extLink

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Dış bağlantıdan yapılan geçiş hakkında bilgilerin gönderimi:

Toplanan veriler tıklama haritasının ve Dış Bağlantılar raporunun oluşturulmasında kullanılır.

extLink(url[, options])

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *

String

Üzerine geçişin yapıldığı sitenin URL adresi

options

Object

Options objesi alanları
options.callback

Tür: Function

Dosya yükleme verileri iletildikten sonra çağrılan callback işlevi

options.ctx

Object

This anahtar sözcüğü üzerine callback işlevinde erişilebilen içerik

options.params

Object

Ziyaret parametreleri

options.titledocument.title

String

Geçerli sayfanın başlığı

Örnek

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});

//...

yaCounterXXXXXX.extLink('https://yandex.com');