hit

İpucu. JavaScript API'siyle çalışmak için HTML ve JavaScript'le çalışma tecrübesine sahip olmak gerekir. Bu konuda tecrübeniz yoksa sitenizin geliştiricisine veya yöneticisine başvurmanızı öneririz.

Sayfa görüntüleme verilerinin gönderilmesi. Genellikle AJAX veya Flash kullanılarak oluşturulan sayfalarda kullanılır.

hit(url[, options])
Uyarı. hit(url, [title[, referer[, params]]]) imzası eskidir. Geriye dönük uyumluluk modunda hala desteklenen bu imzaya destek her an sonlandırılabilir. Kullanılması kesinlikle önerilmez.

Parametre

Varsayılan değer

Türü

Açıklama

url *

String

Geçerli sayfanın URL'si

options

Object

Options objesi alanları
options.callback

Function

Görüntüleme verileri iletildikten sonra çağrılan callback işlevi

options.ctx

Object

This anahtar sözcüğü üzerine callback işlevinde erişilebilen içerik

options.params

Object

Ziyaret parametreleri

options.referer

String

Ziyaretçinin, geçerli sayfa içeriğini yüklediği URL adresi

options.titledocument.title

String

Geçerli sayfanın başlığı

* Bu parametre zorunludur

Url ve options.referer parametreleri şema (protokol) ve barındırıcı (host) belirtilmeden URL yollarının kullanımına izin verir.

Bu durumlarda yol / simgesiyle başlıyorsa URL, barındırıcı kökünden başlayarak belirtilmiş sayılır.

yaCounterXXXXXX.hit('/contacts');

Aksi takdirde yol geçerli sayfaya göre belirtilmiş sayılır.

yaCounterXXXXXX.hit('contacts', {referer: 'index.html?page=main'});

Örnek

var yaCounterXXXXXX = new Ya.Metrika({id: XXXXXX});
//...
yaCounterXXXXXX.hit('#!contacts', {
    title: 'İletişim bilgileri',
    referer: 'http:/example.com/#!main'
});