Terimler ve tanımlar

 1. Başlıca terimler
 2. Yandex Reklam Ağı rapor terimleri
 3. İçerik Analizi Terimleri

Başlıca terimler

Widget

Site ve ziyaretçiler hakkında kısaca istatistikler içeren bir grafik modülü. Widgetler Yandex.Metrica'nın Özet bölümünde görüntülenir.

Ziyaret (oturum)

Bir ziyaretçinin sitede (bir sayaç üzerinde) yaptığı eylemlerin yapılış sırası (ziyaretçinin sitede hareketliliği). Ziyaretçinin sitede hareketliliği olarak algılanacak eylemler: Sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri ve reachGoal, hit, params, extLink, file ve notBounce işlevlerini çağırmalar.

Ziyaretçinin sitede belirli bir süredir hareketsiz kalması durumunda ziyaret tamamlanmış sayılır. Varsayılan olarak 30 dakikadır. Ziyaretin tamamlanma süresi seçeneği yardımıyla farklı bir süre de belirtilebilir.

Ziyaretin tamamlanma süresinin 30 dakika olarak ayarlandığını düşünelim. Ziyaretçi siteye girsin ve birkaç sayfa görüntülesin; ziyaret yapılmış sayılır. Ardından tarayıcı sekmesini açık bırakarak bir süre için ayrıldığını ve 35 dakika sonra (ziyaretin tamamlanma süresi geçtikten sonra) tekrar bilgisayar başına döndüğünü ve aynı sitenin başka bir sayfasına geçtiğini farz edelim. Böylece aynı kullanıcının aynı siteye dönüşü ayrı bir ziyaret olarak kayda geçer.

Dış geçiş (Dışarıya geçiş)

Ziyaretçinin dış bir bağlantı üzerinden sitenizden başka bir siteye yaptığı geçiş.

Dış bağlantı
Sitenizde bulunan ve başka bir siteye yönlendiren web bağlantısı.
Kullanıcının, sitenizin sayfaları arasında yaptığı geçiştir. Siteniz, sayaç ayarlarında belirttiğiniz URL adresindeki sitedir.
Sitede geçirilen süre
Ziyaretteki ilk olay ve son olay arasındaki süre farkı. Sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri ve extLink, file, reachGoal yöntem çağrısı dahil hedeflere ulaşımlar birer eylem (sitedeki yararlı eylem) sayılır.
Site görüntülemeleri hakkında ayrıntılı bilgi

Sayfa görüntüleme sayılan eylemler:

 • Sayfa yenilemeleri dahil, site sayfalarının yüklenmeleri,
 • AJAX sitelerinin, adres satırındaki hash parametresinin (#fragment) değişimlerine göre belirlenen yenilemeleri,
 • verilerin hit yöntemiyle gönderilmeleri.
Sayfa derinliği
Tek bir ziyarette sitenin sayfa görüntüleme sayısı.
Boyut

Sayaç tarafından tespit edilen sitedeki kullanıcı eylemlerine atanan bir özellik. Örnekler: ziyaret, sayfa görüntülemesi, dış geçiş, dosya yükleme vb. Rapora aktarılan veriler bu özelliğe göre gruplanır.

Hedefe ulaşma
Bir ziyaretçinin ziyaretinin bir parçası olarak hedef parametrelerde belirtilen koşulları gerçekleştirmesi.
Sayfa yükleme

Site sayfası içeriğinin tarayıcıda görüntülenmesi işlemi. Bir sayfanın yüklenmesi aşağıdaki birkaç adımla gerçekleşir:

 • DNS'ye yönelik sorguların işlenmesi,
 • Yönlendirmelerin işlenmesi,
 • Sunucuya bağlanma,
 • Sunucunun yanıtı,
 • HTML'nin işlenmesi.

Site sayfa yüklemeleri hakkında ayrıntılı bilgi Sayfaların yüklenme süresi raporunda bulunur.

