Microdata

Microdata, verilerin HTML yazılım dilinin standart öğeleri kullanılarak aktarıldığı bir veri işaretleme yöntemidir.

Uyarı. Eklenti kullanarak mikro işaretlemeyi entegre ediyorsanız, buna ayrıca ayar yapmak gerekebilir. Bunun için eklenti geliştiricisine veya eklentiler ile ilgili tecrübesi bulunan başka bir uzmana başvurun.

İşaretleme kuralları

Verilerin işaretlenmesi için açıklaması yapılan öğeyi içeren herhangi bir etikete itemscope özelliğini ekleyin. Bunun ne tür bir öğe olduğunu belirtmek için itemscope'un hemen arkasına itemtype özelliğini ekleyin ve değer olarak itemtype="http://schema.org/<Sınıf adı>" şeklinde ilgili sınıfı belirtin. Öğeleri birbirinin içine de yerleştirebilirsiniz. Böylece div etiket içeriğinin bir haber makalesini (sınıf: NewsArticle), p etiketinin ise bir kişiyi (sınıf: Person) açıkladığını belirtebilirsiniz:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle"> <h1>Moskova'da 1922 yılının hava sıcaklığı rekoru kırıldı</h1> <p itemscope itemtype="http://schema.org/Person">   Oluşturan: <span>Ivan Ivanov</span>: <span>özel muhabir</span></p>  <p>6 Kasım Çarşamba günü Moskova'da 1922 yılında kaydedilen hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini Merkezi,
   hava sıcaklığının artı 12,1 °С'ye ulaştığını bildiriyor.</p>
</div>

Öğe özelliklerini belirtmek için itemprop özelliğini kullanın. Kullanılabilir özellikler standardın açıklandığı sitede, ilgili sınıf açıklamasında listelenir. Aşağıdaki örnekte yazının başlığını ve metnini ve ayrıca yazıyı hazırlayan kişiyi belirleyen öğeleri işaretlemek için NewsArticle özellikleri, ayrıca yazarın ismini ve pozisyonunu belirlemek için Person özelliği kullanılmaktadır:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/NewsArticle">  <h1 itemprop="headline">Moskova'da 1922 yılına ait hava sıcaklığı rekoru kırıldı</h1>  <p itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">   Oluşturan: <span itemprop="name">Ivan Ivanov</span> —   <span itemprop="jobTitle">özel muhabir</span> </p>  <p itemprop="articleBody">6 Kasım Çarşamba günü Moskova'da 1922 yılında kaydedilen hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Fobos Hava Durumu Tahmini Merkezi,
   hava sıcaklığının artı 12,1 °С'ye ulaştığını bildiriyor.</p>
</div>

Makine tarafından okunabilen bilgiler

Yazı içeriğini işaretlenirken Schema.org öğelerinin yanı sıra makinece okunur bilgi de kullanılabilir. Okurların göremediği bu tür bilgi tarayıcılar, arama motorları veya robotlar tarafından işlenebilir.

"Meta" etiketi

Bazen sayfadaki önemli bilgiler, sayfaya yerleştirilmesi vb. özellikleri nedeniyle işaretlenemeyebilir. Bilginin sayfada metin yerine görselde ya da Flash objesinde bulunması veya başka bir şekilde gizlenmesi gibi durumlar bunun iyi bir örneğidir. Böyle durumlarda bilgiyi işaretlemek için content özelliğine sahip meta etiketi kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte yazı konusunu belirlemek için meta etiketi ve ilgili Article sınıf özellikleri kullanılır:

<meta itemprop="about" content="Погода">

Yine de bu yöntemi gereksiz yere kullanmayın, content özelliğine sahip meta etiketini yalnızca istediğiniz bilginin başka bir şekilde kesinlikle işaretlenemeyeceği durumlarda kullanın.

