Verileri özel formattaki CSV dosyasıyla aktarma

Reklam kampanyası verilerini Metrica'ya aktarmak için özel format dosyası oluşturun.

Uyarı. Direct verilerinin yüklenmesi gerekmez; bu veriler Metrica'ya otomatik olarak aktarılır. Verileri dosyaya yüklerseniz, bu veriler otomatik olarak aktarılacak olan verilerle mükerrer olacaktır; bu da raporun hatalı görüntülenmesine neden olur.
Verileri içeren CSV dosyasını şu şekillerde aktarabilirsiniz:
  1. Metrica'da Ayarlar (Veri yükleme sekmesi) sayfasına gidin.
  2. Reklam harcamaları bloğunda Yükle butonuna tıklayın.

Bire bir aynı döneme ait verileri içeren dosyayı tekrar yüklerseniz yeni dosya daha önce indirilmiş dosyanın yerini alır. Dosyada bir zaman aralığı belirtildiyse, Metrica, raporda görüntülenmesi için sayısal değerleri (harcama, tıklama sayısı vb.) eşit olarak dağıtır. Böylece, raporda bir tarih seçtiğinizde Metrica'nın bu tarihle ilişkilendirdiği sayılar görüntülenir.