Raporlar

Not.

Ziyaretçilerin kişisel bilgi gizliliğine büyük önem veren Yandex.Metrica'da tüm veriler, ziyaretçilerin kişisel bilgileri olmadan toplanır. Bundan hareketle, sosyo-demografik özellikler gibi bazı veriler belirli kısıtlamalar uygulanarak kullanılabilir. Uygulanan kısıtlamalar yüzünden bu tür bilgiler, örneklemde ziyaretçi sayısı 10'dan az olduğunda görüntülenmez.

Örneğin, bir günde siteye gelen ziyaretçiler arasından sadece erkeklerin oranını öğrenmemiz gerektiğini düşünelim. Raporu oluşturma anı itibarıyla siteye gelen ziyaretçi sayısı 5 kişiyse, yani 10'dan az ise, raporumuz toplam günlük ziyaretçi sayısını içerir fakat siteye gelen erkeklerin sayısına dair verilere erişilemez.

Site hakkında istatistik bilgileri sağlayan bir bilgilendirme aracı olan raporlar standart (servis tarafından otomatik oluşturulur) ve özel olarak ikiye ayrılır.

Rapor, tüm ziyaretçiler arasında erkek ziyaretçi sayısı gibi özelliklere göre gruplanmış göstergeler içerir. Rapor belirli bir zaman aralığına göre oluşturulur. Varsayılan rapor süresi 1 aydır. Rapordaki bilgiler tablo ve grafik şeklinde görüntülenir.

  1. Rapor ayarları
  2. Rapor oluşturma
  3. Raporlara uygulanabilen işlemler

Rapor ayarları

Rapor görüntüsünü ayarlamak için kullanacağınız araçlar ve işlevleri aşağıda sıralanır:

Rapor süresi

Raporun hazırlanması için gereken zaman aralığını (süreyi) seçebilirsiniz. Varsayılan süre 1 aydır. Ayrıca başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtmek için simgesine tıklayabilirsiniz.

Zamana göre verilerin ayrıntıları

“Çizgiler” ve “Alanlar” grafiklerinde raporlanan süre alt aralıklara bölünerek görüntülenir. Varsayılan değer otomatiktir. Bu seçenek uygulandığında zaman aralığı, seçilen süreye ve bu süre için yeterli veri sayısına göre belirlenir. Zaman aralığınızı dakikalara, saatlere, günlere, haftalara ve aylara göre ayrıntılandırabilirsiniz.

Segmentasyon işlemi

Segmentasyon işlemi ile raporları sadece belirli şartlara uygun ziyaretler için hazırlayabilirsiniz. Böylelikle örneğin Kaynaklar, özet raporunun verilerine bu filtreyi uygulayarak sadece tablet bilgisayar kullanan ziyaretçileri ayırtmanız mümkündür. Daha fazla bilgi için Veri segmentasyonu bölümüne başvurun.

Veri hassasiyeti

Bir raporun oluşması için gereken veri hacmi çok fazlaysa bu işlem çok fazla zaman alabilir. Rapor hazırlama süresini kısaltmak üzere verilerin hepsini kullanmaktansa sadece bir kısmını (örneğin %10'unu) kullanmak mümkün. Bu değeri istediğiniz gibi ayarlamak için rapor sayfasındaki Hassasiyet butonunu tıklayın ve kaydıracın Daha çabuk ile Daha hassas seçeneklerinin arasındaki hareketiyle hassasiyet derecesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Örneklem kullanımı bölümüne başvurun.

Başka bir rapora geçmenizle yaptığınız ayarlar kaydedilir. Kayıt işleminin yapılmasına dair bildirim notu ekranın alt kısmında görüntülenir. Ayarı isteğinize göre kaydettirebilir veya sıfırlayabilirsiniz.

İlişkilendirme modelleri

İlişkilendirme modelleri Daha fazla bilgi için İlişkilendirme modelleri bölümüne başvurun.

Grafik türleri

Varsayılan olarak veriler çizgiler şeklinde görüntülenir. Bu grafikler, gösterge dinamiğini en doğru şekilde ifade eder. Seçtiğiniz bir rapor için istediğiniz bir grafik türü kullanabilirsiniz:

  • Çizgisel grafik: Bu grafikte, ölçülen büyüklüklerin mutlak değerlerinde zaman içinde meydana gelen değişimler gösterilir.
  • Pasta grafiği: Değerlerin gruplar arasındaki paylaşımını gösterir.
  • Alanlar: Büyüklükler dinamiği gösterilir (NOT: Büyüklük değerleri toplanır). Grafik, göstergede belirtilen büyüklükler için her bir zaman noktasında ziyaretlerin toplam sayısını gösterir.
  • Sütunlar: Grafikte, zaman içinde araştırılan büyüklüklerin ilişkisinde meydana gelen değişim gösterilir.
  • Harita: Grafikte dünya haritasında Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın ayrıntılı haritalarında toplu veriler(toplam ve ortalama) gösterilir. Örneğin Sayfaların yüklenme süresi raporunda harita şeklindeki grafik yardımıyla sitenizin farklı coğrafi bölgeler için yanıtlama hızını analiz edebilirsiniz.

Verilerin tabloda gösterimi

Tüm göstergeler, kullanılan işletim sistemi veya sürümü gibi belirli ortak özelliklere göre gruplanır. Bu ortak özellikler soldaki satırlar şeklinde görüntülenir:

Liste görünümü

Bu mod, arama yapmanıza olanak sağlar. Bu durumda raporunuzdan ancak arama satırında belirttiğiniz bir koşula uygun olacak boyut değerlerine (satırlara) ulaşabilirsiniz. Örneğin, Giriş sayfaları raporunda istediğiniz bir sayfayla ilgili bilgileri o sayfanın URL adresinin bir parçasını arama satırına yazarak inceleyebilirsiniz.

