Sayfa yüklenme süresi raporu

Rapor, site sayfalarının yüklenme hızını analiz etme olanağı sağlar. Tarayıcı, sayfaları birkaç aşama olarak yükler. Yükleme hızı aşamalardan herhangi birinde meydana gelmiş olabilir.

Rapor, şunları analiz etme olanağı sağlar:

 • sayfa yüklenmesinin her aşaması,
 • sayfanın boyamasının tamamlanmasına kalan süre, ms
 • sayfanın indirmesinin tamamlanmasına kalan süre.

Süre, saniyeler olarak belirtilir. Yükleme süresi kullanılan tarayıcı türüne göre değiştiği için tarayıcı türüne göre segmentasyon kullanmanızı öneririz.

Sayfa yüklenmesinin teknik aşamaları

 • DNS (DNS'e yönelik sorguları işleme süresi): Sayfa yüklendiğinde DNS sunucusuna yönelik sorguların işlenmesi için kullanılan süre. Sadece 0'dan farklı süre değerleri hesaplanır.

  Sitenin alan adına gönderilen sorguları işleyen DNS sunucularının hızı bu parametreyi etkiler.

 • Yönlendirme işleme süresi: Sayfa yüklendiğinde HTTP yönlendirmelerinin işlenmesi için kullanılan süre. Sadece 0'dan farklı süre değerleri hesaplanır.
 • Bağlantı kurma süresi: Sayfa içeriği aktarımı sırasında tarayıcının HTTP sunucusuna bağlanmak için kullandığı süre. Sadece 0'dan farklı süre değerleri hesaplanır.

  Ziyaretçi ve site arasında internet kanallarındaki gecikmeler, ayrıca sitenin gelen sorgularla yüklenme derecesi bu parametreyi etkiler.

 • Sunucu yanıt süresi: Tarayıcıdan HTTP sunucusuna sorgunun gönderilip HTTP sunucusu tarafından sayfa içeriğiyle yanıtlandığı süre. Sadece 0'dan farklı süre değerleri hesaplanır.

  Web sunucusunun yanıtı oluşturma hızı, sayfa büyüklüğü ve ziyaretçi ile web sunucusu arasındaki internet kanalının hızı bu parametreyi etkiler.

 • HTML yükleme ve analiz süresi: Sayfanın sunucudan yüklenmesinden sonra ve boyamanın başlamadan önce sayfanın içeriğinin tarayıcı tarafından işlendiği süre.

  Bu parametreyi, HTML sayfasının boyutu ve karmaşıklığı (etiket sayısı ve içeriği) etkiler.

Boyamanın ve indirmenin tamamlanmasına kalan süre

Ziyaretçi, bu değeri sitenin yüklenme hızı olarak algılar. Genelde boyamanın tamamlanmasına kalan süre en fazla iki saniyedir.

DOM yüklenmesine kalan süre: Sayfaya geçişin başlanmasından sonra sayfanın tüm içeriğinin yüklenmesine kadar geçen süre (görseller, CSS, komut dosyaları, vs.). Bu değer, ziyaretçiler tarafından sayfanın “kalitesi” olarak algılanır.

Boyamanın tamamlanmasına kalan süre: Sayfaya geçişin başlanması ve tarayıcıda sayfanın boyanmaya başlanması arasındaki süre.

Yükleme süresi optimizasyonu sırasında en çok zaman gerektiren parametreye dikkat edilmeli ve ilk olarak onu optimize etmek gereklidir.

Verilerin olasılık değerlendirmesi

Raporda veriler sıklık derecesi kullanılarak değerlendirilir. Varsayılan sıklık derecesi 50% olarak seçildi. Bu, olayların %50'sinde sayfaların yüklenme süresinin raporda belirtilen süreden daha uzun olmayacağı anlamına gelir. Sıklık derecesi 90%, olayların %90'ında yüklenme süresinin belirtilen süreden daha uzun olmayacağı anlamına gelir.

Örneğin, sayfanın rastgele on yüklemesi hesaba katıldığında, ortalamada dokuz yüklemenin süresi raporda belirtilen süreden daha kısa olurken bir yüklemenin süresi daha uzun olacaktır.

Gerekli sıklık derecesini kendiniz belirleyebilirsiniz. Sıklık derecesi ne kadar yüksekse, ziyaretçinin raporda belirtilen sürede sayfayı yükleme olasılığı o kadar yüksektir.