Dosyanın yüklenmesi

Ziyaretçinin sitedeki bir dosyayı indirme işlemini başlatması.

Kaynak

Ziyaretçinin siteye ulaşma yöntemi: Reklamdan, arama sonuçlarından, bir sosyal ağdan vs.

Dönüşüm

Hedef ziyaretlerin toplam ziyaret sayısı içindeki payıdır.

Etiket

Yandex.Metrica’nın özel bir algoritmaya göre işlediği URL parametresi. URL parametreleri raporunda gösterilmez ama özel raporlarda varsayılan olarak gösterilir. Bu özellik sayesinde daha anlaşılır ve derin istatistiksel dilimler oluşturabilirsiniz.

Metrica

Ziyaret veya sayfa görüntüleme özelliğine göre hesaplanan sayısal bir değerdir. Bu değer genel veya ortalama olabilir. Örneğin, görüntülemeler toplam değer, görüntüleme derinliği ise ortalama değer olarak hesaplanır.

Sayaç numarası
Sayaca bağlı veri deposunu benzersiz şekilde tanımlayan ve kendisi de benzersiz olan bir numaradır. Sayaç kurma işlemi sırasında sistem tarafından otomatik olarak tayin edilir ve sonradan değiştirilemez. Sayaç, sitenin sayfasında başlatıldığında belirtilir.
Hemen çıkma

Aşağıdaki üç koşula birden uygun olan bir ziyaret hemen çıkma sayılır:

Ayrıntılı bilgi

Ziyaret süresi hesaplamasında ziyaretçinin sitedeki aktiviteleri dikkate alınır: sayfa görüntülemeleri, dış bağlantılardan geçişler, dosya yüklemeleri ve hit, params, extLink, file, NotBounce fonksiyonlarının çağrılması.

“Sayfada kalma” eylemi tarayıcıda ziyaret başlangıcından hesaplanan hemen çıkmaları hesaplama süresine göre oluşturulur. Sunucuyla saat farkı ve veri gönderiminde ortaya çıkabilen gecikmeler nedeniyle tespit edilen eylem saati, gerçek saatten farklılık gösterebilir. Dolayısıyla sayfada kalma olarak kaydedilen bir ziyaretin kayıtlı süresi bazen varsayılan 15 sn.'den (veya özel olarak belirtilen süreden) kısa görünebilir.

Ziyaretçi

Siteye belirli bir süre için gelen kullanıcı ziyaretçi sayılır.

Yandex.Metrica’nın Cihazlar arası raporu haricindeki tüm raporlarında, ziyaretçiler, çerezlerde saklanan anonim kimlik belirliyicelere göre listelenir. Çerezleri temizledikten sonra siteye dönen kullanıcılara yeni kullanıcı sayılır.

Cihazlar arası ziyaretçi

Yandex.Metrica'nın, aynı kişiye ait farklı tarayıcıların verileri dikkate alınarak tanımladığı ziyaretçi; veriler, Crypta teknolojisiyle birleştirilir.

Sayfa görüntüleme (sayfaya giriş)

Sayfanın, ziyaretçinin geçişiyle birlikte yüklenmesi. Sayfanın yeniden yüklenmesi, AJAX sitelerinin güncellenmesi ve hit yöntemi yardımıyla veri iletimi de görüntüleme sayılır.

Ziyaretçinin tarayıcı adres satırına site adresini yazarak, kayıtlı bağlantı üzerinden vb. yöntemlerle siteye geçişidir. Ayrıca, Yandex.Metrica’nın tanımadığı yönlendiricilerden veya etiketlerden gelen ziyaretler de doğrudan trafik kabul edilir.
Robot
Siteyi belirli bir amaç için dolaşan programlar. Örneğin, bir siteyi dizine eklemek veya çalışmasını denetlemek için. Bazı robotlar kendilerini, User agent'a adlarını ileterek tanıtırlar. Diğerleri gerçek ziyaretçiler gibi kendilerini gizlerler. Kendilerini gizleyenlerin ziyaretlerini Metrica, davranışlara ve diğer teknik özelliklere göre belirler. Bu tür robotlar davranışa göre robotlar olarak adlandırılır. Daha fazla bilgi.
Segment

Ziyaretlerin veya sayfa görüntülemelerinin, görüntülenen sayfaların sayısı gibi ortak biçimsel bir belirtiye göre ayrılmış bir grubudur.

