Gelen trafik kaynakları hakkında soru ve cevaplar

 1. Reklam sistemi verileri neden toplanmıyor?
 2. Siteye yapılan doğrudan girişlerin sayısı çok fazla görünüyor. Neden?
 3. Siteye yapılan iç geçişlerin nerelerden kaynaklandığını nasıl öğrenebilirim?
 4. Yandex.Metrica raporlarımda kaynağı “Belirsiz” olarak işaretlenen girişlerin sayısı çok fazla görünüyor. Neden?
 5. Siteme belirli sitelerden yapılan geçişler niçin istatistiklere girmiyor?

Reklam sistemi verileri neden toplanmıyor?

Yandex.Metrica raporlarının Yandex.Direct reklam kampanyaları hakkında bilgi içermesi için Yandex.Direct'teki Kampanya ayarları sayfasında:

 • Yandex.Metrica sayaçları alanına sayaç numarasını yazın,
 • Metrica için bağlantıları işaretle seçeneğini etkin tutun (böylelikle Yandex.Direct reklamlarının bağlantılarına yclid=... etiketi eklenir).

Başka reklam sistemlerinden veri toplamanız gerekiyorsa özel etiketler kullanmanız gerekir.

Siteye yapılan doğrudan girişlerin sayısı çok fazla görünüyor. Neden?

 • Bu tür doğrudan girişler robotlar tarafından yapılmış olabilir. Sitenin robotlar tarafından ziyaret edilmesi hakkında verileri Robotlar raporunda (İzleme grubunda) bulabilirsiniz. Robotlar raporunda olağandışı ani trafik artışları olduğunu görüyorsanız ve benzer bir durumun tekrarlanabileceğini düşünmek için geçerli bir nedeniniz varsa robotları sıkı kurallara ve davranışlarına göre filtreleme özelliğini etkinleştirmenizi öneririz.
 • Ayrıca bu geçişler, HTTPS protokolüne göre çalışan ve dolayısıyla yönlendirici bilgilerinin gönderilmediği web sitelerinden yapılmış olabilir. Böyle durumlarda utm_referrer etiketinin kullanılması önerilir.

Siteye yapılan iç geçişlerin nerelerden kaynaklandığını nasıl öğrenebilirim?

Bir ziyaret, alan adı sayaç ayarlarında belirtilen site alan adıyla veya ek alan adıyla aynı olan bir sayfadan yapılan geçişle başladığında bu ziyaretin kaynağı otomatik olarak İç geçişler şeklinde kaydedilir. Bir örnek olarak sayaç ayarlarındaki site adresinin http://mysite.example/ şeklinde belirtildiğini, ziyaretin http://mysite.example/page1.html adresindeki sayfaya geçişle başladığını, ancak bu sayfaya dış bir siteden değil aynı siteye ait ve adresi http://mysite.example/contacts.html olan diğer iç sayfadan geçildiğini (ve böylelikle page1.html'e başvurulduğu zaman contacts.html sayfasının bir yönlendirici olarak kaydedildiğini) düşünelim.

Böyle durumun nedenleri şunlar olabilir:

 • Ziyaretçi yukarıda belirtilen contacts.html sayfasına geçtikten sonra burada sayaç ayarlarında belirtilen ziyaretin zaman aşımı süresini (varsayılan olarak bu süre 30 dk. olarak belirtilir) aşan bir süredir hiç bir eylem yapmamış olabilir. Bu durumda ziyaretçinin söz konusu sitede page1.html sayfasına yapacağı bir sonraki geçiş otomatik olarak yeni, fakat geliş kaynağı bir önceki ziyaretle aynı olan bir ziyaret olarak algılanacaktır.

  Çözüm

  Ziyaret için anılan zaman aşımı süresini uzatmak olası çözümlerden biri olabilir. Fakat bunu yapmadan önce sitenizin kullanım modelini tespit etmenizi öneririz. Bir örnek olarak Yandex.Mail e-posta servisi sitesinin kullanım modelini inceleyelim.

  Bir Yandex.Mail kullanıcısının e-posta hesabına girerek yeni gelen postaları kontrol ettiğini ve sayfayı kapatmadan ayrıldığını, bir saat sonra geri dönerek e-postaları tekrar okuyup yanıtladığını düşünelim. Bu durumda kullanıcının siteyi böyle kullanmasını tek bir ziyaret olarak değil, iki ayrı ziyaret olarak algılamak daha doğru olur. Dolayısıyla sitedeki iç geçişlerin doğru algılanması kullanıcının siteyi kullanma modeline bağlıdır.

