Çevrimdışı verilerin takibi

Site ziyaret edildiğinde Yandex.Metrica ziyaretçinin özellikleri, sitede davranışı ve yaptığı hedef eylemler vb. hakkında bilgi toplar. Fakat tamamlanan ödeme işlemleri veya gelen telefon aramaları gibi projeniz için önemli olabilen çevrimdışı eylemler hakkında bilgileri de Yandex.Metrica'ya göndererek müşterilerinizin çevrimdışı eylemlerini bunların sitenizdeki davranışı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Çevrimdışı eylem bilgilerini servise göndermeniz size diğerinin yanı sıra;

  • kullanıcıların çevrimdışı geçmişini bunların çevrimiçi geçmişiyle ilişkilendirerek dönüşüm hunisinin tamamını görmenizi
  • ve elde ettiğiniz çevrimdışı verilerini reklam amacıyla kullanarak Yandex.Direct kampanyaları için segmentler oluşturmanızı ve bu amaçla Yandex.Audience servisi yardımıyla benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulmayı sağlayan look-alike teknolojisinden yararlanmanızı sağlar.

Aktarılabilen çevrimdışı verilerin türleri:

  1. Çevrimdışı verileri izlemek amacıyla kimlik belirleyicilerin kullanımı
  2. Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Çevrimdışı verileri izlemek amacıyla kimlik belirleyicilerin kullanımı

Çevrimdışı verilerin site ziyaretçilerine ve belirli ziyaretlerine ilişkilendirilmesi amacıyla Yandex.Metrica birkaç farklı kimlik belirleyici kullanır:

Yandex.Metrica'nın benzersiz site ziyaretçisi için otomatik oluşturduğu kimlik belirleyicisi.

Çevrimdışı dönüşümlerin ve telefon aramalarının izlenmesi ve ziyaretçi parametrelerinin aktarılması için kullanılır.

Örneğin sitede kimlik belirleyiciler sistemi kullanılmıyorsa veya bu sistem sizin için önemli değilse ClientID'yi kullanarak verileri aktarabilirsiniz.

Bu durumda;
  1. getClientID yöntemiyle kimlik belirleyicileri almanız,
  2. ardından bunları diğer verilerle birlikte CSV dosyasında göndermeniz gerekir.

Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Dönüşümlerin izlenmesi için daha uzun süre tanı seçeneği, Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerini, ayrıntılarını Metrica'ya aktarmak istediğiniz dönüşüm hakkında ek bilgi sağlamak gibi şekilde düzenleyebileceğiniz zaman aralığını genişleterek dönüşümlerle ilgili bilgileri eklemeniz için ek süre tanır.

Bir ziyaret için ek bilgilerin eklenmesi için varsayılan olarak tanınan süre ziyaretin tamamlanmasını takip eden 16 saattir. Böylelikle Yandex.Metrica veritabanındaki ziyaret bilgilerini, örneğin ziyarete ek görüntülemeler eklemek veya süresini daha doğru belirtmek suretiyle istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ziyaretin tamamlanmasının ardından 16 saat geçtikten sonra ziyaret bilgileri düzenlenemez.

Bazı durumlarda siteye giriş ile asıl dönüşüm arasında 16 saatten fazla bir süre geçer; bu, dönüşümün özellikle çevrimdışı gerçekleştiği durumlar için söz konusu olur. Bu nedenle, ziyaretlere veri eklemek için dönüşüm izleme süresini uzatmanız gerekir. Bu durumda, bu süre 21 gün olur. Bu demektir ki dönüşüm bilgilerinin Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerine eklenebilmesi için ziyaretçinin siteyi en son ziyaretinden dönüşüm verilerini içeren dosyanın işlenmesine kadar 21 günün geçmemiş olması gerekir. Dönüşüm daha sonra gerçekleştiyse ya da dönüşüm verilerini site ziyaretini müteakip 21 gün içinde değil, daha sonra servise aktardıysanız Yandex.Metrica bu verileri hesaba katamaz.

Uyarı. Bu uzatılmış dönüşüm takibi süresi sadece ilgili seçenek etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretler için geçerli olacaktır. Ayrıca, ziyaretle ilgili bilgilerin düzenlenmesi için tanınan ek süre hemen değil, gitgide geçerlilik kazanarak seçenek çalıştırıldıktan sonraki ilk günde 1 gün (ek 24 saat) olur ve 21 gün geçtiğinde maksimum süreye ulaşır.

Dönüşüm ilişkilendirme yöntemleri, kullanılan kimlik belirleyicilerine göre değişir:

  • ClientID ve UserID. Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Bir ziyaretçinin 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart tarihlerinde toplam 3 ziyaretinin gerçekleştiğini düşünelim. 10 Mart'ta siparişini bir satış noktasında ödeyip aldığını ve bu işlemin CRM'de kaydedildiğini, bu işlemle ilgili bilgilerin 20 Mart'ta bir çalışanınız tarafından Yandex.Metrica'ya gönderildiğini düşünürsek bu 10 Mart satışının bilgileri 5 Mart'taki ziyarete eklenir.
  • yclid. Dönüşümler, aktarılan yclid parametresine bağlı reklamdan kaynaklanan ziyarete eklenir.