Hassasiyet ve hız. Örneklem kullanımı

Bir milyonun üzerinde gibi çok büyük sayıda ziyaretler bazında istatistikler çıkarma işlemi çok uzun sürer. Bu hesaplama zamanını makul derecede azaltmak için örneklemler kullanılabilir. Bu durumlarda hesaplama tüm ziyaretler üzerinde değil bunların ancak bir kısmı üzerinde yapılır.

Araştırmak istediğimiz konunun, siteye doğrudan girişler olduğunu düşünelim. Toplam ziyaret sayısından 1/10'unu alıp bu kısımda doğrudan giriş sayısını hesaplayalım. Ardından bu elde ettiğimiz sayıyı 10'a çarparak toplam ziyaret sayısına göre toplam doğrudan giriş sayısının yaklaşık değerini elde etmiş oluruz. Bu değer yaklaşık bir değer olsa dahi bu şekilde aradığımız değeri almak için gereken süreyi 10 kat azaltmış oluruz. Örneklemler kullanılarak istenilen yanıtı elde etme hızı ile hesaplamaların hassasiyeti arasında gerekli orantıyı sağlayabiliriz.

Doğal olarak hesaplamaların, ziyaretlerin tümü üzerinde değil ancak belirli bir aralık üzerinde yapılmasının belirli eksiklikleri de vardır. Örneğin Yandex.Metrica, siteye gelen her bir ziyaretçinin sitedeki eylemlerinin kayıtlarını tutar. Ancak ziyaretleri baz alarak oluşturulan bir örneklem kullanıldığında ziyaretin belirli ziyaretçiyle bağlantısı kaybolur. Bu durumlarda hedef kitlemizi ziyaretçi parametrelerine göre segmentlere bölmemiz mümkün olmadığı gibi benzersiz ziyaretçi sayısını tespit etmeyi denediğimizde elde edeceğimiz değer de kaçınılmaz olarak gerçeğinden daha fazlasına doğru kayar.

Önce benzersiz ziyaretçilerin toplam kütlesinden gerekli alt kütlesini oluşturan Yandex.Metrica, sonra bu alt kütledeki ziyaretçilerin zaman içinde eşit eşit dağıtılmış ziyaretlerin parametrelerine göre istenilen gösterge değerlerini hesaplar.

Örneklemin kullanılabilmesi için seçilen raporlama döneminde 1.000.000'dan fazla ziyaretin gerçekleşmiş olması gerekir. Bu durumda raporda ek bir yönetim aracı olarak Hassasiyet öğesi görüntülenir:



Böylelikle rapor yüklenirken veya raporlama süresi değiştirilirken Yandex.Metrica hassasiyet ayarlarını rapor oluşturma süresi birkaç saniyeyi aşmayacak şekilde otomatik düzenler. Raporun yüklenmesinin ardından hız-hassasiyet ayarlarını istenilen şekilde yeniden değiştirmek mümkün.



Rapordaki hassasiyet ayarlarının, analiz için çok dar bir segment seçme ve/veya çok uzun bir raporlama süresi belirtme gibi fazla düşük yapılmış olması örnekleme hiç bir ziyaretin girmemesiyle sonuçlanabilir. Böyle durumlarda hassasiyet ayarlarını %100 seviyesine yükselterek göstergelerin doğruluğunu kontrol etmeniz gerekir.