Uyarı. İşaretli öğelerde değerler Metrica tarafından önce content özelliğinde ve yalnızca bundan sonra etiketin içinde aranır.
Tarih ve saat

Tarih ve saat bilgilerinin kaydedilmesi için datetime özelliğine sahip time etiketi kullanılabilir. Tarihler ISO 8601 formatında girilir. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, sayfadaki tarih ve saat bilgileri 10:30, 6 Kasım 2018 şeklinde görüntülenerek robota 2018-12-11T07:30:00Z şeklinde aktarılır:

<time itemprop="datePublished" datetime="2018-11-06T07:30:00Z"> 10:30, 6 Kasım 2018</time>

İşaretlenebilen içerik türleri

Metrica, aşağıdaki materyallerin işaretlenmesini destekler:

 • Makale, haber ve blog yazısı (Article, NewsArticle veya BlogPosting)
 • Film açıklaması: Movie,
 • İnceleme veya yorum: Review,
 • Yemek tarifi: Recipe,
 • Soru-cevap (Question)

Standart işaretlemeye sahip başka materyaller Metrica’nın raporlarına dahil edilmez.

Yazı içeriği nasıl işaretlenir?

Yazı içeriğini işaretlenirken Schema.org öğelerinin yanı sıra yukarıda açıklandığı gibi otomatik okunabilen bilgiler de kullanılabilir.

Yandex.Metrica tarafından doğru işlenebilmesi için bilgileri aşağıdaki kurallara uygun olarak işaretleyin. Daha kapsamlı istatistikler alabilmek üzere içeriğin tüm öğelerini işaretlemenizi öneririz. Yine de kimlik belirleyici (ID), başlık ve asıl metin olmak üzere, yalnızca 3 öğenin işaretlenmesi zorunludur. Schema.org'u zaten kullanıyorsanız lütfen sitenizde kullandığınız işaretlemenin bu koşullara uygunluğunu kontrol edin. Kurallarda belirtilen kod örnekleri, doğru olan çok sayıda farklı işaretleme şeklinden sadece bazılarıdır.

Siteye otomatik olarak işaretleme ekleyebilirsiniz. Örneğin, WordPress eklentileri yardımıyla. Seçtiğiniz eklentiyi çalıştırmadan önce gerekli olan tüm işaretleme öğelerini sayfa koduna yükleyebileceğinden lütfen emin olun.

Ayrıca, veri işaretlemeyi etiket yönetim sistemleri aracılığıyla yapmanın sakıncaları vardır: Bu durumda işaretlenen veriler Yandex.Metrica tarafından doğru işlenemez. Fakat bu sistemler, sayacın siteye kurulması gibi başka amaçlar için kullanılabilir.

Uyarı. İşaretlenmiş olan tüm Schema.org öğeleri body etiketinin içinde bulunmalıdır. Sayfa birden fazla farklı yazı içeriyorsa bunların her biri ayrı olarak işaretlenmelidir. İstatistiklerin doğru toplanması açısından tüm bu koşullara uymak çok önemlidir.

İçerik türünü seçin:

Bir gazete, haber veya blog yazısı işaretlemek için Article, NewsArticle veya BlogPosting öğelerinden herhangi birini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/weather/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerinden en üst düzeye ait başlık veya kanonik bağlantıya ait href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Moskova'da 
 1922 yılına ait hava sıcaklık rekoru kırıldı</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Kasım'da sıcaklık 12°C'yi aştı</h2>

raporda makale “Moskova'da 1922 yılına ait hava sıcaklığı rekoru kırıldı. Kasım'da hava sıcaklığı 12°C'yi aştı” şeklinde adlandırılacaktır.

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Yazının metni, articleBody özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="articleBody">
6 Kasım Çarşamba günü Moskova'da 
1922 yılının hava sıcaklığı rekoru kırıldı. "Fobos" merkezinin aktardığına göre hava sıcaklığı artı 12,1 santigrat dereceyi buldu.</p>

articleBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen hiçbir özellik bulunamıyorsa etiket içeriğinin Article veya NewsArticle olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. İçerikle ilgili tam istatistik alabilmek için metin uzunluğu en az 500 karakter olmalıdır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Aşırı sıcaklık</div> <div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Moskova</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin “Yaşam Tarzı” bölümü “Hava Durumu” ve “Doğal Afetler” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Yaşam Tarzı” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Hava Durumu”'na) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life">
  <span itemprop="name">Yaşam</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life/weather">
  <span itemprop="name">Hava Durumu</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Film bilgilerini işaretlerken Movie öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/cinema/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerinden en üst düzeye ait başlık veya kanonik bağlantıya ait href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Bulut Atlası</h1>Bulut Atlası
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Cloud Atlas</h2>

raporda içerik “Bulut Atlası Cloud Atlas” şeklinde adlandırılır.

