Çevrimdışı dönüşümler

Müşteriler internetten verdikleri siparişleri herhangi bir satış noktasında ödeme yaparak da tamamlayabilir. Yandex.Metrica yardımıyla müşterilerin sitedeki eylemleri ile çevrimdışı eylemleri arasında bağlantı kurabilir ve çevrimdışı olarak gerçekleşen dönüşümlerin de hesaba katılmasını sağlayabilirsiniz.

Hedefler yardımıyla izlenebilen çevrimdışı dönüşümler daha sonra tüm Yandex.Metrica raporlarında ve segmentasyon işleminde de kullanılabilir. Çevrimdışı hedefler için dönüşüm oranı ve hedef ziyaret sayısı gibi özel hedef metrikleri hesaplanır. Bu şekilde elde edilen bilgiler sayesinde kullandığınız hedef kitle çekim kanallarının verimliliğini daha doğru analiz edebilir ve kullanıcıların dönüşüm aşamasına nasıl ulaştığını daha iyi anlayabilirsiniz. 1. Veri aktarımı ve veri işleme
 2. Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Veri aktarımı ve veri işleme

Yandex.Metrica'da çevrimdışı dönüşümlerin izlenmesi JavaScript eylemi türündeki hedef yardımıyla ayarlanır. Dönüşüm verileri Yandex.Metrica'ya oluşturulan CSV dosyası üzerinden aktarılır. Çevrimdışı veriler aktarılmadan önce özel kimlik belirleyicilerin hazırlanması gerekir.

Veri aktarımı için Yandex.Metrica API'si veya web arayüzü kullanılabilir. API yardımıyla veri aktarımı hakkında ayrıntılı bilgi.

Verilerin web arayüzü aracılığıyla aktarıma hazırlanması ve gerekli işlemleri aşağıda açıklanmıştır.

 1. Ayarlar → Hedefler sayfasında JavaScript eylemi türünde bir hedef oluşturun. Hedef kimlik belirleyicisi olarak izlemek istediğiniz sipariş doğrulama (“order_confirmed”) gibi önemli bir eylem türü seçin. Bu kimlik belirleyiciyi CSV dosyasını oluşturmak için kullanacaksınız.

  Çevrimdışı dönüşümleri sitedeki eylemlerden ayrı olarak analiz etmeniz gerekiyorsa İsim alanına sizin için açık ve kolay anlaşılır olacak (“Ofisten satın alma”, “Çevrimdışı hedef” veya “Nakit ödeme” gibi) değerler yazabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz değeri listede daha kolay bulabilirsiniz.

 2. Veri yükleme sekmesindeki Çevrimdışı dönüşüm verilerinin yüklenmesi bloğunda dönüşümler için uzatılmış izleme süresini etkinleştirin.

  Not. Dosyayı yüklemeden önce kullanıcıların siteyi ziyaret ettikten sonra aradığınız eylemleri çevrimdışı olarak yapmaları için belirli bir süre tanıyın. Örneğin sipariş edilen bir ürünün müşteri tarafından mal teslimi noktasından alınması için belirlediğiniz süre 10 gün ise verileri yüklemeden önce uzatılmış dönüşüm izleme süresini çalıştırıp en az 10 gün daha beklemeniz gerekecek. Böylelikle çevrimdışı verilerini Yandex.Metrica'ya tam bir şekilde yüklemiş olursunuz.
 3. Dönüşüm verilerini içerecek CSV dosyasını önerilere göre oluşturun.

 4. Dosyayı Yandex.Metrica'ya yükleyin.

CSV dosyasının hazırlanması

CSV formatı spesifikasyonu

CSV formatı açıklaması

Veri aktarım alanları
Alan adı Zorunlu Açıklama Örnek
ClientID | UserID | yclid Evet Site ziyaretçisinin veya Yandex.Direct reklam kampanyasının kimlik belirleyicisi. 12345
Target Evet Web arayüzünde hedefle birlikte belirlenen hedef kimlik belirleyicisi order_confirmed
DateTime Evet Unix Time Stamp formatında belirlenen dönüşüm gerçekleşme zamanı 1481718166
Price Hayır Hedefin değeri 1000
Currency Hayır

ISO 4217'ye göre para birimi kodu (3 harf).

Bunlardan başka döviz bilgileri aktarıldığında ilgili tutar ve para birimi değerleri 0 olarak aktarılacaktır.

RUB

Alanlar, hiyerarşik veri yapısını destekler.

Dosyanın yüklenmesi

Hazırladığınız veri dosyasını yüklemek için Ayarlar sayfasına (Veri yükleme sekmesine) geçin. Ardından Çevrimdışı dönüşüm verilerinin yüklenmesi bloğunda şu adımları gerçekleştirin:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yükleyeceğiniz kimlik belirleyicinin türüne uygun dosya türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklamasını da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kulanılan bir CSV dosyası örneği

Dosya yükleme hataları

Bazı durumlarda Yandex.Metrica çevrimdışı dönüşümleri ilgili ziyaretlerle ilişkilendiremeyebilir. Bu ilişkilendirme hatalarının en yaygın nedenleri aşağıda açıklanmıştır:

Hata nedeni Çözüm
Dosyada belirtilen hedef kimlik belirleyicileri Yandex.Metrica'da bulunamadı Dosyada belirtilen hedef kimlik belirleyicilerinin Yandex.Metrica'da belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Hedef kimlik belirleyicisini kontrol etmek için sayaç ayarları sayfasına, Hedefler sekmesine gidin.
Dosyada belirtilen kimlik belirleyiciler Yandex.Metrica'da bulunamadı

Kimlik belirleyici aktarımının doğru ayarlandığından emin olun.

UserID'yi kullanıyorsanız ve veri aktarımı doğru ayarlanmışsa dosyayı daha sonra yükleyin. Dosyada belirtilen UserID'ye sahip kimi müşteriler sitenizi henüz ziyaret etmemiş ve dolayısıyla veritabanınızdaki UserID'leri ile Yandex.Metrica'daki dahili ClientID'leri arasında bağlantılar henüz kurulmamış olabilir.

Ziyaretlerin tarihleri 21 günlük maksimum dönüşüm izleme süresinin dışında kalır.

Bu durum, ziyaretçinin siteye son ziyaretinden ilgili dosya işlenene kadar 21 günden fazla bir süre geçtiği veya ilgili dönüşüm öncesindeki son ziyaretin tarihi, uzatılmış dönüşüm izleme süresinin geçerlilik kazandığı tarihten önce geldiği anlamına gelir.

Bu durumda çevrimdışı dönüşümler Yandex.Metrica'ya eklenemez. Uzatılmış dönüşüm izleme süresi hakkında daha fazla bilgi

Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Dönüşümlerin izlenmesi için daha uzun süre tanı seçeneği Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerinin düzenlenebileceği zaman aralığını genişleterek çevrimiçi dönüşümlerle ilgili bilgileri eklemeniz için ek süre tanır.

Bir ziyaret için ek bilgilerin eklenmesi için varsayılan olarak tanınan süre ziyaretin tamamlanmasını takip eden 16 saattir. Böylelikle Yandex.Metrica veritabanındaki ziyaret bilgilerini, örneğin ziyarete ek görüntülemeler eklemek veya süresini daha doğru belirtmek suretiyle istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ziyaretin tamamlanmasının ardından 16 saat geçtikten sonra ziyaret bilgileri düzenlenemez.

Öte yandan, çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasında geçen süre bu 16 saati aşar. Dolayısıyla ziyaretlere çevrimdışı bilgiler ekleyebilmeniz için bu süreyi 21 güne kadar arttırmanız gerekir. Bu durumda çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasındaki süre 21 günü aşmadığı takdirde, ilgili ek bilgiler Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerine eklenebilecektir.

Uyarı. Bu uzatılmış dönüşüm takibi süresi sadece ilgili seçenek etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretler için geçerli olacaktır. Ayrıca, ziyaretle ilgili bilgilerin düzenlenmesi için tanınan ek süre hemen değil, gitgide geçerlilik kazanarak seçenek çalıştırıldıktan sonraki ilk günde 1 gün (ek 24 saat) olur ve 21 gün geçtiğinde maksimum süreye ulaşır.

Farklı kimlik belirleyicileri kullanıldığında dönüşüm ilişkilendirme yöntemleri farklıdır:

 • ClientID ve UserID. Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Bir ziyaretçinin 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart tarihlerinde toplam 3 ziyaretinin gerçekleştiğini düşünelim. 10 Mart'ta siparişini bir satış noktasında ödeyip aldığını ve bu işlemin CRM'de kaydedildiğini, bu işlemle ilgili bilgilerin 20 Mart'ta bir çalışanınız tarafından Yandex.Metrica'ya gönderildiğini düşünürsek bu 10 Mart satışının bilgileri 5 Mart'taki ziyarete eklenir.
 • yclid. Çevrimdışı dönüşümler, aktarılan yclid'e bağlı reklamdan kaynaklanan ziyaretle ilişkilendirilir. İlgili tıklama ise 21 günlük süre içinde herhangi bir anda gerçekleşmiş olabilir.