Sayfa yüklenme süresi raporu

Rapor, site sayfalarının yüklenme hızını analiz etme olanağı sağlar. Tarayıcı, sayfaları birkaç aşama olarak yükler. Yükleme hızı aşamalardan herhangi birinde meydana gelmiş olabilir.

Rapor, şunları analiz etme olanağı sağlar:

 • sayfa yüklenmesinin her aşaması,
 • sayfanın boyamasının tamamlanmasına kadar kalan süre,
 • sayfanın indirmesinin tamamlanmasına kadar kalan süre.

Süre, saniye olarak belirtilir. Yükleme süresi kullanılan tarayıcı türüne göre değiştiği için tarayıcı türüne göre segmentasyon kullanmanızı öneririz.

Sayfa yüklenmesinin teknik aşamaları

 • DNS (DNS'e gönderilen sorguların işlenmesi): sayfa yüklenirken DNS sunucusuna gönderilen sorguların işlenmesi için harcanan süredir. Yalnızca sıfır olmayan zaman değerleri dikkate alınır.

  Sitenin alan adına gönderilen sorguları işleyen DNS sunucularının hızı bu parametreyi etkiler.

 • Yönlendirme işleme süresi: Sayfa yüklendiğinde HTTP yönlendirmelerinin işlenmesi için kullanılan süre. Yalnızca sıfır olmayan zaman değerleri dikkate alınır.
 • Bağlantı kurma süresi: Sayfa içeriği aktarımı sırasında tarayıcının HTTP sunucusuna bağlanmak için kullandığı süre. Yalnızca sıfır olmayan zaman değerleri dikkate alınır.

  Ziyaretçi ve site arasında internet kanallarındaki gecikmeler, ayrıca sitenin gelen sorgularla yüklenme derecesi bu parametreyi etkiler.

 • Sunucu yanıt süresi: Tarayıcıdan HTTP sunucusuna sorgunun gönderilip HTTP sunucusu tarafından sayfa içeriğiyle yanıtlandığı süre. Yalnızca sıfır olmayan zaman değerleri dikkate alınır.

  Web sunucusunun yanıtı oluşturma hızı, sayfa büyüklüğü ve ziyaretçi ile web sunucusu arasındaki internet kanalının hızı bu parametreyi etkiler.

 • HTML yükleme ve analiz süresi: Sayfanın sunucudan yüklenmesinden sonra ve boyamanın başlamadan önce sayfanın içeriğinin tarayıcı tarafından işlendiği süre.

  Bu parametreyi, HTML sayfasının boyutu ve karmaşıklığı (etiket sayısı ve içeriği) etkiler.

Boyamanın ve indirmenin tamamlanmasına kadar kalan süre

Subjektif olarak ziyaretçi, bu değeri sitenin yüklenme hızı olarak algılar. Genelde boyamanın tamamlanmasına kadar kalan süre en fazla iki saniyedir.

DOM yüklenmesine kadar kalan süre: Sayfaya geçişin başlanmasından sonra sayfanın tüm içeriğinin yüklenmesine kadar geçen süre (görseller, CSS, komut dosyaları, vs.). Bu değer, ziyaretçiler tarafından subjektif olarak sayfanın “kalitesi” olarak algılanır.

Boyamanın tamamlanmasına kadar kalan süre: Sayfaya geçişin başlanması ve tarayıcıda sayfanın boyanmaya başlanması arasındaki süre.

Yükleme süresi optimizasyonu sırasında en çok zaman gerektiren parametreye dikkat edilmeli ve ilk olarak onu optimize etmek gereklidir.

Verilerin olasılık değerlendirmesi

Raporda veriler sıklık derecesi kullanılarak değerlendirilir. Varsayılan sıklık derecesi %50 olarak seçildi. Bu, olayların %50'sinde sayfaların yüklenme süresinin raporda belirtilen süreden daha uzun olmayacağı anlamına gelir. Sıklık derecesi 90%, olayların %90'ında yüklenme süresinin belirtilen süreden daha uzun olmayacağı anlamına gelir.

Örneğin, sayfanın on rasgele yüklemesi hesaba alındığında, ortalamada dokuz yüklemenin süresi raporda belirtilen süreden daha kısa olup, bir yüklemenin süresi daha uzun olacaktır.

Gerekli sıklık derecesini kendiniz belirleyebilirsiniz. Sıklık derecesi ne kadar yüksekse, ziyaretçinin raporda belirtilen sürede sayfayı yükleme olasılığı o kadar yüksektir.