Verilerin istatistiksel güvenilirliği

Yandex.Metrica, sitenizin çalışmasıyla ilgili hesaplama metotları açısından size güvenilir ve ayrıntılı veri sağlar. Öte yandan bazı durumlarda bu veriler pratik açıdan pek kullanışlı olmayabilir. Bir örnek verelim: Sitenize sadece bir ziyaretçi gelip sayfaları 20 dk. boyunca incelemişse biçimsel açıdan bakıldığında sitenizin ortalama ziyaret süresi 20 dk. sayılır. Fakat gerçekte bu doğru değildir ve sadece bu verilere dayanarak gerçeği yansıtan bir sonuca varılamaz.

Bir örnek daha verelim: Dönüşümlerle sonuçlanan ziyaretlerin genellikle başladığı site sayfalarını bulmamız gerektiğini düşünelim. İlk bakışta görev çok basit görünüyor: Giriş sayfaları raporunu açıyor, uygun hedefi seçiyor ve raporu "dönüşüme göre" sıralıyoruz.

Görüntülendiği gibi raporumuz bir kişinin ziyaret edip hedefe ulaştığı çok sayıda sayfalar içerir gibi görünüyor: Bu sayfalarla başlayan ziyaretlerin dönüşüm oranı %100'e yakın görünüyor. Ancak bu tür sayfaların yapmamız gereken analiz açısından değerinin 0'a yakın olduğu da belli. Şimdi sayfa görüntüleme sayısı için örneğin "100 görüntülemeden fazla" şeklinde bir alt sınır uygulamayı deneyelim.

100 görüntülemenin de yeterli olmadığını, başka bir deyişle görüntülenme sayısı 100'den fazla olan ancak bu görüntülemelerin bir ziyaret (hem de hedefe ulaşılan bir ziyaret) çerçevesinde yapıldığı sayfalar olduğunu görüyoruz. Bu durum, sayfa yenilenmesi veya robot ziyaretlerinden kaynaklanabilir. Nedeni ne olursa olsun raporumuzda bulunan bu satırlar bizi ilgilendiren veriler görmemizi engellediği için raporu bunlardan arındırmamızda yarar var. Yeni bir sınır olarak 1000 görüntülemeyi belirtelim.

Böylece raporumuzu gereksiz bilgilerden arındırmış olduk. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır; ziyaret sayısı için uygulayacağımız sınırlama değeri doğal olarak seçtiğimiz raporlama süresine göre değişmelidir.

Bu örnekte gördüğümüz gibi site çalışma analizi yaptığımızda asıl amacımız, hesaplanan dönüşüm oranını değil, sadece çok fazla sayıda sayfa görüntülemelerinde göreceğimiz gerçek dönüşüm oranını bulmaktır. 1000 ziyaret üzerine bakıldığında hesaplanan ile gerçek dönüşüm oranları arasında fark çok fazla olmazken 1 ziyarette bakıldığında gerçek dönüşüm oranı öngörülemez şekilde 0'a yakın çok küçük bir değerden %100'e kadar değişebilir.

Hesapladığımız bir dönüşüm değerinin gerçek dönüşüm değerinden çok az (örneğin en fazla %5) farklı olmasının sağladığı güvenle (örneğin %95 olasılığıyla), ileri sürmemize imkan verecek bir ziyaret sayısını matematiksel istatistik metotları kullanarak hesaplamak mümkündür.

Yandex.Metrica bu tür hesapları otomatik yapmayı ve içindeki değerlerin teorik gerçek değerlerden çok az farklı olacağından emin olunamayacağı rapor satırlarını gizlemeyi sağlar. Bu işlev, İstatistiksel olarak güvenilemeyen verileri gizle alanıyla sağlanır.

Bu filtreleme özelliği, verilerin an itibarıyla sıralanmış olduğu sütunun değeri için uygulanır. Ayrıca gerektiğinde filtreleme eşik değerlerini de (başka bir deyişle, yukarıda sözü edilen %95'lik olasılık ve %5'lik sapma yüzdelerini) istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz: