Veri aktarımı ve veri işleme

Uyarı. İlk önce çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması özelliğini etkinleştirin (Ayarlar → Veri yükleme).
Bilgi şu şekilde aktarılabilir:

Metrica web arayüzünde çevrimdışı dönüşümlerin aktarımını ayarlamak için:

 1. Soldaki menüden Hedefler sayfasına gidip JavaScript eylemi türünde bir hedef oluşturun. Hedef kimlik belirleyicisi olarak izlemek istediğiniz bir eylem seçin (örneğin, sipariş doğrulama: “order_confirmed”). Bu kimlik belirleyiciyi CSV dosyasını oluşturmak için kullanacaksınız.

  Çevrimdışı dönüşümleri sitedeki dönüşümlerden ayrı olarak analiz etmek istiyorsanız İsim alanına “Ofiste satış”, “Çevrimdışı hedef” veya “Nakit ödeme” gibi kolay anlaşılır bir değer yazın. Bu şekilde istediğiniz değeri listede daha kolay bulabilirsiniz.

 2. Dönüşüm verilerini içerecek CSV dosyasını önerilere göre oluşturun.
  Uyarı. Dosya oluşturulurken Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması seçeneğini etkinleştirdikten sonra ortaya çıkan dönüşümle ilgili verileri belirtin.
 3. Dosyayı Yandex.Metrica'ya yükleyin.

  Dosyayı yüklemeden önce bir süre bekleyin (bu süre genellikle ziyaretçilerin siteye gerçekleştirdikleri ziyaret ve onların çevrimdışı olarak dönüştürülmesi sırasında geçer). Örneğin sipariş edilen bir ürünün müşteri tarafından mal teslimi noktasından alınması için belirlediğiniz süre 10 gün ise, çevrimdışı dönüşümün dahil edilmesi 10 günden daha önce olmamalıdır. Dönüşüm izleme süresi seçenek etkinleştirildikten sonra 21 güne kadar kademeli olarak arttığı için bu gereklidir.

Not. Veriler Yandex.Metrica raporları yüklendikten sonra 24 saat boyunca görüntülenebilir.

CSV dosyasının hazırlanması

CSV formatı spesifikasyonu

CSV formatı açıklaması

Veri aktarım alanları
Alan adı Zorunlu Açıklama Örnek
ClientID | UserID | yclid Evet Site ziyaretçisinin veya Yandex.Direct reklam kampanyasının tanımlayıcısı 12345
Target Evet Amaçlar belirlenirken atanmış amaç tanımlayıcısı order_confirmed
DateTime Evet Unix Time Stamp formatında belirlenen dönüşüm gerçekleşme zamanı Zamanı UTC+0 saat dilimine göre belirleyin. 1481718166
Price Hayır Hedefe geliri 1000
Currency Hayır

ISO 4217'ye göre para birimi kodu (3 harf).

Başka bir para birimi transfer edilirse, ilgili para birimi ve tutar değerleri 0 olarak gönderilecektir.

RUB

Alanlar, hiyerarşik veri yapısını destekler.

Dosyanın yüklenmesi

Hazırladığınız veri dosyasını yüklemek için Ayarlar sayfasına (Veri yükleme sekmesine) geçin. Ardından Çevrimdışı dönüşüm verilerinin yüklenmesi bloğunda şu adımları gerçekleştirin:

 1. Veri yükle butonuna tıklayın.
 2. Açılan pencerede yüklemek istediğiniz kimlik belirleyicinin türüne uygun ilişkilendirme türünü seçin.
 3. Bilgisayarınızda gerekli dosyayı seçin ve gerektiğinde yükleme açıklamasını da ekleyin.
 4. Veri yükle butonuna tıklayın.

Verilerin yüklenmesi için kulanılan CSV dosya örneği

Dönüşümlerin aktarıldığı dosyanın ziyaretlere bağlanma işlemi, Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması etkinleştirildikten sonra 21 gün boyunca devam eder. Bu nedenle bağlı satır sayısı artabilir.

Dosya yükleme hataları

Bazı durumlarda Yandex.Metrica çevrimdışı dönüşümleri ilgili ziyaretlerle ilişkilendiremeyebilir. Bu ilişkilendirme hatalarının en yaygın nedenleri aşağıda açıklanmıştır:

Hata nedeni Çözüm
Yandex.Metrica’da, amaç tanımlayıcılarını içeren belge bulunamadı. Dosyada belirtilen hedef kimlik belirleyicilerinin Yandex.Metrica'da belirtilenlerle aynı olduğundan emin olun. Hedef kimlik belirleyicisini kontrol etmek için soldaki menüden Hedefler sayfasına gidin.
Yandex.Metrica’da, ziyaretçi tanımlayıcılarını içeren belge bulunamadı.

Kimlik belirleyici aktarımının doğru ayarlandığından emin olun.

UserID'yi kullanıyorsanız ve veri aktarımı doğru ayarlanmışsa dosyayı daha sonra yükleyin. Büyük ihtimalle UserID dosyasında gösterilen müşterilerin tamamı sitenizi ziyaret etmedi çünkü sistemde bu ziyaretçilerin kendi veritabanınızdaki UserID’leriyle ziyaretçilerin Yandex.Metrica’daki özel ClientID’leri arasında bir ilişki henüz kurulmadı.

Oturum tarihleri, dönüşüm takibi için belirlenen aralıkla örtüşmüyor. Bu şu anlama gelir:
 • Ziyaretçinin siteyi son ziyaret ettiği andan dosyanın işlenmeye başladığı an arasında 21 günü aşkın süre var,
 • Dönüşümden önceki son ziyaret tarihi, dönüşüm takibinin başladığı tarihi aşıyor.
Bu durumda çevrimdışı dönüşümler Yandex.Metrica'ya eklenemez. Dönüşümlerin hesaplanması hakkında ayrıntılı bilgi