Çevrimdışı verilerin takibi

Site ziyaret edildiğinde Yandex.Metrica ziyaretçinin özellikleri, sitede davranışı ve yaptığı hedef eylemler vb. hakkında bilgi toplar. Fakat tamamlanan ödeme işlemleri veya gelen telefon aramaları gibi projeniz için önemli olabilen çevrimdışı eylemler hakkında bilgileri de Yandex.Metrica'ya göndererek müşterilerinizin çevrimdışı eylemlerini bunların sitenizdeki davranışı ile ilişkilendirebilirsiniz.

Çevrimdışı eylem bilgilerini servise göndermeniz size diğerinin yanı sıra;

  • kullanıcıların çevrimdışı geçmişini bunların çevrimiçi geçmişiyle ilişkilendirerek dönüşüm hunisinin tamamını görmenizi
  • ve elde ettiğiniz çevrimdışı verilerini reklam amacıyla kullanarak Yandex.Direct kampanyaları için segmentler oluşturmanızı ve bu amaçla Yandex.Audience servisi yardımıyla benzer özelliklere sahip kullanıcıları bulmayı sağlayan look-alike teknolojisinden yararlanmanızı sağlar.

Aktarılabilen çevrimdışı verilerin türleri:

  1. Çevrimdışı verileri izlemek amacıyla kimlik belirleyicilerin kullanımı
  2. Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması

Çevrimdışı verileri izlemek amacıyla kimlik belirleyicilerin kullanımı

Çevrimdışı verilerin site ziyaretçilerine ve belirli ziyaretlerine ilişkilendirilmesi amacıyla Yandex.Metrica birkaç farklı kimlik belirleyici kullanır:

Yandex.Metrica'nın benzersiz site ziyaretçisi için otomatik oluşturduğu kimlik belirleyicisi.

Çevrimdışı dönüşümlerin ve telefon aramalarının izlenmesi ve ziyaretçi parametrelerinin aktarılması için kullanılır.

Örneğin sitede kimlik belirleyiciler sistemi kullanılmıyorsa veya bu sistem sizin için önemli değilse ClientID'yi kullanarak verileri aktarabilirsiniz.

Bu durumda;
  1. getClientID yöntemiyle kimlik belirleyicileri almanız,
  2. ardından bunları diğer verilerle birlikte CSV dosyasında göndermeniz gerekir.

Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması

Çevrimdışı dönüşümlerin hesaplanması seçeneği, Yandex.Metrica'ya aktaracağınız dönüşüm bilgilerinin, ziyaret verilerine eklenmesini sağlayan zaman aralıkları belirlemenize yardımcı olur.

Bazı durumlarda siteye giriş ile dönüşüm arasında uzun bir süre bulunabilir; örneğin dönüşüm çevrimdışı gerçekleşiyorsa bu tür uzun bir dönüşüm süresiyle karşılaşılabilir. Bu nedenle dönüşüm hesaplama süresi 21 gün olarak ortaya çıkar. Bu demektir ki dönüşüm bilgilerinin ziyaret bilgilerine eklenebilmesi için ziyaretçinin siteyi en son ziyaretinden dönüşüm verilerini içeren dosyanın işlenmesine kadar 21 günden fazla bir sürenin geçmemiş olması gerekir.

Çevrimdışı dönüşümler yalnızca söz konusu özellik etkinleştirildikten sonra gerçekleşen ziyaretlere eklenir. Ziyaretle ilgili bilgilerin yenilenmesi yavaş yavaş gerçekleşir (bunun nedeni, söz konusu seçenek etkinleştirildikten sonraki ilk gün içerisinde yalnızca bir günlük bir sürenin işlenebilecek olmasıdır); verilerin işlenmesi takip eden günlerde artarak devam eder ve ancak 21 günün sonunda anlamlı bir veri ortaya çıkar.

Dönüşüm, ziyaretten sonra gerçekleştiyse ya da dönüşüm verilerini servise çok geç (siteye yapılan ziyaretten itibaren 21 günden fazla süre geçtiyse) aktardıysanız dönüşüm ziyaretle ilişkilendirilemez.

Dönüşüm ilişkilendirme yöntemleri, kullanılan kimlik belirleyicilerine göre değişir:

  • ClientID ve UserID. Çevrimdışı dönüşüm ve arama bilgileri bunların hemen öncesinde gerçekleşen ziyarete eklenir. Bir ziyaretçinin 1 Mart, 5 Mart ve 11 Mart tarihlerinde toplam 3 ziyaretinin gerçekleştiğini düşünelim. 10 Mart'ta siparişini bir satış noktasında ödeyip aldığını ve bu işlemin CRM'de kaydedildiğini, bu işlemle ilgili bilgilerin 20 Mart'ta bir çalışanınız tarafından Yandex.Metrica'ya gönderildiğini düşünürsek bu 10 Mart satışının bilgileri 5 Mart'taki ziyarete eklenir.
  • yclid. Dönüşümler, aktarılan yclid parametresine bağlı reklamdan kaynaklanan ziyarete eklenir.