Terimler ve tanımlar

Widget

Site ve ziyaretçiler hakkında kısaca istatistikler içeren bir grafik modülü. Widgetler Yandex.Metrica'nın Özet bölümünde görüntülenir.

Ziyaret (oturum)

Bir ziyaretçinin sitede (bir sayaç üzerinde) yaptığı eylemlerin yapılış sırası (ziyaretçinin sitede hareketliliği). Ziyaretçinin sitede hareketliliği olarak algılanacak eylemler: Sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri ve reachGoal, hit, params, extLink, file ve notBounce işlevlerini çağırmalar.

Ziyaretçinin sitede belirli bir süredir hareketsiz kalması durumunda ziyaret tamamlanmış sayılır. Varsayılan olarak 30 dakika olan bu süreyi istediğinize göre Ziyaretin tamamlanma süresi seçeneği aracılığıyla ayarlayabilirsiniz.

Ziyaretin tamamlanma süresinin 30 dakika olarak ayarlandığını düşünelim. Siteye giriş yapan kullanıcı birkaç sayfasını incelediğinde ziyaret yapılmış sayılır. Ardından tarayıcı sekmesini açık bırakarak bir süre için ayrıldığını ve 35 dakika sonra (yani ziyaretin tamamlanma süresi geçtikten sonra) tekrar bilgisayar başına döndüğünü ve aynı sitenin başka bir sayfasına geçtiğini farz edelim. Böylece aynı kullanıcının aynı siteye dönüşü ayrı bir ziyaret olarak kayda geçer.

Ayrıca Yandex.Direct vb. gibi reklam sistemlerinden yapılan geçişler de ayrı birer ziyaret sayılır. Reklam ziyaretçiyi (veya aynı bilgisayardaki birkaç ziyaretçiyi) ziyaret süresinin bitiminden önce sayfaya tekrar getirirse her tıklama ayrı bir ziyaret olduğu kabul edilir.

Dış geçiş (Dışarıya geçiş)

Ziyaretçinin dış bir bağlantı üzerinden sitenizden başka bir siteye yaptığı geçiş.

Dış bağlantı
Sitenizde bulunan ve başka bir siteye yönlendiren web bağlantısı.
Kullanıcının, sitenizin sayfaları arasında yaptığı geçiştir. Siteniz, sayaç ayarlarında belirttiğiniz URL adresindeki sitedir.
Sitede geçirilen zaman
Bir ziyaret çerçevesindeki ilk ile en son gelişme arasındaki zaman aralığı (saat farkı). Not: Sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri ve reachGoal yöntem çağrısı dahil hedeflere ulaşımlar birer gelişme (sitedeki yararlı gelişme) sayılır.
Site görüntülemeleri hakkında ayrıntılı bilgi

Sayfa görüntüleme sayılan eylemler:

  • Sayfa yenilemeleri dahil, site sayfalarının yüklenmeleri,
  • AJAX sitelerinin, adres satırındaki hash parametresinin (#fragment) değişimlerine göre belirlenen yenilemeleri,
  • verilerin hit yöntemiyle gönderilmeleri.
Sayfa derinliği
Tek bir ziyarette sitenin sayfa görüntüleme sayısı.
Boyut

Sayaç tarafından tespit edilen sitedeki kullanıcı eylemlerine atanan bir özellik. Örnekler: ziyaret, sayfa görüntülemesi, dış geçiş, dosya yükleme vb. Rapora aktarılan veriler bu özelliğe göre gruplanır.

Hedefe ulaşma
Bir ziyaretçinin ziyaretinin bir parçası olarak hedef parametrelerde belirtilen koşulları gerçekleştirmesi.
Sayfa yükleme

Site sayfası içeriğinin tarayıcıda görüntülenmesi işlemi. Bir sayfanın yüklenmesi aşağıdaki birkaç adımla gerçekleşir:

  • DNS'ye yönelik sorguların işlenmesi,
  • Yönlendirmelerin işlenmesi,
  • Sunucuya bağlanma,
  • Sunucunun yanıtı,
  • HTML'nin işlenmesi.

Site sayfa yüklemeleri hakkında ayrıntılı bilgi Sayfaların yüklenme süresi raporunda bulunur.

Dosyanın yüklenmesi

Ziyaretçinin sitedeki bir dosyayı indirme işlemini başlatması.

Kaynak

Ziyaretçinin siteye ulaşma yöntemi: Reklamdan, arama sonuçlarından, bir sosyal ağdan vs.

Dönüşüm

Hedef ziyaretlerin toplam ziyaret sayısı içindeki payıdır.

