Kaydırma haritası

 1. Birden fazla site sayfasıyla ilgili istatistiklerin görüntülenmesi
 2. Verilerin iframe'de görüntülenmesi
 3. Sayfa boyutu kısıtlaması
 4. Soru-Cevap

Kaydırma haritası ziyaretçilerin dikkatlerinin site sayfalarının belirli bölümlerindeki dağılımını analiz etmeye yarayan bir araçtır. Haritanın sağladığı bilgi, site sahibinin en uygun sayfa uzunluklarını belirlemesine ve önemli bilgileri doğru şekilde yerleştirmesine yardımcı olur.

Harita; sayfanın, üzerine yer imlecini geçirdiğiniz kısmı için ortalama görüntüleme süresini ve görüntülemelerin sayısını gösterir. Gerektiğinde birden fazla site sayfası için de bu bilgiyi yapılandırılmış şekilde (örneğin belirli bir katalog için) alabilirsiniz.

Birçok harita görüntüleme modundan birini seçebilirsiniz.

 • “Tıklama haritası”: Sayfa görüntülemesindeki süre değişikliği farklı renkte olan alanlarla belirginleştirildi.
 • “Şeffaflık haritası”: Kullanıcının daha kısa sürede görüntülediği sayfanın bölgeleri daha koyu olup daha uzun sürede görüntülenen alanlar daha şeffaftır.

Minimum: Seçilmiş bir sayfanın seçtiğiniz raporlama dönemi içinde toplam görüntülenme süresinden en kısa süresi.

Maksimum: Seçilmiş bir sayfanın seçtiğiniz raporlama dönemi içinde toplam görüntülenme süresinden en uzun süresi.

Not.
 • Veriler geçerli gün dahil olmak üzere 15 gün boyunca saklanır.
 • Harita sadece Yandex.Metrica sayacının kurulu olduğu sayfalarda ve sitede UTF-8 kodlaması kullanıldığı takdirde görüntülenir.
 • Harita oluşturulurken www, reklam etiketleri ve bağlantının # işaretinden (bu işaret dahil) sonraki kısmı gibi öğeler URL'nin dışında bırakılır ancak normal URL parametreleri dahil edilir. Bu nedenle http://example.com?id=1 sayfasının ve http://example.com?id=2 sayfasının tıklama haritaları farklı olur.
 • Internet Explorer tarayıcısının 8.0 ve önceki sürümleri desteklenmez.

Birden fazla site sayfasıyla ilgili istatistiklerin görüntülenmesi

Birden fazla sayfayla ilgili istatistikleri görüntülemek için URL adresi giriş satırına ek simgeler kullanılabilir.

İstatistiklerin görüntülenmesi için kullanılan simgeler
Simge Açıklama Örnek
* Tüm simgelerin herhangi bir sayısını ifade eder

Bu sayfa dahil olmak üzere URL adresleri https://example.com/goods/ ile başlayan tüm sayfalarla ilgili verilerin görüntülenmesi: https://example.com/goods/*.

Adresi satıra ek simge olmadan girdiğinizde Yandex.Metrica size açılan ipucu olarak bu adresi * simgesiyle kullanmayı önerir.

~ Koşul düzenli bir ifadedir URL'leri düzenli ifadeye (regexp) uygun olan web sayfalarıyla ilgili verilerin görüntülenmesi. Örneğin, ~http://example.com/.*

Bir örnek inceleyelim. https://example.com/goods/ kataloğundaki sayfalarla ilgili istatistik almamız gerektiğini düşünelim. Verilerin haritada görüntülenmesini sağlamak üzere satıra adresi https://example.com/goods/* şeklinde girelim (girildikten sonra aynı adres açılan ipuçlarında da görüntülenecek). Böylelikle veriler otomatik yüklenecek.

Harita, URL'si belirtilen koşula uygun olan en popüler site sayfasında görüntülenecek. Görüntüleme sayısı ve ortalama görüntüleme süresi gibi sayısal göstergeler, koşula uygun olan tüm sayfaların toplu verilerini yansıtacak.

Verilerin iframe'de görüntülenmesi

Web sitenizin iframe'de görüntülenmesinin engellenmesi (sunucu ayarlarınızda X-Frame-Options başlığının kullanılması) halinde toplanan veriler görüntülenemez. Site ziyareti verilerinin görüntülenebilmesi için sunucu ayarlarınızda webvisor.com alan adı ile bunun alt alan adları ve ayrıca sitenizin alan adı için bir istisna uygulamanız gerekir. Bu amaçla şöyle bir düzenli ifade (regexp) kullanın:

^https?:\/\/([^\/]+\.)?(yourdomain\.com|webvisor\.com)\/

NGINX kullanıyorsanız konfigürasyona aşağıdaki istisnaları ekleyin:

location / {
    set $frame_options '';
    if ($http_referer !~ '^https?:\/\/([^\/]+\.)?(yourdomain\.com|webvisor\.com)\/'){
      set $frame_options 'SAMEORIGIN';
    }
    add_header X-Frame-Options $frame_options;
    ...
  }

Burada yourdomain\.com sitenizin alan adıdır. Not: Sitenizin alan adı uzantısını kullanın (.com'dan farklı olabilir).

Sayfa boyutu kısıtlaması

Verilerin haritanın üzerinde görüntülenebilmesi için site sayfa boyutları için belirli kısıtlamalar uygulanmış olmalıdır. Haritanın farklı tarayıcılarda görüntülenebilmesi için gerekli kısıtlama değerleri aşağıdadır:

Tarayıcı Sayfanın piksel olarak maksimum yüksekliği/genişliği Maksimum piksel sayısı
Mozilla Firefox 32.767 472.907.776 (22.528 × 20.992)
Chrome 32.767 268.435.456 (16.384 × 16.384)
Internet Explorer 8.192 67.108.864 (8.192 × 8.192)

Soru-Cevap

Tıklama, bağlantı veya kaydırma haritası sayfasının yüklenmesi sonsuz sürüyor

Safari 12'de tıklama, bağlantı veya kaydırma haritası sayfasının yüklenmesi tarayıcı ayarlarında işaretlenen bir seçenek nedeniyle sonsuza dek sürebilir.

 1. Gizlilik politikası sekmesine giderek Çapraz izlemeyi engelle seçeneğini devre dışı bırakın.
 2. Ardından tarayıcıyı yeniden başlatın ve istediğiniz harita sayfasını tekrar açın.