Sayaç başlatma

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Sayacın çalışmasını sağlayan JavaScript kitaplığı https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js URL adresinden yüklenir.

Gerekli kitaplık çalıştırma kodu sayaç düzenleme sayfasında bulunur. Kitaplığı eşzamansız (önerilir) veya eşzamanlı olarak yüklemeniz kitaplığın işlevselliğini etkilemez.

Sayacın oluşturulması ve yönetimi için ym yöntemi kullanılır. Bu yöntem yükleme kodunda oluşturulur:
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

Sayaç numarası ve çağrılan işlevin adı, ym yönteminin zorunlu argümanlarıdır. Ayrıca, çağrılan işlevin argümanları da yönteme aktarılabilir. Örneğin, sayacın başlatılması için sayaç numarasını, init işlevinin adını ve parametre dizisini aktarmanız gerekir:

ym(XXXXXX, "init", {clickmap: true, webvisor: true});

Parametreleri işleve aktarmak istemiyorsanız başlatma işlemi şu şekilde görünür:

ym(XXXXXX, "init", {});

Ana başlatma parametrelerini içeren kodun bir kısmı Ayarlar sayfasında oluşturulur. Başlatma işlemi parametrelerinin tam listesi tabloda sıralanmıştır.

ym yöntemi aracılığıyla etkinleştirilebilen işlevler Yöntem Rehberi'nde açıklanır.

Sayaç başlatma parametreleri

Adı

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

accurateTrackBounce

true

Boolean | Number

Hemen çıkma oranı Parametrenin alabildiği değerler:

  • true: Hemen çıkma oranı etkinleştirilir; sayfada kalma eylemi 15000 milisaniye (15 s.) sonra kayıtlara geçer.
  • false: Hemen çıkma oranı devre dışı bırakılmaz.
  • <N> (tam sayı): Hemen çıkma oranı etkinleştirilir; sayfada kalma eylemi <N> ms sonra kayıtlara geçer.
childIframe false Boolean Alt düzey penceresinde sayaç olmadığı iframe içerik kaydı belirtisi

clickmap

true

Boolean

Tıklama haritası için bilgi toplama işleminin belirtisi

defer

false

Boolean

Sayacın başlatılması sırasında verilerin otomatik gönderilmesini devre dışı bırakmanın belirtisi

E-ticaret. false

Boolean | String | Array

E-ticaret: Ecommerce verileri toplama işlemi.

  • true: E-ticaret verileri toplama işlemi etkinleştirilir. Veriler, dataLayer adlı bir JavaScript dizisi (window.dataLayer genel ad alanında) aracılığıyla iletilir.
  • false: Ecommerce e-ticaret verileri toplama işlemi devre dışı bırakılır.
  • <objectName> (String): Ecommerce e-ticaret verileri toplama işlemi etkinleştirilir. Veriler, genel ad alanındaki <objectName> adlı JavaScript dizisi aracılığıyla iletilir (window.<objectName>).
  • <array> (Array): Ecommerce e-ticaret verileri toplama işlemi etkinleştirilir. Veriler, <array> JavaScript dizisi üzerinden iletilir

params

Object | Array

Sayaç başlatma sırasında iletilen ziyaret parametreleri.

Ziyaret parametrelerinin isteğe bağlı bir anda iletilmesi için params yöntemi kullanılır

userParams

Object

Sayaç başlatma sırasında iletilen site ziyaretçisi parametreleri.

Kullanıcı parametrelerinin isteğe bağlı bir anda iletilmesi için userParams yöntemi kullanılır.

trackHash

false

Boolean

Tarayıcının adres satırında hash'in takip edilmesinin belirtisi

trackLinks

true

Boolean

Dış bağlantılardan geçişlerin takibinin belirtisi

trustedDomains Array iframe alt düzey penceresinin içerik kaydı için güvenilir alan adı belirtisi Üst düzey penceresinin alan adı adresini içerir

type

0

Number

Sayaç türü. Yandex Reklam Ağı için 1'e eşittir.

webvisor

false

Boolean

Oturum Kaydı kullanımının belirtisi

triggerEvent

false

Boolean

Sayacın hazırlık kontrolü belirtisi

Sayaç başlatma kontrolü

Sayacın kullanılabilirliğini özel bir JavaScript eylemiyle kontrol edebilirsiniz. Bu amaçla sayaç koduna değeri true olan bir triggerEvent parametresi eklenir.
ym(XXXXXX, "init", {triggerEvent: true});
jQuery için sayaç başlatılana kadar şöyle bir kod örneği kullanılabilir:
jQuery(document).on('yacounterXXXXXXinited', function () {
    console.log('счетчик yaCounterXXXXXX sayacı kullanılabilir');
});

Etiket yönetim sistemi üzerinden sayaç çalıştırma

Yandex.Metrica sayaçları etiket yönetimi sistemleri (diğer bir deyişle etiket yöneticileri veya etiket taşıyıcıları) üzerinden de çalıştırılabilir. Bu sistemler sayacın HTML/JavaScript kodunun tamamını bir dış sunucu üzerinde barındırır ve gerektiğinde o kodu küçük kod parçaları yardımıyla sayfalarında çalıştırmayı sağlar. Çalıştırılacak kodda yapılan değişiklikler sayfa kodlarında hiçbir değişiklik gerektirmez.

Etiket yönetim sistemleri genellikle JavaScript ve görsel olmak üzere iki tür çalıştırılabilir sayaç kodunu destekler. Yandex.Metrica bu türlerin ikisini de destekler. Etiket yönetim sistemleri yardımıyla bunları çalıştırmak için Ayarlar sayfası ve Sayaç sekmesindeki kod parçalarını kullanın.

<script type="text/javascript">
(function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)};
m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)})
(window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym");

ym(XXXXXX, "init", {<параметры инициализации>});
</script>

Buradaki XXXXXX Metrica sayaç numarasıdır.

Toplanan veriler sayacın kod türüne göre farklılıklar gösterebilir. Ayrıntılar için Yandex.Metrica sayacının topladığı veriler bölümüne bakın.

Her bir etiketin içerisine birden fazla sayaç bağlanabilir; Siteye birden fazla sayaç kurma bölümünde bunun nasıl yapılacağı açıklanmıştır.