Metrica

Ziyaret veya sayfa görüntüleme özelliğine göre hesaplanan sayısal bir değerdir. Bu değer genel veya ortalama olabilir. Böylelikle sayfa görüntülemeleri bir değer toplamı olarak, görüntüleme derinliği ise ortalama bir değer olarak hesaplanır.

Sayaç numarası
Sayaca bağlı veri deposunu benzersiz şekilde tanımlayan ve kendisi de benzersiz olan bir numaradır. Sayaç kurma işlemi sırasında sistem tarafından otomatik olarak tayin edilir ve sonradan değiştirilemez. Sayaç, sitenin sayfasında başlatıldığında belirtilir.
Hemen çıkma

Aşağıdaki üç koşula birden uygun olan bir ziyaret hemen çıkma sayılır:

Ayrıntılı bilgi

Ziyaret süresi; sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri, reachGoal, hit, params, extLink, file ve notBounce işlevlerinin çağrılmalardan oluşan sitedeki ziyaretçi hareketliliğine göre hesaplanır.

“Sayfada kalma” eylemi tarayıcıda ziyaret başlangıcından hesaplanan hemen çıkmaları hesaplama süresine göre oluşturulur. Sunucuyla saat farkı ve veri gönderiminde ortaya çıkabilen gecikmeler nedeniyle tespit edilen eylem saati, gerçek saatten farklılık gösterebilir. Dolayısıyla sayfada kalma olarak kaydedilen bir ziyaretin kayıtlı süresi bazen varsayılan 15 sn.'den (veya özel olarak belirtilen süreden) kısa görünebilir.

Ziyaretçi

Siteye belirli bir süre için gelen kullanıcı ziyaretçi sayılır.

Sayfa görüntüleme (sayfaya giriş)

Sayfanın, ziyaretçinin geçişiyle birlikte yüklenmesi. Sayfanın yeniden yüklenmesi, AJAX sitelerinin yenilenmeleri ve hit yöntemi yardımıyla veri iletmeleri de görüntüleme sayılır.

Kullanıcının tarayıcı satırına girdiği adres veya kaydedilen bir bağlantıdan yaptığı geçiştir.
Segment

Ziyaretlerin veya sayfa görüntülemelerinin, görüntülenen sayfaların sayısı gibi ortak biçimsel bir belirtiye göre ayrılmış bir grubudur.

Sayaç

Servisin istatistikler toplamak için kullandığı JavaScript kodudur.

Ayrıca Yandex.Metrica'da kullanılan hesaplama aracı olan sayaç, sitenize yapılan ziyaretlerle ilgili tüm bilgileri toplar.

Hedef ziyaret

Hedefe ulaşılan ziyaret.

Hedef metriği

Raporda belirlenen bir hedef için hesaplanan sayısal bir değerdir. Bu değer genel veya ortalama olabilir. Örneğin hedefe ulaşımlar değerler toplamı olarak ziyaretçi başına hedefe ulaşımlar ise ortalama değer olarak hesaplanır.

Hedef raporu

Daha önce belirlenmiş hedefin belirtildiği bir Yandex.Metrica raporudur. Belirlenmiş hedef için hesaplanan hedef metrikleri bu raporda yer alır.

Hedef ziyaretçi
Bu, hedef parametrelerinde belirtilen koşulu yerine getiren ziyaretçidir.
Hedef

Sitenin belirli bir sayfasının görüntülenmesi veya “Rezervasyon işlemlerini başlat” butonu gibi sayfanın belirli bir öğesinin tıklanması gibi ziyaretçinin sitede yaptığı ve site sahibinin çıkarlarına uygun eylemlerdir. Hedef türleri ve bunların ayarlanması yöntemlerine dair ayrıntılı bilgiler için Hedeflerbölümüne bakın.

ClientID
Benzersiz bir site ziyaretçisinin kimlik belirleyicisidir. Yandex.Metrica tarafından otomatik oluşturulur. Kimlik belirleyicisi isimsizdir, rastgele oluşturulur ve ziyaretçinin siteye girmek için kullandığı tarayıcıyla ilişkilendirilir. Kullanıcı parametrelerinin aktarımı ve çevrimdışı dönüşümlerin takibi amacıyla kullanılır.
UserID
Site sahibi tarafından atanan site ziyaretçisi kimlik belirleyicisi. Kullanıcı parametrelerinin aktarımı ve çevrimdışı dönüşümlerin takibi amacıyla kullanılır.
yclid

Yandex.Direct reklamına tıklamanın kimlik belirleyicisidir. Yandex.Direct tarafından belirlenir. Reklamın URL adresinde aktarılır. Siteye gelen trafiğin kaynağını belirlemek için kullanılır.

Tüm sorularınızı lütfen Destek Ekibi'ne iletin