Çevrimdışı verilerin takibi

Site ziyaret edildiğinde, Yandex.Metrica ziyaretçinin özellikleri, sitedeki davranışı ve gerçekleştirdiği hedef eylemler vb. hakkında bilgi toplar. Bununla birlikte, bir işletmenin site dışında toplanan diğer önemli bilgileri de olabilir: ödeme, aramalar vb. Müşteriler ve eylemleri (örneğin, siparişler ve çağrılar) hakkındaki veriler Metrica'ya aktarılabilir, müşterilerin sitedeki çevrimiçi davranışları çevrimdışı etkinlikleriyle ilişkilendirebilir ve bu veriler reklam için kullanılabilir.

Çevrimdışı eylem bilgilerini servise göndererek şunları yapabilirsiniz:

  • Kullanıcıların çevrimdışı geçmişini, onların çevrimiçi geçmişiyle ilişkilendirerek dönüşüm hunisinin tamamını görebilirsiniz.
  • Çevrimdışı verileri reklam amacıyla kullanabilirsiniz: Yandex.Direct'te, özellikle benzer kullanıcıları arama teknolojisi (look-alike) yardımıyla, reklamlar için segmentler oluşturabilirsiniz. Bu segmente ayrıca alım işleminden önce sitenizi ziyaret etmeyen müşterileri de ekleyebilirsiniz.
  • Sipariş oluşturmayı veya siparişin ödemesinin yapılmasını reklam kampanyasının hedefi olarak seçebilirsiniz.

Aktarılabilen çevrimdışı verilerin türleri:

  1. Yandex.Metrica çevrimdışı verileri ziyaretlerle nasıl ilişkilendirir?
  2. Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması
  3. Soru-Cevap

Yandex.Metrica çevrimdışı verileri ziyaretlerle nasıl ilişkilendirir?

Çevrimdışı verilerin site ziyaretçileriyle ve belirli ziyaretleriyle ilişkilendirilmesi amacıyla Yandex.Metrica aşağıdaki verileri kullanır:

ClientID

Yandex.Metrica'nın benzersiz site ziyaretçisi için otomatik oluşturduğu kimlik belirleyicisi.

Çevrimdışı dönüşümlerin ve telefon aramalarının izlenmesi, kullanıcı parametrelerinin ve CRM'den müşteri ve sipariş bilgilerinin aktarılması için kullanılır.

Örneğin, sitenizde tanımlayıcı sistemi yoksa veya bu sistem sizin için önemli değilse ClientID sistemini kullanın. Kimlik belirleyicileri almak için getClientID yöntemini kullanın.

Ayrıca, CRM kaynaklı çevrimdışı verileri uçtan uca analiz raporlarında veya reklam kampanyası hedefleri olarak kullanmayı düşünüyorsanız ClientID'yi yine CRM kaynaklı müşteri verileriyle birlikte aktarmanızı öneririz. Bu durumda, Yandex.Metrica raporlarında ve Yandex.Direct kampanyalarında en kapsamlı CRM verileri kullanılabilir.

UserID

Site sahibinin site ziyaretçilerine, örneğin CRM’de atadığı kimlik belirleyiciler.

Çevrimdışı dönüşümlerin ve telefon aramalarının izlenmesi ve kullanıcı parametrelerinin aktarılması için kullanılır. CRM kaynaklı müşteri ve sipariş verilerinin ilişkilendirilmesi için kullanılmaz.

Sitenizde ziyaretçi tanımlayıcı sistemi (örneğin oturum açmaya göre) önceden oluşturulmuşsa ve bu verilerle halihazırda aktif şekilde çalışıyorsanız UserID’yi kullanın. Yandex.Metrica’nın ziyaretçileri, kimlik belirleyicilerinize göre belirleyebilmesi için UserID’nin ClientID’yle setUserID yöntemiyle ilişkilendirilmesi gerekir.