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Film açıklamasının metni, description etiketinin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="description"> Farklı zamanlarda gerçekleşen fakat birbiriyle iç içe olan 6 hikaye, 5 reenkarnasyon...
</p>

description özelliği bulunmadığında text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Movie olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. İçerikle ilgili tam istatistik alabilmek için metin uzunluğu en az 500 karakter olmalıdır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Sinema</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Moskova</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin “Kültür” bölümü “Sinema” ve “Tiyatro” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Kültür” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Sinema” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life">
  <span itemprop="name">Kültür</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life/weather">
  <span itemprop="name">Sinema</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Özet veya yorum türündeki metinleri işaretlerken Review öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/restaurants/review/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici, yazar adı ile başlık kombinasyonundan, <h1>...<h6> etiketlerinden alınan en üst düzeydeki başlıktan veya kanonik bağlantıdaki href özellik değerinden oluşur.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Moskova'da yeni bir Asya yemekleri restoranı açıldı</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">Japon şeften deneysel mutfak</h2>

Raporlarda yazar adı ve başlık kombinasyonu içerik adı olarak kullanılacaktır: “Ivan Ivanov: Moskova'da yeni bir Asya yemekleri restoranı açıldı Japon şeften deneysel mutfak”.

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa name veya itemReviewed özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Özet veya yorum metni, reviewBody özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="reviewBody">
 6 Kasım Çarşamba günü Moskova'da yeni bir Asya yemekleri restoranının açılışı yapıldı.
 Açılış etkinliğinin ayrıntılarını ve restoranın menüsünü sizin için özetledik.</p>

reviewBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Review olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. İçerikle ilgili tam istatistik alabilmek için metin uzunluğu en az 500 karakter olmalıdır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Restoranlar</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Moskova</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Uzman Gözüyle” bölümü “Restoranlar” ve “Lokantalar” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Uzman Gözüyle” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Restoranlar” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life">
  <span itemprop="name">Yorumlar</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life/weather">
  <span itemprop="name">Restoranlar</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Yemek tarifi türündeki metinleri işaretlerken Recipe öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/life/cuisine/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici olarak <h1>...<h6> etiketlerinden en üst düzeye ait başlık veya kanonik bağlantıya ait href özelliğinin değeri kullanılır.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Peynirli tavuk</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Klasik tarif</h2>

raporda içerik “Peynirli tavuk Klasik tarif” şeklinde adlandırılacaktır.

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Tarifin metni, recipeInstructions özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="recipeInstructions">
 Tavuğu parçalar halinde doğrayın, fırında pişirmek için bir forma koyun,
 tuz, karabiber, tadına göre baharatlar ve üstte peynir parçaları ekleyin.
 200 °C'de 25 dakika pişirin. 
</p>

reviewBody özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Recipe olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. İçerikle ilgili tam istatistik alabilmek için metin uzunluğu en az 500 karakter olmalıdır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Tarifler</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Ana yemekler</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Yemek tarifleri” bölümü “Salatalar” ve “Ana yemekler” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Yemek tarifleri” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Ana yemekler” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life">
  <span itemprop="name">Tarifler</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life/weather">
  <span itemprop="name">Ana yemekler</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

Soru ve cevap bölümü metnini işaretlerken Question öğesini kullanın. Yazının aşağıdaki öğelerini işaretleyin (zorunlu öğeler yıldızla işaretlenir):

Kimlik belirleyici (ID)*
Kimlik belirleyici identifier özelliği yardımıyla belirtilir. Bu özellik sayesinde Yandex.Metrica farklı yazıları birbirinden ayırt eder. Kimlik belirleyici, raporlarda görüntülenmez.
<meta itemprop="identifier" content="12345">
Kimlik belirleyiciyi ayrıca mainEntityOfPage özelliğiyle de belirtebilirsiniz. Identifier özelliği bulunmadığında ayırt edici unsur olarak bu özellik kullanılır. Bu özelliğin içinde itemid özelliğinin değeri aranır. Bulunduğunda bu değer kimlik belirleyici olarak kullanılır.
<meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" 
 itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="/qanda/animals/12345.html"/>

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa kimlik belirleyici, yazar adı ile başlık kombinasyonundan, <h1>...<h6> etiketlerinden alınan en üst düzeydeki başlıktan veya kanonik bağlantıdaki href özellik değerinden oluşur.

