IFrame içeriğinin kaydedilme koşulları

Oturum Kaydı 2.0, iframe öğesi yardımıyla siteye kurulan içeriğin kaydını destekler. Bu tür içeriğin kaydedilmesi, aşağıdaki koşullardan birinin yerine getirilmesiyle mümkün olur:

Üst düzey ve alt düzey pencerelerinin alan adları aynı ise

Oturum Kaydı 2.0 sayacını üst düzey penceresine kurun. Pencerelerin ikisinde de aynı sayaç kuruluysa Oturum Kaydı 2.0'ın açık olduğundan emin olun.

Alt düzey penceresinde sayacın kurulması zorunlu değildir; bu pencereye başka bir sayaç da kurulabilir. Bu durumda üst düzey penceresinde kurulu sayaç koduna childIframe:true parametresini ekleyin. Varsayılan olarak bu parametre false değerini alır.

ym(XXXXXX, "init", {
  childIframe:true,
  clickmap:true,
  trackLinks:true,
  accurateTrackBounce:true,
  webvisor:true,
  trackHash:true
});

Burada XXXXXX, kurulu sayacın numarasıdır.

Üst düzey ve alt düzey pencerelerinin alan adları farklı ise
 1. Oturum Kaydı 2.0'ın açık olduğu aynı sayacı pencerelerin ikisine de kurun.
 2. Alt düzey penceresinde kurulu sayaç koduna trustedDomains parametresini ekleyin.

  ym(XXXXXX, "init", {
    trustedDomains: ["example.com"],
    clickmap:true,
    trackLinks:true,
    accurateTrackBounce:true,
    webvisor:true,
    trackHash:true
  });

  Burada:

  Burada XXXXXX, kurulu sayacın numarası,

  example.com, üst düzey penceresinin alan adıdır. Birden fazla alan adı aralarına virgül koyularak belirtilebilir. Üst düzey penceresi alt alan adlarında bulunduğu durumlarda bu kullanışlı olabilir.

  ym(XXXXXX, "init", {
    trustedDomains: ["example.com", "sub.example.com"],
    ...
  });

Çözüm bulmak için soru seçin.

Kayıttaki sayfa içeriği gerçek içerikten farklı olabilir. Sitede CSS sık sık değişiyor olabilir. Bu durumda stil dosyalarının adlarına içeriğin hash'ini ekleyin. Böylece dosyanın içeriği değiştiğinde dosyanın adı değişir: Örneğin, style.390b32d4d49d5e7d.css adı style.0c573d460df87d4de5a4.css olarak değişir. Bu sayede Oturum Kaydı, ziyaret kaydı sırasında site ziyaretçisinin gördüğü stili kullanabilir.

Aşağıdaki adımları izleyin:

 • Tarayıcının önbelleğini temizleyin.
 • Tarayıcılar için olanlar dahil kurulan tüm eklentileri ve uzantıları devre dışı bırakın.
 • Tarayıcının çerez dosyalarını silin.
 • Güvenlik Duvarı ayarlarını kontrol edin; ayarlar Metrica sayacı komut dosyasının çalışmasını engelliyor olabilir. Sayacınızın çalışmasını engelleyebilen unsurlardan biri de Adblock Plus uzantısıdır.

Oturum Kaydı'nın çalışmasıyla ilgili başka sorularınız varsa bunları aşağıdaki form üzerinden bize iletin. Burada verilerin yanlış görüntülendiği bir ziyaret örneğini ve tarayıcınızın tam sürümünü belirtin.