Çevrimdışı verilerin takibi

Site ziyaret edildiğinde Yandex.Metrica ziyaretçinin özellikleri, sitede davranışı ve yaptığı hedef eylemler vb. hakkında bilgi toplar. Fakat tamamlanan ödeme işlemleri veya gelen telefon aramaları gibi projeniz için önemli olabilen çevrimdışı eylemler hakkında bilgileri de Yandex.Metrica'ya göndererek müşterilerinizin çevrimdışı eylemlerini bunların sitenizdeki davranışı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Çevrimdışı eylem bilgilerini servise göndermeniz size diğerinin yanı sıra;

  • kullanıcıların çevrimdışı geçmişini bunların çevrimiçi geçmişiyle ilişkilendirerek dönüşüm hunisinin tamamını görmenizi
  • ve elde ettiğiniz çevrimdışı verilerini reklam amacıyla kullanarak Yandex.Direct kampanyaları için segmentler oluşturmanızı ve bu amaçla Yandex.Audience servisi yardımıyla benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulmayı sağlayan look-alike teknolojisinden yararlanmanızı sağlar.

Aktarılabilen çevrimdışı verilerin türleri:

Çevrimiçi verileri site ziyaretçilerinizle ilişkilendirip ziyaret bilgilerine ekleyebilmek için Yandex.Metrica ziyaretçilerin her birine özel birer ziyaretçi kimlik belirleyicisi (ClientID) atar. Fakat gerektiğinde ziyaretçilerinizi tanımlamak için kendi bir kimlik belirleme sisteminizi de kullanabilirsiniz. Bu tür özel kimlik belirleyicilerine Yandex.Metrica UserID adını verir.

Not. Sitenizde özel bir kimlik belirleyici sistemi hiç kullanılmadığı veya bu sistemin sizin için önemi olmadığında veri aktarımı için ClientID'ler kullanmanızı, kullanıcı adlarını veya benzer tanımlayıcılara dayalı özel bir sisteminiz kullanılıyorsa ve sağladığı bilgiler sizin için önemliyse UserID'ler kullanmanızı öneririz.

Çevrimdışı verilerin aktarımı için ClientID'ler kullanmadan önce bunları getClientID yöntemi aracılığıyla almanız ve ardından diğer verilerle birlikte CSV dosyası oluşturup aktarmanız gerekir.

Kendi bir sisteminiz kullanmak istiyorsanız kendi belirlediğiniz kimlik belirleyicileri setUserID yöntemiyle Yandex.Metrica'ya gönderip UserID'lerin ClientID'lere bağlamanız ve ardından UserID'lerinizi diğer verilerle birlikte CSV dosyasında aktarmanız gerekir.

Özel kimlik belirleyicilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında yöntemin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılacak. Tam ve doyurucu istatistiklerin toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için bir süre tanımanızı öneririz.

İster dönüşüm bilgileri, isterseniz gelen aramalar olsun, her türlü çevrimdışı bilgilerle çalışmak için uzatılmış dönüşüm izleme süresini önceden ayarlamanız gerekir.

Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Dönüşümlerin izlenmesi için daha uzun süre tanı seçeneği Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerinin düzenlenebileceği zaman aralığını genişleterek çevrimiçi dönüşüm veya gelen aramalarla ilgili bilgileri eklemenize için ek süre tanır.

Çevrimdışı dönüşümler ve gelen aramalar dahil olmak üzere bir ziyaret için ek bilgilerin eklenmesi için varsayılan olarak tanınan süre ziyaretin tamamlanmasını takip eden 16 saattir. Böylelikle Yandex.Metrica veritabanındaki ziyaret bilgilerini, örneğin ziyarete ek görüntülemeler eklemek veya süresini daha doğru belirtmek suretiyle istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ziyaretin tamamlanmasının ardından 16 saat geçtikten sonra ziyaret bilgileri düzenlenemez.

Öte yandan, çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasında geçen süre bu 16 saati aşar. Dolayısıyla ziyaretlere çevrimdışı bilgiler ekleyebilmeniz için bu süreyi 21 güne kadar arttırmanız gerekir. Bu durumda çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasındaki süre 21 günü aşmadığı sürece ilgili ek bilgiler Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerine eklenebilecektir.

Uyarı. Bu uzatılmış dönüşüm takibi süresi sadece ilgili seçenek etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretler için geçerli olacaktır. Ayrıca, ziyaretle ilgili bilgilerin düzenlenmesi için tanınan ek süre hemen değil, gitgide geçerlilik kazanarak seçenek çalıştırıldıktan sonraki ilk günde 1 gün (ek 24 saat) olur ve 21 gün geçtiğinde maksimum uzunluğuna ulaşır.

Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Örneğin bir kullanıcının sitenizi 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart tarihlerinde 3 kere ziyaret ettiğini, 10 Mart'ta siparişini bir satış noktasında ödeyip aldığini ve bu işlemin CRM'de kaydedildiğini, bu işlemlie ilgili bilgilerin 20 Mart'ta bir çalışanınız tarafından Yandex.Metrica'ya gönderildiğini düşünürsek bu 10 Mart satışının bilgileri 5 Mart'taki ziyarete eklenecek.

Seçeneği Yandex.Metrica API'si üzerinden de açıp kapatabilirsiniz:

Dönüşümler için uzatılmış izleme süresinin uygulanması

Aramalar için uzatılmış izleme süresinin uygulanması