“Ziyaret Parametreleri” raporu

Raporun görüntülenmesi: Raporlar → Standart raporlar → İçerik → Ziyaret parametreleri.

  1. Rapor ne işe yarar?
  2. Rapor alma koşulları
  3. Rapor yapısı ve ayarları

Rapor ne işe yarar?

AB testini yapıp hedefle ilgili dönüşüm bilgilerini edinmeye
Örneğin, Satın al butonunun renginin daha önce oluşturulan “Sepete giriş” hedefinin dönüşümü üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Bunu yapmak için:
  1. Örnekte açıklandığı gibi buton rengini belirleyen parametreleri Yandex.Metrica'ya iletin.
  2. Raporda “Sepete giriş” hedefini kullanın.
Siteye kullanıcı girişi yapan ile yapmayan ziyaretçilerle ilgili sitedeki davranış istatistiklerini toplamaya

Örnekte açıklandığı gibi ziyaretçi durumunu belirleyen parametreleri Yandex.Metrica'ya iletin.

Ziyaretçilerin hangi sayfada amaca daha sık ulaştığını öğrenmek

Örneğin sitenin tüm sayfalarına sadece tek bir hedef yerleştirilmişse bu hedefe sitenin hangi sayfasında daha çok ulaşıldığını takip etmek mümkündür. Bunun için JavaScript eylemi (form gönderme) türünde tek bir hedefi örnekte gösterildiği şekilde oluşturmanız ve sayfa adresinin aktarımını ayarlamanız gerekir.

Raporda iki seviyeden veriler gösterilir:

Bir ziyaret çerçevesinde birden fazla parametre (yani, amaca birkaç sayfada ulaşıldıysa) gönderildiyse her parametreye ulaşılan tüm amaçlar için toplam atanır.

Rapor alma koşulları

Raporun oluşturulması için JavaScript API'si aracılığıyla ziyaret parametrelerini Yandex.Metrica'ya aktarmak gerekir.

Rapor yapısı ve ayarları

Rapor, aşağıdaki ek ziyaret bilgilerini içerir:

  • Yandex.Metrica tarafından varsayılan olarak toplanmayan ve dolayısıyla sadece site sahibinin bildiği bilgiler (örneğin siteye gönderilen bir yorum gibi),
  • Ziyaretçilerin siteye kullanıcı girişi yaptıkları için hakkında sitenin bilgi sahibi olduğu işlemleriyle ilgili bilgiler,
  • JavaScript aracılığıyla ziyaretçilerinin tarayıcısından alınabilecek bilgi.

Rapordaki veriler, aktardığınız parametrelere göre gruplanır.

Rapor, Yandex.Metrica'da kullanılabilen tüm ayarları destekler.