Birden fazla kimlik belirleyici işaretlenmişse bulunan ilk değer kullanılır.
Başlık*
Başlık, headline veya alternativeHeadline özelliği yardımıyla belirtilerek Metrica raporlarında görüntülenir. Özelliklerin ikisi de belirtilmişse değerler aralarına boşluk bırakılarak yazılır. Örneğin, başlıkların şu şekilde işaretlendiğini düşünelim:
<h1 itemprop="headline">Tavşanlar yüzebilir mi?</h1>
<h2 itemprop="alternativeHeadline">
 Moskova'dan bir zoolog yanıtlıyor</h2>

Bu durumda metni hazırlayan kişinin adı ile başlığın kombinasyonu raporlarda yazının adı olarak geçer: “Ali Örnek: Tavşanlar yüzebilir mi? Soruyu bir zoolog yanıtlıyor”.

Yukarıdaki özelliklerden hiçbiri bulunamıyorsa name özellik değeri başlık olarak kullanılır.

Metin*

Yanıtın metni, acceptedAnswer özelliğine sahip etiketin içine yerleştirilir.

Yazı büyüklüğünün belirlenmesi ve böylece sonuna kadar kaydırma ile sonuna kadar okuma metriklerinin doğru hesaplanması için metindeki karakter sayısı belirlenir. Sadece etiketlerin içine yerleştirilen karakter dizisi metin sayılır, etiketlerin kendilerini oluşturan karakterler hesaba katılmaz. Metni işaretlerken reklam banner'ları veya yorum blokları gibi gereksiz öğeleri asıl metinden hariç tutmaya özen gösterin. Aksi takdirde yazının büyüklüğü ve ilgili istatistikler yanlış hesaplanabilir.

<p itemprop="acceptedAnswer">
 Süper yüzer! Bir zamanlar kuzeydeki Beyaz Deniz takımadalarında bulunan küçük bir adada çalışırken şuna şahit oldum:  iki beyaz tavşan kendi başlarına yüzerek adama geldiler 300 metreden fazla genişlikte soğuk deniz boğazını geçerek. 
 Kıyıda bir süre zıplayıp sonra anakaraya geri döndüler.
</p>

acceptedAnswer özelliği bulunmadığında description veya text özelliğinin değeri metin olarak kullanılır.

Yukarıda sözü edilen özellikler bulunamıyorsa etiket içeriğinin Question olarak işaretlenen tamamı (etiket karakterleri hariç) metin olarak kullanılır.

Not. İçerikle ilgili tam istatistik alabilmek için metin uzunluğu en az 500 karakter olmalıdır.
Hazırlayan kişi

İçeriği hazırlayan kişi author özelliğiyle belirtilir. İçeriği birkaç kişi hazırladıysa bunları farklı etiketlerde belirtin.

<div itemprop="author">Ali Örnek</div>

İlgili değer ayrıca;

 • Person sınıfının name özelliği

  <div itemprop="author" itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
    <span itemprop="name">Ali Örnek</span>
  </div> 
 • veya href bağlantı özelliğiyle sağlanabilir.

  <link itemprop='author' href="/example/authors/ivan_ivanov.html"/>

Bu veriler sayesinde Yandex.Metrica'da farklı yazarlarla ilgili istatistiklere erişebilirsiniz.

Konu

Yazı konusu olarak örneğin anahtar sözcükler veya hashtag'ler işaretlenebilir. Bu amaçla her konu için about özelliğini özel olarak belirlemeniz gerekir. Değer herhangi bir sınıf name özelliğinden alınabilir:

<div itemprop="about">Hayvanlar</div>
<div itemprop="about" 
 itemscope itemtype="https://schema.org/Thing">
 <span itemprop="name">Zooloji</span>
</div>
Yayınlama ve düzenleme tarihleri

Yayınlama datePublished ve düzenleme dateModified tarihleri ISO 8.601 formatında kaydedilir.

