hayır "Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.
Telefon numarasının bulunduğu sayfanın URL adresi Hayır "Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.
Çağrı takip servisi web sitesine bağlantı Hayır "Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.

Etiketler.

“Müşterinin fiyatı beğenmemesi” gibi özellikle önemli olan bilgileri işaretler.

Hayır "Ayrıntılı arama bilgileri" raporu.
Arama fiyatı (hedef geliri olarak) Hayır Hedef metriği olarak Gelir eklendiğinde, raporların çoğunluğu.

Arama verileri nasıl aktarılır?

 1. Sitede belirleyici sistemini ayarlayın.
 2. Çağrı takip servisi, hangi arama izleme yöntemi kullanacağını belirlemelidir: dinamik veya statik.

  Dinamik yöntemde çağrı takip servisi, her kullanıcı oturumu için telefon numarasını sabitler, diğer bir deyişle yedek numara kullanır. Arama izleyici dinamik bir telefon araması aktardığında Yandex.Metrica, arama verilerini en yakın zamana uygun ziyarete bağlar. Statik arama, kullanıcıların ziyaretlerine bağlanamaz.

  Hangi arama türünün aktarıldığını ve verilerin ne kadar doğru bağlandığını görmek için "Aramalar (ayrıntılı bilgi)" raporunu kullanın.

 3. Çağrı takip servisi, Yandex.Metrica API aracılığıyla veri aktarımını yapılandırmalıdır.
Not. Veriler aktarılırken API yanıtına dikkat edin: Gönderilen dosyanın içeriği veya formatı hatalı olduğunda isteğin yanıtı hatayla ilgili bilgiler içerir. Bu durum, dosyanın doğrulama işleminin başarısız olduğu anlamına gelir.

Dosyanın moderasyonu başarılı olmasına karşın dosyadaki bazı satırlar hata içerdiğinde veya ek satırlar boş gönderildiğinde bu satırlardaki veriler Yandex.Metrica raporlarında görüntülenmez.

Soru-Cevap

Yandex.Metrica aramayı ziyaretle ilişkilendirmiyor

Yandex.Metrica, aşağıdaki durumlarda ziyaretçinin telefonuyla siteye yaptığı ziyareti ilişkilendiremez:

 • Yandex.Metrica veritabanında bulunmayan bir kullanıcının veya tıklamanın kimlik belirleyicisinin aktarıldığı durumlar;
 • Ziyaretin, verileri Yandex.Metrica'ya gönderilen aramadan sonra gerçekleştiği veya ziyaret ile verilerin gönderilmesi arasında geçen sürenin 21 günden fazla olduğu durumlar;
 • Dönüşüm izleme özelliği, veriler Metrica’ya iletildikten sonra ve dönüşüm izleme süresi henüz 21 güne ulaşmadığında etkindir.
“Arama” hedefi için neden istatistik yok?

“Arama” hedefine göre istatistiklerin toplanıp raporlarda görüntülenmesi için Yandex.Metrica'nın gelen aramayı belirli ziyarete başarıyla ilişkilendirmesi gerekir.

Belirli bir süre içinde “Aramalar (ayrıntılı bilgi)” raporundaki arama sayısı, aynı süre içinde “Arama” hedefine ulaşmaların sayısından farklı görünüyor

“Aramalar (Ayrıntılı Bilgi)” raporunda bir arama için belirtilen "tarih" ve "saat" değerleri, aramanın gerçekleştiği tarihi ve saati gösterir. Fakat aramanın ilişkilendirildiği ziyaret, bu arama tarihi ile saatinden daha önce gerçekleşmiş olabilir. Örneğin bir ziyaretçinin siteye 11 Mart’ta girdikten sonra şirketi 13 Mart’ta aradığını düşünelim. 13 Mart tarihli “Aramalar (Ayrıntılı Bilgi)” raporuna 1 arama dahil edilirken “Dönüşümler” raporunda “Arama” hedefine ulaşıldığına dair bilgiler olmaz; bunun nedeni, ilgili dönüşümün 11 Mart'ta gerçekleşen ziyarete ilişkilendirilmiş olmasıdır.