Çevrimdışı verilerin takibi

Site ziyaret edildiğinde Yandex.Metrica, ziyaretçinin özellikleri, sitedeki davranışı, gerçekleştirdiği eylemler vb. hakkında bilgi toplar. Bununla birlikte, tamamlanan ödemeler veya gelen telefon aramaları gibi projeniz için önemli olabilecek çevrimdışı işlemler hakkında bilgileri de Yandex.Metrica'ya göndererek müşterilerinizin çevrimdışı işlemlerini sitenizdeki davranışlarıyla ilişkilendirebilirsiniz.

Çevrimdışı işlem bilgilerini servise göndermeniz size ayrıca;

  • kullanıcıların çevrimdışı geçmişini çevrimiçi geçmişleriyle ilişkilendirerek dönüşüm hunisinin bütününü görmenizi,
  • elde ettiğiniz çevrimdışı verileri reklam amacıyla kullanarak Yandex.Direct kampanyaları için segmentler oluşturmanızı ve bu amaçla Yandex.Audience servisi yardımıyla benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulan look-alike teknolojisinden yararlanmanızı sağlar.

Aktarılabilen çevrimdışı verilerin türleri:

Çevrimiçi verileri site ziyaretçilerinizle ilişkilendirip ziyaret bilgilerine ekleyebilmek için Yandex.Metrica ziyaretçilerin her birine özel birer ziyaretçi kimlik belirleyicisi (ClientID) atar. Fakat gerektiğinde ziyaretçilerinizi tanımlamak için kendi kimlik belirleme sisteminizi de kullanabilirsiniz. Yandex.Metrica bu tür özel kimlik belirleyicilere UserID adını verir.

Not. Sitenizde özel bir kimlik belirleyici sistemi hiç kullanılmadığı veya bu sistemin sizin için önemi olmadığında veri aktarımı için ClientID'ler kullanmanızı, kullanıcı adlarını veya benzer tanımlayıcılara dayalı özel bir sisteminiz kullanılıyorsa ve sağladığı bilgiler sizin için önemliyse UserID'ler kullanmanızı öneririz.

Çevrimdışı verilerin aktarımı için ClientID'ler kullanmadan önce bunları getClientID yöntemiyle almanız ve ardından diğer verilerle birlikte CSV dosyası oluşturup aktarmanız gerekir.

Kendi sisteminizi kullanmak istiyorsanız belirlediğiniz kimlik belirleyicileri setUserID yöntemiyle Yandex.Metrica'ya gönderip UserID'leri ClientID'lere bağlamanız ve ardından UserID'lerinizi diğer verilerle birlikte CSV dosyasında aktarmanız gerekir.

Özel kimlik belirleyicilerin ClientID'lerle ilişkilendirilmesi sadece ziyaretleri sırasında yöntemin çağrıldığı ziyaretçiler için yapılacak. Tam ve doyurucu istatistiklerin toplanması gerekiyorsa Yandex.Metrica'ya daha fazla veri toplanması için bir süre tanımanızı öneririz.

İster dönüşüm bilgileri, isterseniz gelen aramalar olsun, her türlü çevrimdışı bilgilerle çalışmak için uzatılmış dönüşüm izleme süresini önceden ayarlamanız gerekir.

Dönüşümler için izleme süresinin uzatılması

Dönüşümlerin izlenmesi için daha uzun süre tanı seçeneği Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerinin düzenlenebileceği zaman aralığını genişleterek çevrimiçi dönüşüm veya gelen aramalarla ilgili bilgileri eklemeniz için ek süre tanır.

Çevrimdışı dönüşümler ve gelen aramalar dahil olmak üzere bir ziyaret için ek bilgilerin eklenmesi için varsayılan olarak tanınan süre ziyaretin tamamlanmasını takip eden 16 saattir. Böylelikle Yandex.Metrica veritabanındaki ziyaret bilgilerini, örneğin ziyarete ek görüntülemeler eklemek veya süresini daha doğru belirtmek suretiyle istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Ziyaretin tamamlanmasının ardından 16 saat geçtikten sonra ziyaret bilgileri düzenlenemez.

Öte yandan, çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasında geçen süre bu 16 saati aşar. Dolayısıyla ziyaretlere çevrimdışı bilgiler ekleyebilmeniz için bu süreyi 21 güne kadar arttırmanız gerekir. Bu durumda çevrimiçi eylemler ile bunları takip eden çevrimdışı eylemler arasındaki süre 21 günü aşmadığı takdirde, ilgili ek bilgiler Yandex.Metrica'daki ziyaret bilgilerine eklenebilecektir.

Uyarı. Bu uzatılmış dönüşüm takibi süresi sadece ilgili seçenek etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretler için geçerli olacaktır. Ayrıca, ziyaretle ilgili bilgilerin düzenlenmesi için tanınan ek süre hemen değil, gitgide geçerlilik kazanarak seçenek çalıştırıldıktan sonraki ilk günde 1 gün (ek 24 saat) olur ve 21 gün geçtiğinde maksimum süreye ulaşır.

Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Bir ziyaretçinin 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart tarihlerinde toplam 3 ziyaretinin gerçekleştiğini düşünelim. 10 Mart'ta siparişini bir satış noktasında ödeyip aldığını ve bu işlemin CRM'de kaydedildiğini, bu işlemle ilgili bilgilerin 20 Mart'ta bir çalışanınız tarafından Yandex.Metrica'ya gönderildiğini düşünürsek 10 Mart satışının bilgileri 5 Mart'taki ziyarete eklenir.

Seçeneği Yandex.Metrica API'si üzerinden de açıp kapatabilirsiniz:

Dönüşümler için uzatılmış izleme süresinin uygulanması

Aramalar için uzatılmış izleme süresinin uygulanması