Reklam harcamaları verilerinin silinmesi

Not. Direct verileri silinemez.

Metrica'dan yüklenen verileri silmek için CSV formatında dosya oluşturun ve bu dosyanın içinden hangi bilgilerin silineceğini belirtin.

Alan adı Zorunlu Açıklama Örnek
Date Evet

Verilerin hangi dönem için aktarılacağı Belirli bir gün veya zaman aralığı olabilir.

ISO 8601 standardına göre Unix Time Stamp (YYYY-MM-DD). Tarih aralığını belirtmek için / işaretini kullanın.

2020-02-18

2020-01-18/2020-02-18

UTMSource Hayır

Reklamdaki bağlantının URL'sinde belirtilen UTM etiketinin değeri.

Etiketin değerinin belirtildiği kayda dikkat edin. Bu kayıt, veri yüklenirken belirtilen değerle aynı olmalıdır.

instagram
UTMCampaign Hayır new
UTMMedium Hayır cpc
UTMTerm Hayır shirt-blue
UTMContent Hayır shirt
Not. Yandex.Metrica'ya birden fazla servisten aldığınız verileri yüklediyseniz (Provider) ve sadece bunlardan bazılarının verilerini silmek istiyorsanız, API'yi kullanın. Metrica'nın web arayüzünden veri silinirken, belirtilen dönem içindeki tüm sağlayıcılardan alınan veriler silinecektir.
Örnekler:
Belirli bir reklam kaynağındaki belirli bir zaman aralığı için verileri silme

Örneğin Instagram'daki reklam kampanyası için 1-15 Mart arasındaki verileri silmek istiyorsanız dosyayı şu şekilde doldurun:

Belirli bir zaman aralığındaki tüm verileri silme

Belirli bir döneme ait tüm verileri silmek için dosyada yalnızca Date alanına istenilen tarihlerleri girin:

Silinecek dosya örneği

Yüklenen verileri şu şekilde silebilirsiniz:
  1. Metrica'da Ayarlar (Veri yükleme sekmesi) sayfasına gidin.
  2. Reklam harcamaları bloğunda Verileri sil butonuna tıklayın.