Yandex.Direct raporları

Amaç Raporlar
Siteye reklam aracılığıyla çekilen ziyaretçilerin sayısını bulmak ve süregiden reklam kampanyasının kalitesini değerlendirmek "Yandex.Direct: Özet"
Reklamın yerleştirildiği alana dair istatistikleri görmek "Yandex.Direct: Siteler" raporu
Reklam kampanyasını kaynak harcaması ve ulaşılan müşteri sayısı gibi farklı açılardan analiz etmeyi sağlar. Dönüşüm başına ödemeli kampanyalar da böyle analiz edilebilenler kampanyalar arasındadır. "Direct, harcamalar" raporu, "Kaynaklar, harcamalar ve ROI" raporu
Reklam kampanyasında kullanılan deneylerin ne kadar başarılı çalıştığını belirlemek "Yandex.Direct: Denemeler" raporu

Çözüm bulmak için soru seçin.

Şunları kontrol edin:

  • Sayaç numarası Yandex.Direct kampanyası ayarlarında belirtilmiş veya Yandex.Metrica için bağlantıları işaretle seçeneği etkinleştirilmiş.
  • Yandex.Metrica arayüzünde, sayaç ayarlarında, Filtreler sekmesinde çok katı filtreler bulunuyor.
  • Sayaç tüm açılış sayfalarında kurulu. Site ziyaretçileri zaten ilgili sayfalara girdiyse, Yandex.Metrica sayacının kurulu olduğu sitelerde, verileri sayfaya göre incelemek için Raporlar → Standart raporlar → İçerik → Popüler raporuna bakabilirsiniz. Herhangi bir site sayfasında sayaç ayarının doğruluğunu kontrol etmek için bkz. Sayaç kontrolü.
  • Seçilen rapor tarihlerinde site doğru çalıştı.

Yandex: Belirsiz satırı, Yandex.Metrica tarafından kaydedilen ziyaretin Yandex.Direct reklamından gelen herhangi bir geçişle eşleştirilemediğini ifade eder. Ziyaretin belirli bir geçişle ilgisinin belirlenememesi ise bunun şirket, ilgili anahtar sözcük grubu veya kullanılan sorgu gibi diğer verilerinin belirlenmesini de imkansız kılar.

Yandex.Direct kaynağında Yandex: Belirsiz satırının ortaya çıkmasının nedeni Yandex.Direct'teki yclid etiketinin oluşturulması ve Yandex.Metrica'daki ziyaretin kaydedilmesi arasındaki zaman farkına işaret edebilir. Bu sorun şu durumlarda ortaya çıkar:
  • Reklam üzerinden web sayfasına geçen ziyaretçinin sayfayı içeren tarayıcı sekmesini bir süredir açık tuttuğu ve daha sonra sayfayı yenilediği bir durum
  • Bir ziyaretçi, reklam üzerinden geçtiği sayfanın bağlantısını başka bir kullanıcıya e-postayla gönderince, bunu alan kullanıcının bu sayfayı daha sonra görüntülediği bir durum: Bu tür bir ziyaretin Yandex.Direct'ten daha önce yapılan tıklamayla olan bağlantısını tespit etmek imkansız olur.

Etiketin doğru şekilde oluşturulup oluşturulmadığını kontrol edin. UTM etiketi, herhangi bir sırayla dizilen beş parametreden oluşur ve & işaretiyle ayrılır:

http://example.com/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kampanya123&utm_content=reklam456&utm_term=cümle
Sayfa URL'sini zaten parametreler içeriyorsa, etiketler & işaretinden sonra eklenmelidir:
http://example.com/?uid=1234&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=kampanya123&utm_content=ilan456&utm_term=cümle

Bunun dışında, UTM etiketleri dikkate alınmayabilir, çünkü:

  • Açılış sayfalarında Yandex.Metrica sayacı yüklü olmayabilir veya doğru ayarlanmamış olabilir. Kontrol etmek sayaç ayarı doğruluğu.
  • Reklam, Yandex.Metrica sayacının yüklü olmadığı bir sayfaya yönlendirilen bir URL içeriyor olabilir.
  • Reklam, başka bir sayfaya yönlendiren URL içeriyor ve bununla birlikte UTM etiketleri kayboluyor olabilir.
  • Reklamda, açılmayan, yanlış bir URL belirtilmiş olabilir.

Standart UTM etiketleri raporu dallanarak ayrılan bir görünümünde sunulur: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content ve utm_term.

utm_content hariç tüm UTM etiketlerini kullanıyorsanız utm_term ile ilgili verilere standart "Etiketler" rapor grubu hakkında raporunda erişilmeyecektir. Etiketlerin görüntülenmesine izin vermek için, raporda utm_content boyutunu kaldırın.

Etiket parametre adları standartlaştırılmış: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_content ve utm_term. Bu etiketleri değiştirmez ya da kendiniz oluşturamazsınız (utm_keyword, utm_slovo) çünkü bunlar UTM etiketlerinin bir parçası olmayacak ve bunlarla ilgili veriler “UTM etiketleri”raporuna girmeyecektir.

Örneğin:
http://example.com?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign={campaign_id}&utm_keyword={keyword}

burada utm_keyword rasgele bir parametre.

“UTM etiketleri” raporunda, utm_source, utm_medium ve utm_campaign parametreleri hakkında bilgi görüntülenir. utm_keyword parametre bilgisi yalnızca Standart raporlar → İçerik → URL parametrelerine göre raporunda kullanılabilir.


Bu şekilde görüntülenmesinin nedeni, varsayılan olarak raporların Son anlamlı geçiş ilişkilendirme modeline göre oluşturulmuş olmasıdır. Trafik kaynağını seçerken ziyaretçinin ziyaret geçmişi de hesaba katıldığından, bu şekilde dönüşüm oranının daha yüksek bir doğrulukla hesaplanması mümkün olur.

Durdurumuş kampanyada veya arşiv kampanyasında birtakım istatistiklerin görünmesini istemiyorsanız Son geçiş modelini seçin. Böylece Yandex.Metrica, her ziyaret için o andaki geçiş kaynağını dikkate alır.

Veri farklılığının olası nedenlerini inceleyin. Bulunan nedenler giderildikten sonra hâlâ sormak istediğiniz sorular varsa aşağıdaki form üzerinden bize ulaşın.