Sayaç

Servisin istatistikler toplamak için kullandığı JavaScript kodudur.

Ayrıca Yandex.Metrica'da kullanılan hesaplama aracı olan sayaç, sitenize yapılan ziyaretlerle ilgili tüm bilgileri toplar.

Benzersiz arama
Arama verileri gönderildiğinde Metrica'da oluşturulan Hedef (örneğin, çağrı takip hizmetleri yardımıyla). İlk kez yapılan aramaları izlemek için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. Arama hedefleri.
Benzersiz-hedef arama
Arama verileri gönderildiğinde Metrica'da oluşturulan Hedef (örneğin, çağrı takip hizmetleri yardımıyla). İlk kez gerçekleştirilen ve süresi 30 saniye üzerinde olan aramaları izlemek için kullanılır Ayrıntılar için bkz. Arama hedefleri.
Hedefe yönelik arama
Arama verileri gönderildiğinde Metrica'da oluşturulan Hedef (örneğin, çağrı takip hizmetleri yardımıyla). Konuşma süresi 30 saniye üzerinde olan aramaları izlemek için kullanılır. Ayrıntılar için bkz. Arama hedefleri.
Hedef

Site sahibinin ilgilendiği ziyaretçi eylemidir: Belirli bir sayfasının görüntülenmesi veya “Sipariş oluştur” butonu gibi belirli bir öğenin tıklanması vb. Hedef türleri ve yapılandırılmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hedefler.

Hedef ziyaret

Hedefe ulaşılan ziyaret.

Hedef metriği

Raporda belirlenen bir hedef için hesaplanan sayısal bir değerdir. Bu değer genel veya ortalama olabilir. Örneğin, hedefe ulaşmalar toplam değer, ziyaretçi başına hedefe ulaşmalar ise ortalama değer olarak hesaplanır.

Hedef raporu

Daha önce belirlenmiş hedefin belirtildiği bir Yandex.Metrica raporudur. Belirlenmiş hedef için hesaplanan hedef metrikleri bu raporda yer alır.

Hedef ziyaretçi
Bu, hedef parametrelerinde belirtilen koşulu yerine getiren ziyaretçidir.
ClientID
Yandex.Metrica'nın benzersiz site ziyaretçisi için otomatik oluşturduğu kimlik belirleyicisi. Kimlik belirleyicisi isimsizdir, rastgele oluşturulur ve ziyaretçinin siteye girmek için kullandığı tarayıcıyla ilişkilendirilir. Kullanıcı parametrelerinin aktarımı ve çevrimdışı dönüşümlerin takibi amacıyla kullanılır.
UserID
Örneğin, CRM'de site sahibi tarafından belirlenen site ziyaretçisinin kimlik belirleyicisi:Ziyaretçi parametrelerinin aktarımı ve çevrimdışı dönüşüm izleme için kullanılır.
yclid

Yandex.Direct reklamına tıklamanın kimlik belirleyicisi, Yandex.Direct tarafından belirlenir. Reklamın URL adresinde aktarılır. Siteye gelen trafiğin kaynağını belirlemek için kullanılır.

Yandex Reklam Ağı rapor terimleri

Terimlerin ne anlama geldiğini öğrenmek için “Yandex Reklam Ağı” Grup Raporları bölümüne göz atabilirsiniz.

İçerik Analizi Terimleri

Terimlerin ne anlama geldiğini öğrenmek için Göstergeler bölümüne göz atabilirsiniz.