 • Bir dış kaynak siteden contacts.html gibi sayacın kurulu olmadığı bir site sayfasına gelen ziyaretçinin bundan hemen sonra (aynı ziyaret dahilinde) aynı sitenin sayaç kurulu olan page1.html gibi başka bir sayfasına geçtiğini düşünelim. Böylece, şu iki koşulun yerine getirildiğini, başka bir deyişle ziyaretin page1.html sayfasından başlamış gibi göründüğünü (bunun nedeni contacts.html sayfası Yandex.Metrica sayacını içermediği için bu sayfanın görüntülendiğine dair bilgilerin Yandex.Metrica'ya gönderilmemiş olmasıdır) ve geçişin, adresi (http://mysite.example/) sayaç ayarlarında belirtilen siteye ait olan bir sayfadan (contacts.html sayfasından) yapılmış gibi göründüğünü görüyoruz.

  Çözüm

  Sayfaya Yandex.Metrica sayacı yüklemenizi öneririz. Bu durumda sayacın tam olarak hangi sayfada eksik olduğunu belirlemek zor olabilir. Bunu segmentasyon yardımıyla belirleyebilirsiniz.

Yandex.Metrica raporlarımda kaynağı “Belirsiz” olarak işaretlenen girişlerin sayısı çok fazla görünüyor. Neden?

Genellikle bu durum, sayaç kodunun sayfaya yanlış yüklenerek <noscript> etiketinin içinde bulunması gereken kod parçasının bu etiketinin dışında bulunmasından kaynaklanır.

Siteme belirli sitelerden yapılan geçişler niçin istatistiklere girmiyor?

Günümüzde web sitelerinin çoğu korumalı HTTPS bağlantısına geçmektedir. Öte yandan, bu korumalı bağlantı türüne henüz geçmeyen sitelerde doğrudan girişlerin payı belirli bir artış sergilemektedir. Teknik açıdan bakıldığında siteye doğrudan yapılan geçişler; site sayfalarınıza, ziyaretçi tarayıcısından sitenize Referer türü HTTP başlığı aktarılmadan yapılan başvurulardır. Genellikle bu HTTP başlığı, site sayfanıza üzerinden geçişin yapıldığı kaynak web sayfasının adresini içerir. Bu alanın boş görünmesi bu geçiş kaynağı sayfanın yokluğunu gösterir (örneğin kullanıcının geçiş adresini tarayıcıdaki adres satırına elle yazdığı durumlarda olduğu gibi).

World Wide Web Consortium'un (W3C'nin) yayınladığı ve bu kuruluşun söz konusu başlığın (yönlendiricinin) aktarımıyla ilgili önerilerini içeren Referrer Policy belgesinin hükümlerine göre söz konusu yönlendirici (referer), HTTP sitelerinden yapılan geçişlerde hem HTTP hem de HTTPS sitelerine iletilirken, HTTPS sitelerinden yapılan geçişlerde ancak HTTPS sitelerine iletilir, HTTP sitelerine ise iletilmez. Dolayısıyla web'deki güvenli HTTPS alanını terkettiğinizde tarayıcınız en son ziyaret ettiğiniz sayfa adresinin şifresiz kanallardan aktarılmasını önler.Başka bir deyişle, web siteniz HTTP protokolüne göre çalışıyorsa HTTPS protokolüne göre çalışan sitelerden sitenize yapılan geçişlerin kaynaklarını görmeniz mümkün olmaz.

Çözüm

Web sitenizi korumalı bağlantıya geçirmeyi öneririz. Önde gelen web kuruluşlarının çoğu tarafından desteklenen, kar amacı gütmeyen ve bağımsız bir sertifika yetkilisi olan Let's Encrypt projesine başvurarak siteniz için ücretsiz bir şifreleme sertifikası alabilirsiniz.

Korumalı bir web sitesi sahibi olup da Referer başlığının sitenizden korumasız sitelere yapılan geçişlerde de aktarılmasını istiyorsanız üzerinden korumasız sitelere geçişlerin yapılacağı sayfalar için özel bir işaretleme uygulamanız gerekir. İşaretleme yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi için “Referrer Policy” belgesinin Referrer Policy Delivery bölümüne geçin. Can I use projesinin verilerine göre bu tür bağlantı işaretleme yöntemleri artık dünyada kullanılan web tarayıcılarının çoğunluğuyla desteklenmektedir.