<meta itemprop="datePublished" content="2018-12-11T08:56:49Z" />

Ayrıca, bu bilgilerin time etiketinin datetime özelliğinde belirtilmesi de mümkündür.

<time itemprop="dateModified" 
 datetime="2018-12-11T07:30:00Z">
 10:30, 11 Aralık 2018
</time>
Bulunduğu bölüm

Sitedeki yazılar genelikle konularına göre farklı site bölümlerinde yayınlanır. Bölümü belirtmek için BreadcrumbList sınıfını kullanın. Bu şekilde genellikle ilgili konuya adanan ve söz konusu yazıyla sonuçlanan sayfa zinciri (“bread crumbs”) belirlenir. BreadcrumbList'in içinde ListItem türünde ve itemListElement özelliğine sahip birkaç öğe belirlenmelidir. Bu öğeler ilgili bölümün yanı sıra daha geniş bölümleri de tanımlar.

Bölümlerin içiçelik (veya yuvalama) düzeyleri (hangi bölümün hangi daha geniş bölümün parçası olduğu) ListItem sınıfının position özelliğiyle belirlenir. Örneğin, “Soru ve Cevap” bölümü “Vahşi hayvanlar” ve “Kuşlar” adlarındaki alt bölümleri içerebilir. Değer position = '1' olarak belirtildiğinde yazı en üst düzeye (“Soru ve Cevap” bölümüne), position = '2' olarak belirtildiğinde ise 2. düzeye (“Vahşi hayvanlar” bölümüne) ilişkilendirilir.

Böylece, ListItem öğesinde position değeri en yüksek olan name özelliği sitede yazının bulunduğu bölümü belirler.

Not. An itibarıyla istatistiklerde site bölümlerine yönelik olarak 2 içiçelik düzeyi yansıtılabilmektedir.
<ol itemscope itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList">
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life">
  <span itemprop="name">Soru-Cevap</span></a>
  <meta itemprop="position" content="1" />
 </li>
 <li itemprop="itemListElement" itemscope
   itemtype="http://schema.org/ListItem">
  <a itemprop="item" href="//example-news.ru/life/weather">
  <span itemprop="name">Hayvanlar</span></a>
  <meta itemprop="position" content="2" />
 </li>
</ol>
URL adresi

Yazının URL'si url özelliğiyle belirtilir.

<a itemprop="url" 
 href="https://www.example-news.com/life/weather/moscow">
 example-news.com</a>

url özelliği bulunmadığında ilgili kanonik bağlantı aranır. Söz konusu sayfa sitedeki ana sayfanın bir kopyasıysa "kanonik" bağlantı ilgili orijinal yazıya yönlendirir. Kanonik bağlantı şöyle bir özellikle işaretlenir: rel = "canonical". Örneğin, yazı http://www.example-news.com/page sayfasının bir kopyasıysa özellik <link rel="canonical" href="http://www.example-news.com/page"/> şeklinde belirtilir. Böylece kanonik bağlantıdaki href özelliğinin değeri yazının URL'si olarak kullanılır.

Bulunan değer, yazının kimlik belirleyicisini oluştururken kullanılabilir.

Veri doğru işaretlenmiş ve Metrica sayacı doğru yüklenip çalıştırılmışsa yazıyla ilgili istatistikler bir süre sonra Yandex.Metrica'da toplanmaya başlar.

İşaretleme örneği

Bir yazıya uygulanan işaretlemenin örneği aşağıdadır:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head></head>
<body>
 <article>
  <h1>Moskova'da 1922 yılının hava sıcaklığı rekoru kırıldı</h1>
  <div> Kasım'da hava sıcaklığı 12 °С'yi aştı</div> 
  <span><a href="/example-news/authors/ivan_ivanov.html">Ivan Ivanov</a></span>
  <time datetime="2018-11-06T09:25:10+04:00">06.11.2018, 09:25</time>
  <meta content="2018-11-06T09:25:10+04:00"/>
  <div>
   6Kasım Çarşamba günü Moskova'da 1922 yılında kaydedilen hava sıcaklığı rekoru kırıldı. "Fobos" merkezinin aktardığına göre hava sıcaklığı artı 12,1 santigrat dereceyi aştı.
  </div>
 </article>
</body>
</html>