Ağaç görünümü (yapıyı kademe kademe gösterir)

Boyutlar (gruplamalar) ve metrikler

Tüm raporlar, boyut denilen gruplara birleştirilen göstergeler (veya başka bir deyişle metrikler) içerir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Veri alma ve görüntüleme. Metrikler.

Rapor oluşturmak için Boyutlar veya Metrikler olmak üzere iki butondan birine tıklayın. Açılan pencerede raporun oluşturulması için gerekli parametreleri seçin. Bu parametreler pencerenin sağında görüntülenir.

Bir boyut seçilince yanında işareti görüntülenir. Bu işaret, bu bloktaki boyutlardan en az birinin raporda kullanılmakta olduğunu gösterir.

Sınırlama. Bir rapor en fazla 7 boyut ve 10 metrik içerebilir.

Veri güvenilirliği

Yandex.Metrica, sitenizin çalışmasıyla ilgili hesaplama metotları açısından size sağlam, güvenilir ve ayrıntılı veriler sağlar. Öte yandan bazı durumlarda bu veriler pratik açıdan pek kullanışlı olmayabilir. Bir örnek verelim: Sitenize sadece bir ziyaretçi gelip sayfaları 20 dk. boyunca incelemişse biçimsel açıdan bakıldığında sitenizin ortalama ziyaret süresi 20 dk. sayılır. Fakat gerçekte bu doğru değildir ve sadece bu verilere dayanarak gerçeği yansıtan bir sonuca varılamaz.

Yandex.Metrica servisi raporun bu tür yanıltıcı veriler içeren satırlarını gizlemeye olanak sağlar. Daha fazla bilgi için Verilerin istatistiksel güvenilirliği bölümüne başvurun.

Hedef seçimi

Listeden daha önce oluşturulan bir hedef seçildiğinde bu hedef otomatik olarak hesaba katılarak rapor verileri güncellenir. Listedeki hedefler, dönüşüm hedefleri ve yönlendirme hedefleri olmak üzere amacına göre gruplanmıştır. Daha fazla bilgi için Hedefler ve dönüşümler bölümüne başvurun.Rakamsal göstergelerin ayarlanması

Yandex.Metrica aracılığıyla istatistiklerin görüntülenmesi için kıyaslama kriteri olarak kullanmak istediğiniz değeri belirtebilirsiniz. Örneğin raporda hemen çıkma oranı %50'den fazla olan sayfalarla ilgili bilginin görüntülenmesi gerektiğini düşünelim. İlgili değerleri elemek için simgesine tıklayın. Bu durumda raporunuzda ancak arama satırında belirttiğiniz bir koşula uygun olan boyut değerleri (satırlar) görüntülenecektir.Verilerin grafikte görüntülenmesi

Varsayılan olarak grafikte veri sıralaması için kriter olarak kullanılan göstergenin değerleri görüntülenir. Veri sıralama kriteri olarak raporda mevcut olan başka bir gösterge kullanmak istediğinizde simgesine tıklayarak grafiği yeniden oluşturabilirsiniz.

Verileri belirli bir göstergeye göre sıralama

Varsayılan olarak rapordaki veriler, ziyaretler gibi ilk göstergeye göre sıralanır. İstediğiniz başka bir göstergeye tıklayarak sıralamayı buna göre yeniden düzenleyebilirsiniz.

Rapor oluşturma

Yeni bir rapor oluşturmak için Raporlar → Raporlarım ve işaretine tıklayın. Varsayılan olarak bu rapor Kaynaklar: Özet biçiminde oluşur. Şimdi bu raporda gerekli değişiklikler yapın. Kendi raporlarınızı, standart raporlarda gerekli değişiklikler yaparak oluşturmanızı öneririz.

Gerekli değişiklileri yaptıktan sonra raporu ya Kaydet butonuna tıklayarak aynı adla veya butonuna tıklayıp Farklı kaydet öğesini seçerek farklı bir adla kaydedebilirsiniz. Sonra açılan pencerede raporun adını yazın. Kaydedilen rapora Raporlarım bölümünden ulaşabilirsiniz. Yandex.Metrica'da raporlarınıza diğer işlemler de uygulayabilirsiniz.

Raporlara uygulanabilen işlemler

Raporun istediğiniz formatta dışa aktarımı

Raporu PDF, XLSX veya CSV formatında dışa aktarmak için butonuna tıklayın. Bu şekilde seçtiğiniz formattaki dosyaya raporun ilk 100.000 satırı yüklenecektir.

Raporun adını değiştirme

Kaydedilmiş bir raporun adını değiştirmek için butonuna tıklayın ve Yeniden adlandır eylemini seçin. Açılan pencereye raporun yeni adını yazıp Kaydet butonuna tıklayın.

Raporu silme

Kaydedilmiş bir raporu silmek için butonuna tıklayın ve Sil eylemini seçin. LÜTFEN DİKKAT! Silmiş olduğunuz raporu kurtaramazsınız.

Not. Rapor düzenleme, oluşturma, kaydetme ve silme işlemleri yapabilmek için bir Yandex.Metrica sayacı sahibi olmanız veya temsilci erişimi veya tam düzenleme yetkisini veren erişim yetkisine sahip olmanız gerekir.