Özel kimlik belirleyicilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında setUserID yönteminin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılır. Eksiksiz istatistik toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için süre tanımanızı öneririz.

yclid

Yandex.Direct reklamına tıklamanın kimlik belirleyicisi, Yandex.Direct tarafından belirlenir. Dönüşümü aracısız olarak reklamdan yapılacak ziyarete aracısız şekilde bağlamak isterseniz bu tanımlayıcıyı kullanın. Daha fazla bilgi edinmek için yclid aracılığıyla dönüşüm takibi bölümüne göz atın.

email (MD5 hash algoritması dahil olmak üzere)

Müşterinin e-posta adresi. Yalnızca CRM kaynaklı müşteri ve sipariş verilerinin ilişkilendirilmesi için kullanılır.

phone (MD5 hash algoritması dahil olmak üzere)

Müşterinin telefon numarası. Yalnızca CRM kaynaklı müşteri ve sipariş verilerinin ilişkilendirilmesi için kullanılır.

Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması

Not. CRM verileriyle ilişkili dönüşümleri hesaplamak için ziyaret ve ziyaretçi bilgilerini tamamlama süresi 21 gündür ve veri güncelleme süresi 90 gündür.

Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması seçeneği, Yandex.Metrica'ya aktaracağınız dönüşüm bilgilerinin, ziyaret verilerine eklenmesini sağlayan zaman aralıkları belirlemenize yardımcı olur.

Bazı durumlarda siteye giriş ile dönüşüm arasında uzun bir süre bulunabilir; örneğin dönüşüm çevrimdışı gerçekleşiyorsa bu tür uzun bir dönüşüm süresiyle karşılaşılabilir. Bu nedenle dönüşüm hesaplama süresi 21 gün olarak ortaya çıkar. Bu demektir ki dönüşüm bilgilerinin ziyaret bilgilerine eklenebilmesi için ziyaretçinin siteyi en son ziyaretiyle dönüşüm verilerini içeren dosyanın işlenmesi anı arasında 21 gün geçmemiş olması gerekir.

Çevrimdışı dönüşümler yalnızca söz konusu özellik etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretlere eklenir. Ziyaret bilgilerini değiştirme aralığı kademeli olarak artar; seçeneği etkinleştirdikten sonraki gün bir gün dolar ve 21 gün sonra maksimum değerine ulaşana kadar genişlemeye devam eder.

Dönüşüm, ziyaretten sonra gerçekleştiyse ya da dönüşüm verilerini servise çok geç (siteye yapılan ziyaretten itibaren 21 günden fazla süre geçtiyse) aktardıysanız dönüşüm ziyaretle ilişkilendirilemez.

Dönüşüm ilişkilendirme yöntemleri, kullanılan kimlik belirleyicilerine göre değişir:

  • ClientID ve UserID. Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Örneğin, ziyaretçinin üç ziyareti olsun: 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart. Bu arada 10 Mart tarihinde siparişi satış noktasından almış ve bu tarih CRM'de kaydedilmiş olsun. Ve 20 Mart'ta yönetici verileri Metrica'ya göndermiş olsun: Bu durumda 10 Mart'ta teslim alınan sipariş, müşterinin siteye 5 Mart'ta yaptığı ziyarete eklenecektir.
  • yclid. Dönüşümler, aktarılan yclid parametresine bağlı reklamdan kaynaklanan ziyarete eklenir.

Soru-Cevap

Ziyaretçi sadece sayfaya baktıysa ama siparişini çevrimdışı kanallar üzerinden verdiyse yine de dönüşümü izlemek mümkün müdür?

Çevrimdışı dönüşümü takip etmek zordur. Çevrimiçi ve çevrimdışı eylemleri ilişkilendirmek için ikisi arasında ortak bir öğeye ihtiyacınız olur. Örneğin sipariş verilmişse sipariş numarası, çağrı yapılmışsa telefon numarası. Aynı şekilde, siteye yapılan ziyareti çevrimdışı bir olayla ilişkilendirmek için birbirine benzemeyen promosyon kodu sistemini kullanabilirsiniz. Ziyaretçileriniz sitenizde gördükleri bu kodları mağazanıza geldiklerinde gösterirler.