firstPartyParamsHashed (kullanıcı bilgilerini kendi başına hash'leme özelliği ile).

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Yöntem, HTTPS protokolü ile çalışan siteler için kullanılabilir.

Reklam algoritmalarını geliştirmek ve sitedeki eylemleri daha doğru bir şekilde analiz etmek için site ziyaretçileri hakkında bilgi gönderimi. Bu, ziyaretçileriniz Safari veya Mozilla Firefox gibi siteler arası izleme çerezlerini (üçüncü taraf çerezleri) kısıtlayan tarayıcılar kullansa bile reklam kampanyalarınızın etkinliğini artırmanıza ve ziyaretçilerin davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur.

Yöntemi kullanarak yapılan ilk veri aktarımından sonra Yandex Metrica'da “İletişim bilgilerinin doldurulması” hedefi görüntülenir; bunun için Otomatik hedefler seçeneğini etkinleştirin.

Uyarı. Bilgileri göndermeden önce veri hash'lemeyikullanın.
ym(XXXXXX, 'firstPartyParamsHashed', parameters);

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

parameters *

Object

Ziyaretçinin sitede bıraktığı kişisel bilgiler (örneğin, geri bildirim formu kullanarak). Değerler olarak daha önce hash'lenmiş veriler iletilir (yandex_cid hariç). Örnek:

ym(XXXXXX, 'firstPartyParamsHashed', {
  "email": '<MD5 от mail@example.com>',
  "phone_number": '<MD5 от 70123456789>',
  "first_name": '<MD5 gönderen İvan>',
  "last_name": '<MD5 gönderen İvanov>',
  "yandex_cid": '1000034426'
  "home_address": {
    "street": '<MD5 gönderen Lev Tolstoy Str., 16>',
    "city": '<MD5 gönderen Moskova>',
    "region": '<MD5 gönderen Moskova>',
    "postal_code": '<MD5 gönderen 12345>',
    "country": '<MD5 gönderen Rusya>'
  }});
"parameters" objesi alanları:

Parametre

Varsayılan değer Türü

Açıklama

email

String

E-posta adresi.
phone_number String 70123456789 biçiminde boşluksuz telefon numarası.
first_name String Ziyaretçi adı.
last_name String Ziyaretçi soyadı.
home_address String Ziyaretçi adresi.
street String Sokak.
city String Şehir.
region String Bölge.
postal_code Integer Posta kodu.
country String Ülke.
yandex_cid Integer (id) Yandex kullanıcısına ait Benzersiz kimlik tanımlayıcı. Sitenizde Yandex ID kimlik doğrulaması varsa gönderin.

* Bu parametre zorunludur.

Veri hash'leme

Hash'leme işleminden önce verileri normalize edin; içinde büyük harflerin, virgüllerin, başında ve sonunda tek veya tekrarlanan boşlukların kullanılmadığından emin olun. Ayrıca:
e-posta
 • Google alan adındaki (<name>@gmail.com türünde olan) adresler için isimdeki noktaları boş satırlarla değiştirin. Örneğin, name.example@gmail.com adresini nameexample@gmail.com şekline getirin.
 • Yandex alan adındaki <name>@yandex.ru türünde olan) adresler için isimdeki noktaları kısa çizgilerle (tire) değiştirin. Örneğin, name.example@yandex.ru adresini name-example@yandex.ru şekline getirin.
 • Farklı Yandex alan adlarındaki adresler (@ya.ru, @yandex.com vb. olmak üzere) yerine @yandex.ru'yu kullanın. Örneğin: example@yandex.ru.
 • İsimde “+” işareti kullanılıyorsa (name+commercial@example.com sadece adı bırakın: name@example.com.
phone_number
 • Değer yalnızca rakamlar içerebilir.
 • Numaranın başında 8 kodu yerine “+” işareti olmadan 7'yi kullanın (Rusya için). Örneğin: 70123456789.

Benzersiz Yandex kullanıcısı kimlik belirleyicisi (yandex_cid) hariç olmak üzere, tüm veriler MD5 veya SHA-256 algoritmalarına göre hash'lenmelidir.

Değerleri hash'lenmiş parametre örnekleri:

...
"email": '78ee6d68f49d2c90397d9ff77fc3814d1',
"phone_number": 'a31259d185ad013e0a663437c605d056'
...